15 aastat tõhusat nõustamist

Septembri lõpus täitub haigekassa infotelefonil 15. aastat. Infotelefoni tööd on eest vedanud meie järjekindlad ja visad kolleegid klienditeeninduse talitusest. Soovime tänada ja kiita oma usinaid konsultante !

Harju osakonna direktor Ado Viik tõdeb uhkusega, et haigekassa infotelefon on kõige kvaliteetsem ja kiirem viis saamaks infot tervishoiuteenuste või ravikindlustuse kohta. 

Eesti Haigekassa teeninduse tase on ühtlaselt kõrge kõikides teeninduskanalites, selgus TNS Emori poolt läbiviidavas uuringus „Eesti Teeninduse Indeks (ETI) uuring avalikule sektorile“. Viimasel kahel aastal on uuringus osalevate avaliku sektori asutuse võrdluses kõige kõrgemalt hinnatud telefoniteenindus Eesti Haigekassas -  4-palli süsteemis oli 2014.aasta tulemus 4,0 ja 2015.a aasta tulemus 3,9. Rohkem infot  ETI 2015. aasta tulemuste kohta leiate siit.

Huvitavaid fakte:

• Infotelefonile on tehtud ligi  2,3 miljonit kõne

• Rekordpäeval on olnud 1100 helistajat

• Keskmine kõnekontakti kestus on aastate lõikes 1,5 minutit

• Kõige rohkem helistatakse esmaspäeviti ja teisipäeviti. Kellaajaliselt on kõige rohkem pöördumisi 8.30–10 ja 11.30–13.30.

Lisaks rohketele telefonikõnedele on jõudsalt kasvanud ka infoküsimuste arv e-posti teel (info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee)). Kui 2011. aastal registreeriti umbes 6000 e-posti teel tulnud küsimust, siis 2015.aastaks oli see arv kasvanud juba 9000. küsimuseni. 2016 I poolaasta seisuga on infoküsimuste arv ligi 6400.

Nii kirja kui telefoni teel küsitavad inimesed kõige sagedamini, kuidas arvutatakse ja millal makstakse töövõimetushüvitisi, kuidas saada ravikindlustust ning kuidas tellida ja millise abi tagab Euroopa ravikindlustuskaart.

Pöörduge alati haigekassa poole, kui teil on küsimusi tervishoiuteenuste või ravikindlustuse kohta. Haigekassa poole saab pöörduda infotelefonil (+372) 669 6630 või e-posti teel info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee). Samuti on tööpäeviti võimalik külastada meie klienditeenidust Tallinnas, Pärnus, Tartus ja Jõhvis. Täpsemad kontaktandmed leiate siit.