21.-22. mail arutab rahvusvaheline koostöögrupp ravimite hindade ja hüvitamise üle

Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium ja Austria riiklik rahvatervise instituut (Gesundheit Österreich GmbH) korraldavad 21.-22. mail Tallinnas rahvusvahelise koostöögrupi seminari ravimite hindade ja hüvitamise teemal (PPRI – Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information Group).

„Tegemist on olulise seminariga, kus koostöögrupp, eesotsas valdkonna tippspetsialistidega, toetab ja edendab reaalset valdkonnapõhist tööd erinevates riikides,“ selgitas haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhataja Erki Laidmäe.

Seminarile on tulemas valdkonna tippspetsialistid 24 erinevast riigist, sh WHO, OECD ja Euroopa Komisjoni esindajad. Seminarile tulevad teiste ekspertide seas ka Sabine Vogler (GÖG), Valérie Paris (OECD) ja Dimitrios Florinis (Euroopa Komisjon). „Sabine Vogler on selle kootöögrupi alustalaks, ta on seisnud kogu selle valdkonna töö edenemise eest algusest peale. Teised nimetatutest on koostöögrupi pikaajalised partnerid,“ lisas Laidmäe.

„Ravimivaldkonna seminaril keskendutakse seekord ravimite erandkorras hüvitamisele, ravimite kättesaadavusele ning erinevatele viisidele, kuidas saavutada võimalikult soodne ravimihind,“ ütles Laidmäe.

Päev enne seminari leiab aset ka meditsiiniseadmete alase koostöögrupi kohtumine. Laidmäe sõnul toimub meditsiiniseadmete sessioon teistkordselt ning selle käigus jagatakse kogemusi erinevates riikides toimivate meditsiiniseadmete hüvitamise süsteemide kohta.

Eesti poolt selgitab meditsiiniseadmete hüvitamise iseärasusi haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna peaspetsialist Annika Põder. Ravimite hinnakokkulepete temaatikat tutvustab osakonna peaspetsialist Katrin Pudersell. Erinevatest käibel olevatest ravimite rahastamise riskijagamise viisidest räägib osakonna juhataja Erki Laidmäe. Ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna peaspetsialist Eveli Bauer osaleb riikide ühendläbirääkimisi käsitleval paneelarutelul, kus esitab ka lühikese ettekande Eesti kogemustest vaktsiinide hankimisel.

Mõistagi ei puudu seminarilt ka ava- ning tervitussõnad  - nendeks on kohale palutud sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse ning haigekassa juhatuse esimees Rain Laane.