26 000 naist saavad emakakaelavähi sõeluuringu raames teha HPV-testi kodus

Sellest nädalast alustavad Tervise Arengu Instituut ja Eesti Haigekassa pilootuuringuga, mille käigus pakutakse osale emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma naistest uudset võimalust teha soovi korral HPV-test ise kodus. Täiendava testimisviisi mõju uuritakse eesmärgiga suurendada sõeluuringus osalemist, et parandada emakakaelavähi ennetamist naiste seas.

Inimese papilloomiviirus ehk HPV (Human Papilloma Virus) on üks peamisi emakakaelavähi tekke põhjuseid.  Vähki põhjustava viiruse varajaseks avastamiseks kutsutakse naisi vanuses 30-65 iga viie aasta tagant sõeluuringule HPV-testi tegema. Sõeluuringus osaleb siiski vaid alla poole kutsututest ning igal aastal haigestub Eestis emakakaelavähki umbes 150 naist.

„Otsime viise sõeluuringus osalemise määra kasvatamiseks. Kui traditsiooniliselt on HPV-testi läbi viidud ämmaemanda või naistearsti kabinetis, siis sama tõhusaks, kuid osa naiste jaoks mugavamaks on mitmete Euroopa riikide kogemusel osutunud HPV kodutest,“ selgitas TAI vanemteadur Piret Veerus. „Nii Euroopa kogemus kui ka meie möödunud aastal läbiviidud eeluuring näitab, et uudse meetodiga on potentsiaali jõuda naisteni, kes muidu testima ei tuleks ja seeläbi päästa elusid. Mõistagi on ka igal pilootuuringusse kaasatud naisel endiselt võimalus valida, kas teha test tavapäraselt naistearsti kabinetis või uue võimalusena ise kodus,“ lisas Veerus.

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna peaspetsialisti Made Bambuse sõnul on riiklike sõeluuringute eesmärk tõsta kvaliteetsena elatud aastaid ja vältida vähist tingitud surmasid. „Mida rohkem naisi osaleb regulaarselt sõeluuringul, seda enam on arstidel võimalus rakumuutustele varakult jaole saada, mis omakorda tähendab seda, et vähki või vähieelseid seisundeid üldse ei tekigi,“ sõnas ta. „Sõeluuringus osalejate arv langes viimasel aastal just piirangute tõttu plaanilises ravis ning sellistes olukordades näeme koduses testimises väga head lisavõimalust siiski uuringus osaleda,“ märkis Bambus.

Pilootuuringu tulemuste põhjal on võimalik hinnata, kas Eestis on võimalik kodutesti edaspidi kasutada tavapärase sõeluuringu osana ja milline kodutesti läbiviimise viis paremini toimib.

Osalema kutsutakse juhuvalimi teel 26 000 tänavuse aasta emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma naist üle Eesti, kes ei ole teadaolevalt veel sel aastal sõeluuringus osalenud. Neile tuletatakse meelde sõeluuringus osalemise vajadust kas visiidina tervishoiuasutusse või uue võimalusena HPV kodutesti näol. Naised on omakorda juhuvalikul määratud kahte rühma, kus osale saadetakse proovivõtukomplekt juba koju ja osale pakutakse võimalust see tasuta tellida internetipõhise tellimiskeskkonna kaudu.

Juhendi ja proovivõtuvahendi abil tehtud testi saadab naine makstud vastusega ümbrikus laborisse analüüsimiseks. Testi vastuse saab ta digilugu.ee portaali kaudu. HPV kõrge riski tüvega nakkuse korral on vaja teha täiendavaid uuringuid, millest teavitab labor kõiki positiivse analüüsitulemusega naisi personaalselt. Kõik kodutestimise ja täiendavate protseduuridega seotud kulud kannab Eesti Haigekassa, ka nende naiste puhul, kel ravikindlustus puudub.

Kodutestimise võimalust pakkuvaid sõeluuringu kutseid saadab Tervise Arengu Instituut tava- ja e-posti teel augustist oktoobrini. Tehtud koduteste saavad naised postitada kuni aasta lõpuni. Test tuleb laborisse saata hiljemalt 5 päeva jooksul pärast proovi võtmist.

Pilootuuringu esialgsed tulemused avaldatakse järgmise aasta I kvartalis.

2021. aastal on emakakaelavähi regulaarsele sõeluuringule kutsutud naised sünniaastatega 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991. Kõik sihtrühma naised on oodatud tõsise haiguse ennetamiseks ja varajaseks avastamiseks sõeluuringus osalema. Neil, kes on tänavuse aasta sihtrühmas, kuid pole eraldi kutset saanud, soovitame üle kontrollida oma kontaktandmed ja teavituste suunamine portaalis eesti.ee. Kutse-digisaatekiri on leitav ka patsiendiportaalist digilugu.ee.

Sõeluuringul saavad osaleda kõik nimetatud sünniaastaga naised sõltumata ravikindlustusest või kutse olemasolust.