1. oktoobril 2014 muutuvad soodusravimite loetelu ja ravimite piirhinnad

23. septembril allkirjastas tervise- ja tööminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused, mis jõustuvad alates 1. oktoobrist 2014.

Esmakordselt:
Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 100%: 
- toimeainet abirateroon sisaldava ravimiga ZYTIGA 250mg tabletid N120, millele kehtestatakse 100% soodusmäär järgmistel väljakirjutamistingimustel: ravimi väljakirjutamise õigus onkoloogil ja uroloogil metastaseerunud kastratsioonresistentse eesnäärmevähi (C61) raviks patsientidele, kelle haigus on eelneva dotsetakseeli sisaldava kemoteraapia vältel või pärast seda progresseerunud; soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi abiraterooniga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.10.2014. a.

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 75%:

- toimeainet dapagliflosiin sisaldav ravimpreparaat FORXIGA 10mg õhukese polümeerikattega tabletid N30, millele kehtestatakse 75% soodusmäär järgmistel väljakirjutamistingimustel: ravimi väljakirjutamise õigus II tüüpi diabeedi (E11; E14) kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI≥30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud.

Muudetakse loetelus olevate ravimite väljakirjutamistingimusi:

- muudetakse toimeainet nadropariini sisaldavate ravimpreparaatide FRAXIPARINE süstelahus 2850 TÜ anti-Xa/0,3ml 0,3ml N10, FRAXIPARINE süstelahus 3800 TÜ anti-Xa/0,4ml 0,4ml N10, FRAXIPARINE süstelahus 5700 TÜ anti-Xa/0,6ml 0,6ml N10 ja FRAXIPARINE süstelahus 7800 TÜ anti-Xa/0,8ml 0,8ml N10 väljakirjutamise tingimusi muudetakse 100% soodusmäära korral järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus venoosse tromboosi ja trombemboolia näidustusel kuni 10 päevaks või pahaloomulise kasvaja esinemisel (I26, I80-I82, I67.6) ning riskiraseduse puhul (O99.8)

- toimeainet sultamitsilliin sisaldavate ravimpreparaatide UNASYN õhukese polümeerkattega tablett 375mg N12 ja UNASYN pulber peroraalse suspensiooni valmistamiseks 50mg/ml 30ml täiendavad väljakirjutamise tingimused Eesti Haigekassa ravimite loetelus 50% soodusmääraga tunnistatakse kehtetuks.

- muudetakse toimeaineid salmeterool+flutikasoon ja budesoniid+formoterool sisaldavate ravimpreparaatide SERETIDE DISKUS 500 inhalatsioonipulber 50mcg+500mcg 60 annust N1, SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 4,5mcg+160mcg 120 annust N1 ja SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 9mcg+320mcg 60annust N1 väljakirjutamise tingimusi Eesti Haigekassa ravimite loetelus soodustuse protsendiga 75 järgmiselt: ravimi esmase väljakirjutamise õigus pulmonoloogil ja pediaatril bronhiaalastma raviks (J45); ravimi väljakirjutamise õigus pulmonoloogil III-IV st kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel on viimase 3 a jooksul esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist (J43-J44).

- muudetakse toimeainet strontsiumranelaati sisaldava ravimpreparaadi PROTELOS suukaudse suspensiooni graanulid 2g N28 väljakirjutamise tingimusi Eesti Haigekassa ravimite loetelus soodustuse protsendiga 75 järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna ja kellel esineb kaasuvalt söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (K22.0; K22.2; K22.4; K20).

- muudetakse toimeaineid alogliptiin, sitagliptiin, linagliptiin, saksagliptiin, vildagliptiin ja pioglitasoon sisaldavate ravimite VIPIDIA õhukese polümeerikattega tablett 25mg N28, JANUVIA tablett 100mg N28, JANUVIA tablett 50mg N28, JANUVIA tablett 25mg N28, GALVUS tablett 50mg N60, ONGLYZA tablett 2,5mg N30, ONGLYZA tablett 5mg N30, TRAJENTA tablett 5mg N30, ACTOS tablett 15mg N28, ACTOS tablett 30mg N28, ACTOS tablett 45mg N28, ZIPION 15MG tablett 15mg N28, ZIPION 30MG tablett 30mg N28, ZIPION 45MG tablett 45mg N28, PIOGLITAZONE ACCORD tablett 15mg N28, PIOGLITAZONE ACCORD tablett 30mg N28 ja PIOGLITAZONE ACCORD tablett 45mg N28 PIOGLITAZONE TEVA tablett 15mg N28, PIOGLITAZONE TEVA tablett 30mg N28 ja PIOGLITAZONE TEVA tablett 45mg N28 väljakirjutamise tingimusi Eesti Haigekassa ravimite loetelus soodustuse protsendiga 75 järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus II tüüpi diabeedi (E11; E14) kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud.

- muudetakse toimeaineid alogliptiin-metformiin, sitagliptiin+metformiin, linagliptiin+metformiin, vildagliptiin+metformiin sisaldavate ravimite JANUMET tablett 50/850mg N56, JANUMET tablett 50/1000mg N56, EUCREAS õhukese polümeerikattega tablett 1000mg+50mg N60, EUCREAS õhukese polümeerikattega tablett 850mg+50mg N60, KOMBOGLYZE tablett 2,5/1000mg N60, KOMBOGLYZE tablett 2,5/850mg N60, JENTADUETO tablett 2,5/1000mg N60, JENTADUETO tablett 2,5/850mg N60 ja VIPDOMET õhukese polümeerikattega tablett 1000mg+12,5mg N56 väljakirjutamise tingimusi Eesti Haigekassa ravimite loetelus soodustuse protsendiga 75 järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus II tüüpi diabeedi (E11; E14) kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea prepararaati, välja arvatud juhul kui sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud.

Uued geneerilised ravimid, milliste toimeainetega ravimid on ka eelnevalt olnud soodusravimite loetellu kantud:

Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1)         memantiin (Alzheimeri tõve ravim);

2)         asitromütsiin (infektsioonivastane ravim).

Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1)         perindopriil+amlodipiin (kõrgvererõhutõve ravim);

2)         nebivolool (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);

3)         budenosiid+formoterool (obstruktiivsete kopsuhaiguste ravim).

Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1)         rosuvastatiin (hüperkolesteroleemia ravim);

2)         estsitalopraam (depressiooni ravim).

Hinnamuutusest või uute ravimite lisandumisest tulenevalt on arvutatud uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides:

- asitromütsiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AZITHROMYCIN KRKA õhukese polümeerkattega tablett 250mg N6 ja AZITHROMYCIN KRKA õhukese polümeerkattega tablett 500mg N3;

- estsitalopraam; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ESCITALOPRAM ACCORD 10 MG õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28, ESCITALOPRAM ACCORD 20 MG õhukese polümeerikattega tablett 20mg N28, ESTAN õhukese polümeerkattega tablett 10mg N56 ja ESTAN õhukese polümeerkattega tablett 20mg N28;

- memantiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MEMANTINE RATIOPHARM õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28 ja MEMANTINE RATIOPHARM õhukese polümeerikattega tablett 10mg N56;

- nebivolool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on NEBIPHAR tablett 5mg N28 ja NEBICARD 5MG 5mg tablett N90;

- perindopriil+amlodipiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA tablett 5/5mg N30, PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA tablett 5/10mg N30, PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA tablett 10/5mg N30 ja PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA tablett 10/10mg N30;

- rosuvastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ROVASYN õhukese polümeerkattega tablett 10mg N60 ja ROVASYN õhukese polümeerkattega tablett 20mg N60.

- anastrosool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AXASTROL tablett 1mg N28 ja ANASTROZOLE-TEVA 1MG tablett 1mg N28;

- donepesiil; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on DONEPEZIL ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28 ja DONEPEZIL ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 5mg N28;

- esomeprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ESCADRA gastroresistentne tablett 20mg N14, ESCADRA gastroresistentne tablett 20mg N28, ESCADRA gastroresistentne tablett 40mg N14 ja ESCADRA gastroresistentne tablett 40mg N28;

- fenoksümetüülpenitsilliin; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on OSPEN õhukese polümeerikattega tablett 1 000 000 TÜ N12;

- fosinopriil; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on FOSINOPRIL ACTAVIS tablett 10mg N28 ja FOSINOPRIL ACTAVIS tablett 20mg N28;

- glimepiriid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MEGLIMID tablett 2mg N30 ja MEGLIMID tablett 3mg N30;

- imatiniib; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on IMATINIB TEVA õhukese polümeerikattega tablett 100mg N120 ja IMATINIB GRINDEKS kõvakapsel 100mg N120;

- kvetiapiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on QUETIAPINE TEVA tablett 200mg N60, QUETIAPINE TEVA tablett 300mg N60, QUETIAPINE TEVA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 200mg N60, QUETIAPINE TEVA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 300mg N60 ja QUETIAPINE TEVA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 400mg N60;

- mirtasapiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MIRTAZAPIN ACTAVIS suus dispergeeruv tablett 15mg N30 ja MIRTAZAPIN ACTAVIS suus dispergeeruv tablett 30mg N30;

- morfiin (keskpika toimekestusega); ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on VENDAL RETARD 30 MG retardtablett 30mg N30 ja VENDAL RETARD 60 MG retardtablett 60mg N30;

- pantoprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on NOLPAZA gastroresistentne tablett 20mg N14 ja NOLPAZA gastroresistentne tablett 40mg N28;

- paratsetamool+kodeiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PARACETAMOL/CODEINE VITABALANS tablett 500/30mg N30 ja PARACETAMOL/CODEINE VITABALANS tablett 500/30mg N100;

- perindopriil+indapamiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA tablett 2,5/0,625mg N30, PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA tablett 5/1,25mg N30, PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA tablett 2,5/0,625mg N90 ja PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA tablett 5/1,25mg N90;

- ramipriil; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on RAMICOR 5 MG tablett 5mg N60 ja RAMICOR 10 MG tablett 10mg N60;

- timolool+latanoprost; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LATIRA silmatilgad 5mg+50mcg/ml 2,5ml N1, LATIRA silmatilgad 5mg+50mcg/ml 2,5ml N3 ja LATOXAP silmatilgad 5mg+50mcg/ml 2,5ml N1;

- torasemiid (madal annus); ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TORASEMIDE TEVA tablett 10mg N30 ja TORASEMIDE HEXAL tablett 10mg N30;

- tramadool (rektaalne ravimvorm); ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TRAMADOL LANNACHER rektaalsuposiit 100mg N5;

- valproehape; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on VALPROATE SODIUM SANDOZ 500 MG tablett 500mg N100, CONVULEX gastroresistentne kapsel 150mg N100 ja CONVULEX gastroresistentne kapsel 300mg N100.

Korrigeeritakse mõnede pakendite piirhindasid, tulenevalt tuvastatud tehnilistest ebatäpsustest (mõnesendilised erinevused arvutuslike ja määruses esitatud piirhindade vahel).

Lisaks juhime tähelepanu, et toimeaineid budesoniid ja formoterool sisaldavatele ravimitele piirhinna kehtestamine lükatakse edasi kuni 1. aprillini 2015 a, võimaldamaks arstidel vajadusel patsiendid üle viia soodsama ravimi kasutamisele koos uue inhalaatori kasutamise õpetamisega patsientidele.

Ühtlasi tuletame meelde, et toimeainet somatropiin sisaldavatele ravimitele kehtestatakse piirhind alates 1. oktoobrist 2014. a. Piirhindade kehtestamine lükati 6 kuu võrra edasi alates 1. aprillist 2014. a.

Soodusravimite loetelust arvatakse välja järgmised ravimipakendid, nende müügiloa või turustamise lõppemise tõttu, või käsimüügiravimite hulka arvamise tõttu:

1252190 ABSENOR toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 300 mg N100

1252202 ABSENOR toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 500 mg N100

1031094 ACCUZIDE õhukese polümeerikattega tablett 10mg+12,5mg N30

1030105 ACCUZIDE õhukese polümeerikattega tablett 20mg+12,5mg N30

1294635 ADVAGRAF toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel  0,5mg N30

1240636 ANASTROZOLE SANDOZ 1 MG tablett 1 mg N28

1113400 AZITROX tablett 250 mg N3

1113411 AZITROX tablett 250 mg N6

1427363 ATORVASTATIN-RATIOPHARM tablett 20 mg N30

1427509 ATORVASTATIN-RATIOPHARM tablett 40 mg N30

1012880 BELARA tablett 2mg/30mcg N21

1094509 BELARA tablett 2mg/30mcg N3X21

1213209 BONVIVA tablett 150mg N1

1072549 CORINFAR RETARD retardtablett 20mg N50

1550821 DASSELTA tablett 5mg N100

1513202 DESLORATADINE SANDOZ TBL 5MG N30

1045572 ECOSAL inhal aeros 0,1mg/annuses 200annust N1

1037416 ELANTAN 20 tablett 20mg N50

1037405 ELANTAN 40 tablett 40mg N50

1144774 FLUCONAZOLE SANDOZ 100 MG kapsel 100 mg N7

1002025 FOTIL FORTE silmatilgad, lahus 40mg +5mg 1ml 5ml N1

1001855 FOTIL silmatilgad, lahus 20mg +5mg 1ml 5ml N1

1001697 INDOMET-RATIOPHARM geel, 10mg/1g 50g N1

1037371 ISOKET 20 toimeainet prolongeeritult vabastav tablett  20mg N50

1037382 ISOKET 40 toimeainet prolongeeritult vabastav tablett  40mg N50

1360820 KOZYLEX suus dispergeeruv tablett 10mg N28

1360875 KOZYLEX suus dispergeeruv tablett 15mg N28

1360785 KOZYLEX suus dispergeeruv tablett 5mg N28

1361225 LAZAPIX 10mg õhukese polümeerikattega tablett N28

1361269 LAZAPIX 15mg õhukese polümeerikattega tablett N28

1361146 LAZAPIX 5mg õhukese polümeerikattega tablett N28

1505933 LEVETIRACETAM GSK õhukese polümeerikattega tablett 250mg N30

1506013 LEVETIRACETAM GSK 500mg õhukese polümeerikattega tablett 500mg N30

1506170 LEVETIRACETAM GSK õhukese polümeerikattega tablett 1000mg N30

1275319 MAMMOZOLE õhukese polümeerikattega tablett 1mg N28

1041242 MIRAPEXIN tablett 0.088MG N30

1511514 MONTELUKAST GSK 5MG närimistablett 5mg N28

1511615 MONTELUKAST GSK 10MG õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28

1360392 MONTELUKAST PORTFARMA närimistablett 4mg N28

1411401 MONTELUKAST PORTFARMA närimistablett 5mg N28

1164642 MYFORTIC tablett 180mg N120

1036459 NARAMIG õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg 2TK

1367074 NOFARDOM õhukese polümeerikattega tablett 75mg N28

1324471 NORESTAL tablett 10 mg N28

1324617 NORESTAL tablett 20 mg N28

1398685 NYCOPIN toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 40mg N28

1247150 ONDANSETRON BMM PHARMA tablett 8 mg N10

1181999 OSPAMOX 250 MG/5 ML suukaudse suspensiooni pulber  50mg/ml 60ml N1

1020272 OSPEN õhukese polümeerikattega tablett 500 000 RÜ N12

1116199 OVITRELLE süstelahuse pulber ja lahusti 250mcg N1

1044481 PHOS-EX 250 MG tablett 250mg N180

1276040 PHOSPHOSORB 660MG õhukese polümeerikattega tablett 660mg N200

1415517 QUINAPRIL POLPHARMA tablett 40 mg N30

1119855 RISPEN kaetud tablett 1 mg N20

1119888 RISPEN kaetud tablett 2 mg N20

1119912 RISPEN kaetud tablett 3 mg N20

1119967 RISPEN kaetud tablett 4 mg N20

1005860 SAROTEN tablett 10mg N100

1005893 SAROTEN tablett 25mg N100

1271810 SOLAZIN tablett 10 mg N28

1271821 SOLAZIN tablett 10 mg N56

1271797 SOLAZIN tablett 5 mg N28

1090123 SPASMED 5  tablett 5mg N30

1408317 SPIROKAST närimistablett 10mg N28

1408250 SPIROKAST närimistablett 4mg N28

1408283 SPIROKAST närimistablett 5mg N28

1419016 STYGAPON 10MG suus dispergeeruv tablett 10mg N28

1419443 STYGAPON 10MG õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28

1419623 STYGAPON 15MG õhukese polümeerikattega tablett 15mg N28

1418958 STYGAPON 5MG suus dispergeeruv tablett 5mg N28

1419353 STYGAPON 5MG õhukese polümeerikattega tablett 5mg N28

1406225 SUVARTAR HCT õhukese polümeerikattega tablett 320mg/12,5mg N28

1330580 ZYNZOL tablett 1mg N30

1085138 TRAMADOLOR 100 ID toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 100 mg N30

1085149 TRAMADOLOR 100 ID toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 100 mg N50

1096196 TRAMADOLOR 150 ID toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 150 mg N10

1096219 TRAMADOLOR 150 ID toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 150 mg N50

1224605 VALPROATE SODIUM SANDOZ 300 MG tablett 300mg N100

1224638 VALPROATE SODIUM SANDOZ 500 MG tablett 500mg N30

Ühtlasi anname teada, et Eesti Haigekassa ravimite loetelust arvatakse välja toimeaineid atorvastatiini ja amlodipiini sisaldavad ravimpreparaadid: 

- DUPLECOR õhukese polümeerikattega tablett 10mg/5mg N30, 
- DUPLECOR õhukese polümeerikattega tablett 10mg/10mg N30, 
- DUPLECOR õhukese polümeerikattega tablett 20mg/5mg N30 ja 
- DUPLECOR õhukese polümeerikattega tablett 20mg/10mg N30, kuna nende hind ületab toimeainetele atorvastatiin ja amlodipiin kehtestatud piirhindade summat ning müügiloa hoidja esindaja (hinnakokkuleppe pool) ei ole nõustunud hinda korrigeerima soodustusega jätkamiseks.

Täiendav teave on sotsiaalministeeriumi kodulehel