2020. aastal käis rinnavähi sõeluuringul veidi üle poole sihtrühma naistest

Tervisekassa alustab tänasest rinnavähi sõeluuringu teavituskampaaniat, millega juhitakse tähelepanu sellele, et teatud vanuses on rinnavähi sõeluuringul regulaarselt osalemine vajalik. Rinnavähk on Eesti naiste seas üks levinumaid vähivorme ning esmase vähidiagnoosi saab ligi 800 naist aastas. Pooled rinnavähi juhtudest avastatakse juba kaugele arenenud staadiumis, mis näitab, et sõeluuringule kas ei jõuta õigel ajal või ei käida seal üldse. Teavituskuul kutsume naisi üles oma tervisest hoolima ja regulaarselt kontrollis käima.

Riiklikud sõeluuringud täidavad oma eesmärki, kui uuringutes osaleb üle 70% sihtrühmast. Eestis on sõeluuringutel osalemise protsent paraku väiksem – 2020. aastal osales rinnavähi sõeluuringul ligi 52% sihtrühmast.

„Oleme uurinud sihtrühma mitteosalemise põhjuseid ning paljud naised võtavad oma tervisliku seisundi hindamisel arvesse tunnetuslikkust – kui kaebusi ei ole, siis arstile pöörduda pole vaja. Läbi teavituskampaania soovime juhtida tähelepanu sellele, et ka kaebusteta ja sümptomiteta naistel tuleb rinnavähi varaseks avastamiseks käia regulaarselt sõeluuringul,“ ütles tervisekassa esmatasandi teenuste peaspetsialist Made Bambus. Bambuse sõnul peaks arstil käimine ja oma tervise kontrollimine saama normiks ning selle poole kampaaniatega püüeldakse.

Ida-Tallinna keskhaigla rinnakabineti naistearst Gabor Szirko sõnul on sõeluuringu vanuserühma vahemik väga täpselt välja arvutatud ning mingi hetk on arsti juures käimine ilma kaebusteta täiesti mõistlik. „Neid seisundeid, mida saab sõeluda, on suhteliselt vähe ja rinnavähk on üks nendest. Sõeluuringu eesmärk on kasvaja teket ennetada või varakult avastada. Kuna varajases arenguetapis rinnavähk ei põhjusta üldjuhul mingeid kaebusi, on oluline kontrollida end regulaarselt,“ selgitas Szirko.

Eestis oodatakse rinnavähi sõeluuringule 50–69-aastaseid naisi iga kahe aasta järel. 2021. aastal on kutsutud rinnavähi sõeluuringule naised sünniaastatega 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969 ja 1971. Alates sellest aastast on sõeluuringule oodatud ka ravikindlustamata naised, kelle uuringute eest tasub samuti tervisekassa. „See on oluline muudatus, mis aitab võrdsustada inimeste võimalusi tervishoius, kuid mis veelgi olulisem ‒ see aitab ennetada või varakult avastada vähi teket ka neil, kes muidu ei oleks saanud sõeluuringus osaleda,“ lisas Bambus.

Kutse sõeluuringule saadetakse sihtrühma naistele e-postiga, kasutades selleks eesti.ee teavitusteenust. Kui register infot e-posti kohta ei saa, saadetakse jätkuvalt paberkutseid inimese rahvastikuregistrijärgsele aadressile.

Oluline on teada, et sõeluuringus osalemiseks ei ole vaja jääda kutset ootama. Kutse sõeluuringule on leitav ka patsiendiportaalist www.digilugu.ee (Terviseandmed → Saatekirjad). Sihtrühma naised võivad helistada endale sobivasse tervishoiuasutusse juba täna.

Lisaks raviasutustele on võimalik rinnavähi sõeluuringut teha ka Eestis ringi liikuvates mammograafiabussides. Sõeluuringut teostavate raviasutuste kontaktid ja mammograafiabusside ajakava leiab SIIT.

 

Rohkem infot: https://soeluuring.ee/rinnavahk/