1. oktoobril 2015 jõustuvatest muutustest soodusravimite loetelus

25. septembril k.a. allkirjastas tervise- ja tööminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused, mis jõustuvad alates 1. oktoobrist 2015.

Muudetakse loetelus olevate ravimite väljakirjutamistingimusi:

 • muudetakse toimeainet epinefriin (adrenaliin) sisaldava ravimpreparaadi EPIPEN süstelahus pen-süstlis 150mcg/0,3ml 2ml N1 ja EPIPEN süstelahus pen-süstlis 300mcg/0,3ml 2ml N1 väljakirjutamise tingimusi Eesti Haigekassa ravimite loetelus, kehtestades need järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus 100% soodusmääraga anafülaktiliste reaktsioonide raviks (L50.0, T78.0, T78.2, T78.3, T80.5, T80.6, T88.2, T88.6);

 • muudetakse toimeainet lenalidomiid sisaldavate ravimpreparaatide REVLIMID kõvakapsel 5mg N21, REVLIMID kõvakapsel 10mg N21, REVLIMID kõvakapsel 15mg N21 ja REVLIMID kõvakapsel 25mg N21 väljakirjutamise tingimusi Eesti Haigekassa ravimite loetelus 100% soodusmäära korral, kehtestades need järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus hematoloogil hulgimüeloomi raviks (C90) kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenalidomiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.10.2010. a.

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 100%:

 • toimeaineid brinsolamiid ja brimonidiin sisaldav ravimpreparaat SIMBRINZA silmatilgad, suspensioon 10mg+1,3mg/1ml 5ml N1, mille väljakirjutamise tingimused 100% soodusmääraga on järgmised: ravimi esmase väljakirjutamise õigus oftalmoloogil, kui monoteraapia sh prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku ja beeta-adrenoblokaator on vastunäidustatud (H40-H42);

 • toimeaineid tafluprost ja timolool sisaldava ravimpreparaadi TAPTIQOM lahus üheannuselises konteineris 5mg+15mcg/1ml 0,3ml N30, mille väljakirjutamise tingimused 100% soodusmääraga on järgmised: ravimi esmase väljakirjutamise õigus oftalmoloogil juhul, kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidile tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale ning monoteraapia säilitusainevaba prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku (H40-H42);

 • toimeainet IX hüübimisfaktor sisaldavad ravimpreparaadid IMMUNINE Baxter 1200 IU süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti 1200RÜ N1 ja IMMUNINE Baxter 600 IU süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti 600RÜ N1, mille väljakirjutamise tingimused 100% soodusmääraga on järgmised: ravimi väljakirjutamise õigus hematoloogil ja pediaatril B-hemofiilia raviks (D67);

 • toimeaineid von Willebrand'i faktor ja VIII hüübimisfaktor sisaldavad ravimpreparaadid IMMUNATE 1000 RÜ/750 RÜ süstelahuse pulber N1 + lahusti 10ml, IMMUNATE 500 RÜ/375 RÜ süstelahuse pulber N1 + lahusti 5ml ja IMMUNATE 250 RÜ/190 RÜ süstelahuse pulber N1 + lahusti 5ml, mille väljakirjutamise tingimused 100% soodusmääraga on järgmised: ravimi väljakirjutamise õigus hematoloogil ja pediaatril hemofiilia A, omandatud VIII faktori puudulikkuse ja von Willebrandi tõve raviks (D66; D68.4; D68.0);

 • toimeainet faktor VIII inhibiitorist möödamineva aktiivsusega hüübimisfaktorid sisaldavad ravimpreparaadid FEIBA süstelahuse pulber 1000 Ü + 20ml lahustit N1 ja FEIBA süstelahuse pulber 500 Ü + 20ml lahustit N1, mille väljakirjutamise tingimused 100% soodusmääraga on järgmised: ravimi väljakirjutamise õigus hematoloogil ja pediaatril inhibiitoriga hemofiilia A ja omandatud hüübimisfaktor VIII vaeguse raviks (D66, D68.4).

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 75%:

 • toimeaineid formoterool ja aklidiiniumbromiid sisaldav kombinatsioonravim BRIMICA GENUAIR 11,8mcg+396mcg/annuses 60 annust N1, mille väljakirjutamise tingimused 75% soodusmääraga on järgmised: ravimi esmane väljakirjutamise õigus pulmonoloogil kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse raviks (J43-44);

 • toimeaineid empagliflosiin ja metformiin sisaldavad kombinatsioonravimid SYNJARDY õhukese polümeerikattega tablett 5mg/850mg N60, SYNJARDY õhukese polümeerikattega tablett 5mg/1000mg N60, SYNJARDY õhukese polümeerikattega tablett 12,5mg/850mg N60 ja SYNJARDY õhukese polümeerikattega tablett 12,5mg/1000mg N60, mille väljakirjutamise tingimused 75% soodusmääraga on järgmised: ravimi väljakirjutamise õigus II t diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI?30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud (E11, E14);

 • toimeaineid umeklidiin ja vilanterool sisaldav kombinatsioonravim ANORO annustatud inhalatsioonipulber 22mcg+65mcg/annuses 30 annust N1, mille väljakirjutamise tingimused 75% soodusmääraga on järgmised: ravimi esmase väljakirjutamise õigus pulmonoloogil kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse raviks (J43, J44).

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 50%:

 • toimeaineid alfafollitropiin ja alfalutropiin sisaldav kombinatsioonravim PERGOVERIS süstelahuse pulber ja lahusti 150RÜ+75RÜ N1;

 • toimeaineid klindamütsiin ja tretinoiin sisaldav kombinatsioonravim TRECLINAC geel 10mg+0,25mg/1g 30g N1.

Uued geneerilised ravimid, milliste toimeainetega ravimid on ka eelnevalt olnud soodusravimite loetellu kantud:

Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1) tsefuroksiim (antibiootikum).

Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1) dienogest+etünüülöstradiool (rasestumisvastane ravim);

2) esomeprasool (peptilise haavandi ja gastroösofageaalse reflukshaiguse ravim);

3) ibandroonhape (osteoporoosiravim);

4) metformiin (II tüüpi diabeedi ravim);

5) propranolool (hüpertooniatõve ja südame rütmihäirete ravim);

6) sotalool (südame rütmihäirete ravim).

Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1) aripiprasool (psüühikahäirete ravim);

2) fluvastatiin (hüperkolesteroleemia ravim);

Hinnamuutusest või uute ravimite lisandumisest tulenevalt on arvutatud uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides:

- fentanüül; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on BREAKYL bukaalkile 200mcg N10 ja BREAKYL bukaalkile 400mcg N10;

- ibandroonhape; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on IBANDRONIC ACID TEVA tablett 150mg N3 ja BAXOGAR õhukese polümeerikattega tablett 150mg N1;

- insuliinglargiin;ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TOUJEO SOLOSTAR süstelahus pen-süstlis 300TÜ/ml 1,5ml N5 ja ABASAGLAR süstelahus pen-süstlis 100TÜ/ml 3ml N5;

- kapetistabiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CAPECITABINE ACCORD õhukese polümeerikattega tabletid 150mg N60, CAPECITABINE ACCORD õhukese polümeerikattega tabletid 500mg N120, CAPECITABINE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 150mg N60 ja CAPECITABINE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 500mg N120;

- propranolool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PROPRA-RATIOPHARM 40MG tablett 40mg N50 ja PROPRANOLOL ACCORD 40MG õhukese polümeerikattega tablett 40mg N50;

- sotalool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on SOTAHEXAL 80 MG tablett 80mg N20 ja SOTAHEXAL 80 MG tablett 80mg N50 (First Pharma OÜ);

- aripiprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ARISPPA tablett 15mg N60, ARISPPA tablett 30mg N30 ja ARIPIPRAZOLE TEVA tablett 15mg N28;

- dienogest+etünüülöstradiool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AMMILY tablett 2/0,03mg N21 ja SIBILLA PLUS 2mg/0,03mg õhukese polümeerikattega tablett N21;

- esomeprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ESOMEPRAZOLE ACTAVIS gastroresistentne tablett 20mg N28 ja ESOMEPRAZOLE ACTAVIS gastroresistentne tablett 40mg N28;

- fluvastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on FLUVASTATIN ACTAVIS toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 80mg N28 ja LESCOL XL toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 80mg N28 (First Pharma OÜ);

Erinevalt määruse eelnõust ei muudeta piirhindasid toimeaine pregabaliin grupis, kuna ravimpreparaadid PREGABALINE ACCORD kõvakapsel 75mg N14, PREGABALINE ACCORD kõvakapsel 75mg N56, PREGABALINE ACCORD kõvakapsel 150mg N14, PREGABALINE ACCORD kõvakapsel 150mg N56 ja PREGABALINE ACCORD kõvakapsel 300mg N14 ei jõua turule 1. oktoobrist 2015.

- tsefuroksiim; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on FUROCEF õhukese polümeerikattega tablett 250mg N10, FUROCEF õhukese polümeerikattega tablett 500mg N10 ja FUROCEF õhukese polümeerikattega tablett 500mg N14.

- amisulpriid;ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AMISAN 200 MG tablett 200mg N30 ja AMISAN 400 MG tablett 400mg N30;

- bikalutamiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on BICALUTAMIDE-TEVA õhukese polümeerikattega tablett 150mg N28 ja BICALUTAMIDE-TEVA õhukese polümeerikattega tablett 50mg N28;

- deksametasoon (paiksed silma ravimvormid); ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MAXIDEX silmatilgad 0,1% 5ml;

- düdrogesteroon; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on DUPHASTON õhukese polümeerikattega tablett 10mg N20 (BGP Products B.V.);

- estsitalopraam; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ESCITALOPRAM TEVA õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28 ja ESCITALOPRAM TEVA õhukese polümeerikattega tablett 20mg N28;

- imatiniib; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on IMATINIB TEVA õhukese polümeerikattega tablett 100mg N120 ja IMATINIB GRINDEKS kõvakapsel 100mg N120;

- itrakonasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PROKANAZOL kapslid 100mg N28 ja ITRACONAZOL ACTAVIS kapsel 100mg N28;

- klopidogreel; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CLOPIDOGREL SANOSWISS 75 MG tablett 75mg N28 ja CLOPIDOGREL TEVA õhukese polümeerikattega tablett 75mg N28;

- letrosool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LETROZOLE SANOSWISS 2,5 MG tablett 2,5mg N30 ja LETROZOLE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg N30;

- levetiratsetaam; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LEVETIRACETAM ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 250mg N30, LEVETIRACETAM ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 500mg N30, LEVETIRACETAM ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 750mg N30 ja LEVETIRACETAM ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 1000mg N30;

- levodopa+karbidopa+entakapoon; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 75+18,75+200mg N100, LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 100+25+200mg N100, LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 150+37,5+200mg N100 ja LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 200+50+200mg N100;

- memantiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MEMANTINE RATIOPHARM õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28 ja MEMANTINE RATIOPHARM õhukese polümeerikattega tablett 10mg N56;

- montelukast; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MONTELUKAST-TEVA närimistablett 4mg N28, MONTELUKAST-TEVA närimistablett 5mg N28 ja MONTELUKAST-TEVA õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28;

- olansapiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on OLANZAPINE TEVA suus dispergeeruv tablett 5mg N28, OLANZAPINE TEVA suus dispergeeruv tablett 10 mg N28, OLANZAPINE TEVA suus dispergeeruv tablett 15mg N28, OLANZAPINE ACCORD 5 MG õhukese polümeerikattega tablett 5mg N28, OLANZAPINE ACCORD 10 MG õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28 ja OLANZAPINE ACCORD 15 MG õhukese polümeerikattega tablett 15mg N28;

- simvastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on SIMVASTATIN-RATIOPHARM kaetud tablett 10mg N30, SIMVASTATIN-RATIOPHARM kaetud tablett 20mg N30 ja SIMVASTATIN-RATIOPHARM tablett 40mg N30;

- spironolaktoon; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on SPIROGAMMA 100 tablett 100mg N100 ja SPIROGAMMA 100 tablett 100mg N50.

Soodusravimite loetelust arvatakse välja järgmised ravimipakendid, nende müügiloa või turustamise lõppemise tõttu, või käsimüügiravimite hulka arvamise tõttu:

1004320 BETNOVATE N CREAM kreem 0,1+0,5% 15g

1005972 FLUANXOL tablett 1mg N50

1024771 IMIGRAN ninasprei 20mg/d N1

1063459 LINOLADIOL N kreem 0,01% 50g

1019944 LIPANOR kapsel 100mg N30

1034110 METADON DAK tablett 20mg N25

1379550 MOFENSTRA närimistablett 4mg N28

1379370 MOFENSTRA närimistablett 5mg N28

1013487 PENESTER tablett 5mg N30

1123074 RENAGEL 800 MG tablett 800mg N180

1422458 RENVELA suukaudse suspensiooni pulber 2,4g N60

1334528 SIMVASTATIN ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 20mg N28

1334618 SIMVASTATIN ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 40mg N28

1406663 SUVARTAR 80 MG õhukese polümeerikattega tablett 80mg N28

1406944 SUVARTAR 320MG õhukese polümeerikattega tablett 320mg N28

1498620 ZIPION tablett 45mg N28

1585762 TULIP õhukese polümeerikattega tablett 40mg N30

Samuti arvatakse tervise- ja tööministri käskkirjade alusel Eesti Haigekassa ravimite loetelust välja järgmised ravimpreparaadid, tulenevalt eelnevalt läbiviidud menetlustest:

1023073 KAPTOPRIL 25 tablett 25mg N20

1023084 KAPTOPRIL 50 tablett 50mg N20

1070570 FEVARIN tablett 50mg N50

1115503 FEVARIN tablett 50mg N20

1106132 CRESTOR tablett 20mg N28

1092877 DIOVAN kaetud tablett 80mg N28

1087501 EDNYT tablett 10mg N30

1002766 LAMISIL tablett 250mg N14

1253180 LOPAMOL 10mg N30

1253326 LOPAMOL 20mg N30

1253461 LOPAMOL 40mg N30

1082999 MYCOSYST 150 MG kapsel N2

1012363 NORMODIPINE tablett 10mg N30

1012352 NORMODIPINE tablett 5mg N30

1163023 ZOCOR tablett 10mg N28

1009358 TEGRETOL CR retardtablett 400mg N30

1072730 VOLTAREN RETARD 100mg N30

1030374 ARICEPT tablett 5mg N28

1030385 ARICEPT tablett 10mg N28

1102543 CIPRALEX tablett 10mg N28

1102598 CIPRALEX tablett 20mg N28

1070525 CIPRAMIL 20 MG tablett 20mg N28

1007187 DIFLUCAN 150MG kapsel 150mg N1

1068791 EFEXOR XR retardkapsel 150mg N28

1068858 EFEXOR XR retardkapsel 75mg N28

1018527 NORVASC tablett 10mg N30

1018538 NORVASC tablett 5mg N30

1074215 RENITEC tablett 10mg N28

1030521 SORTIS kaetud tablett 10mg N30

1030532 SORTIS kaetud tablett 20mg N30

1030543 SORTIS kaetud tablett 40mg N30

1015377 TRAMAL kapsel 50mg N20

1041534 TRAMAL RETARD 100 MG retardtablett 100mg N10

1013566 ACTOS tablett 15mg N28

1254024 ATORVASTATIN POLPHARMA tablett 10mg N30

1254169 ATORVASTATIN POLPHARMA tablett 20mg N30

1254305 ATORVASTATIN POLPHARMA tablett 40mg N30

1157442 CORYOL tablett 6,25mg N30

1134166 DICLOBERL RETARD retardkapsel 100mg N20

1144662 FLUCONAZOLE SANDOZ 50 MG kapsel 50mg N7

1265420 HEDONIN tablett 100mg N60

1373611 OPRYMEA tablett 0,125mg N30

1373666 OPRYMEA tablett 0,25mg N30

1013779 PHYSIOTENS 0,2 tablett 0,2mg N28

1109517 PRAM 20 MG tablett 20mg N28

Täiendav teave on sotsiaalministeeriumi kodulehel