2016. aastal esitatud teemaalgatustest on valikud ravijuhendite koostamiseks tehtud

Ravijuhendite nõukojale esitati 2016. aastal 6 teemaalgatust ravijuhendite koostamiseks, mille hulgast valisid nõukoja liikmed haigekassa toetusel ravijuhendite koostamiseks välja kolm:

  1. Insuldi ravijuhend;
  2. Täiskasvanute unehäirete diagnostika ja esmane ravi ravijuhend;
  3. HIV-positiivsete isikute varajane avastamine, ravi ja edasine käsitlus.

Ravijuhendite koostamiseks moodustatakse töörühmad ja sekretariaat. Sügisel toimub protsessis osalejatele baaskoolitus, mille järgselt lepitakse kokku ravijuhendi käsitlusala. Käsitlusalade kinnitamine on planeeritud aasta lõppu. Seejärel asub sekretariaat otsima tõendusmaterjale.

Lisaks valitutele esitati 2016. aastal veel 3 teemaalgatust:

  1. Eakate alatoitumuse riskihindamine ja käsitlus meditsiini- ning hoolekandeasutustes;
  2. Müeloomtõve diagnoosimine- ja raviasutustes;
  3. Kaasasündinud veritsushaiguste diagnostika ja ravi.

Järgmise aasta teemaalgatusi on võimalik esitada aastaringselt, jooksva aasta teemaalgatuste esitamiste lõpptähtaeg on 1. veebruar 2017. Haigekassa spetsialistid nõustavad Teid meeleldi teemaalgatuste ja käsitlusalade koostamise osas. Lisainfot saab küsida e-posti teel info [at] ravijuhend.ee (info[at]ravijuhend[dot]ee).

Haigekassa tänab kõiki, kes pidasid ravijuhendeid oluliseks vahendiks valdkonna korrastamisel ja esitasid teemaalgatuse!