1. juulil muutuvad soodusravimite loetelu ja ravimite piirhinnad

26. juunil k.a. allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused, mis jõustuvad alates 1. juulist 2013.     Muudetakse loetelus olevate ravimite väljakirjutamistingimusi: -        Muudetakse toimeainet risperidoon sisaldavate ravimpreparaatide väljakirjutamistingimusi 100% soodusmäära korral järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus psühhiaatril skisofreenia, skisotüüpsete ja luululiste häirete (F20–F29) raviks vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile ning mania ja bipolaarse meeleoluhäire raviks (F30-F31).   -        Muudetakse toimeaineid kvetiapiin ja olansapiin sisaldavate ravimpreparaatide väljakirjutamistingimusi 100% soodusmäära korral järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus psühhiaatril skisofreenia, skisotüüpsete ja luululiste häirete (F20–F29) ning mania ja bipolaarse meeleoluhäire raviks (F30-F31), kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid.   -        Muudetakse toimeainet lamotrigiin sisaldavate ravimpreparaatide väljakirjutamistingimusi 100% soodusmäära korral järgmiselt: ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil epilepsia (G40) korral, kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid; ravimi väljakirjutamise õigus psühhiaatril mania ja bipolaarse meeleoluhäire (F30-F31) raviks.   Uued geneerilised ravimid, milliste toimeainetega ravimid on ka eelnevalt olnud soodusravimite loetellu kantud: Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate: 1)     alfa-lipoehape (perifeerse diabeetilise neuropaatia ravim); 2)     asitromütsiin (antibakteriaalne ravim); 3)     meloksikaam (valu- ja põletikuvastane ravim); 4)     moksonidiin (kõrgvererõhutõve ravim); 5)     tolterodiin (üliaktiivse põie sündroomi sümptomaatiline ravim).   Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate: 1)     amlodipiin (kõrgvererõhutõve ravim); 2)     atorvastatiin (vere kolesteroolitaset alandav ravim); 3)     budesoniid (astmaravim); 4)     lerkanidipiin (kõrgvererõhutõve ravim); 5)     metformiin+saksagliptiin (suhkurtõve ravim); 6)     nebivolool (kõrgvererõhutõve ravim); 7)     omeprasool(seedetrakti haavandtõve ravim); 8)     perindopriil+indapamiid (kõrgvererõhutõve ravim); 9)     pioglitasoon (suhkurtõve ravim).   Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate: 1)     eksemestaan (rinnanäärmevähi ravim); 2)     imatiniib (leukeemiaravim); 3)     letrosool (rinnanäärmevähi ravim); 4)     toitained ilma fenüülalaniinita (fenüülketonuuria korral kasutatav toitesegu).   Hinnamuutusest või uute ravimite lisandumisest tulenevalt on arvutatud uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides: - alfa-lipoehape; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on THIOGAMMA õhukese polümeerikattega tablett 600mg N30. - amlodipiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AMLODIPINE ACCORD 5MG tablett 5mg N30, AMLODIPINE ACCORD 10MG tablett 10mg N30,AMLODIPINE TEVA tablett 5mg N90 ja AMLODIPINE TEVA tablett 10mg N90; - asitromütsiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AZITHROMYCIN SANDOZ 250 MG õhukese polümeerikattega tablett 250mg N6, AZITHROMYCIN SANDOZ 500 MG õhukese polümeerikattega tablett 500mg N3 ja AZITHROMYCIN ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 500mg N3; - atorvastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, onATORVASTATIN TEVA õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30,ATORVASTATIN TEVA õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30, ATORVASTATIN TEVA õhukese polümeerikattega tablett 40mg N30 ja ATORVASTATIN TEVA õhukese polümeerikattega tablett 80mg N30; - budesoniid;ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, onGIONA EASYHALERinhaleeritav pulber 400mcg/annuses 100annust N1 ja GIONA EASYHALER inhaleeritav pulber 200mcg/annuses 200annust N1 ja BUDIAIR inhalatsiooniaerosool 200mcg/annuses 200annust N1; - eksemestaan; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ESCEPRAN õhukese polümeerikattega tablett 25mg N30ja EXEMESTANE ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 25mg N30; - letrosool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LORTANDA õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg N30ja LETROZOLE ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg N28; - meloksikaam; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MELOX 7,5MG tablett 7,5mg N60 ja MELOX 15MG tablett 15mg N60; - moksonidiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MOXONIDIN ACTAVIS 0,2 MG õhukese polümeerikattega tablett 0,2mg N30, MOXONIDIN ACTAVIS 0,3 MG õhukese polümeerikattega tablett 0,3mg N30, MOXONIDIN ACTAVIS 0,4 MG õhukese polümeerikattega tablett 0,4mg N30; - nebivolool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, onNEBIPHARtablett 5mg N28, NEBIVOLOL ACTAVIS tablett 5mg N28 ja NEBIVOLOL ACTAVIS tablett 5mg N90; - omeprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on OMEFLUX gastroresistentne kõvakapsel 20mg N28 ja ULTOP gastroresistentne kõvakapsel 20mg N28; - perindopriil+indapamiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg+0,625mg N30 ja PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 5mg+1,25mg N30; - pioglitasoon; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PIOGLITAZONE TEVA tablett 15mg N28; PIOGLITAZONE TEVA tablett 30mg N28 jaPIOGLITAZONE TEVA tablett 45mg N28; - toitained ilma fenüülalaniinita; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on XP MAXAMUM (ORANGE FLAVOURED) pulber 500g N4, XP MAXAMUM (UNFLAVOURED) pulber 500g N4 ja AVONIL POWDER pulber 500g N1; - tolterodiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on UROFLOW 2MG õhukese polümeerikattega tablett 2mg N28 ja UROFLOW 4MG toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 4mg N28. - amoksitsilliin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on OSPAMOX õhukese polümeerikattega tablett 1000mg N12 ja OSPAMOX õhukese polümeerikattega tablett 500mg N12; - desloratadiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on DESLORATADINE SANDOZ tablett 5mg N30 ja DESLORATADINE ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 5mg N30; - leflunomiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, onLEFLUNOMIDE SANDOZõhukese polümeerikattega tablett 20mg N30 ja LEFLUNOMIDE SANDOZ õhukese polümeerikattega tablett 20mg N60; - montelukast; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, onMOFENSTRA närimistablett 4mg N28, MOFENSTRA närimistablett 5mg N28 ja MOFENSTRA õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28; - ranitidiin; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on RANISAN 150 MG õhukese polümeerikattega tablett 150mg N60; - ropinirool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ROLPRYNA SR 2MG õhukese polümeerikattega tablett 2mg N28, ROLPRYNA SR 4MG õhukese polümeerikattega tablett 4mg N28 ja ROLPRYNA SR 8MG õhukese polümeerikattega tablett 8mg N28; - terbinafiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TERBINAFINE OLAINFARM 250MG tablett 250mg N14, TERBINAFINE OLAINFARM 250MG tablett 250mg N28 ja TERBINAFINE SANDOZ 250MG tablett 250mg N14. - tsüproteroon; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on IMVEL tablett 50mg N50.   Lisaks juhime tähelepanu, et alates 1. juulist 2013. a kantakse soodusravimite loetellu esmakordselt toimeaineid imatiniib ja lerkanidipiin sisaldavad geneerilised ravimid. Toimeainet imatiniib sisaldavatele ravimitele piirhinna kehtestamine jõustub 1. jaanuarist 2014. a, võimaldamaks arstidel muudatusega kohanduda ja vältimaks patsiendi omaosaluse tõusu preparaadipõhiselt väljakirjutatud retseptide ostmisel. Toimeainet lerkanidipiin sisaldavatele ravimitele piirhinna kehtestamine jõustub 1. oktoobrist 2013. a, kuna nimetatud toimeainet sisaldavate uute ravimite turulejõudmine jääb mõned päevad 1. juulist 2013. a hilisemaks.   Soodusravimite loetelust arvatakse välja järgmised ravimipakendid, nende müügiloa või turustamise lõppemise tõttu, või hinnakokkuleppe sõlmimise ebaõnnestumise tõttu:: 1284465 UROFLOW 1 MG õhukese polümeerikattega tablett 1mg N28 1019922 RANISAN 150 MG õhukese polümeerikattega tablett 150mg N20 1012969 TERBISIL tablett 250mg N14  1364048 GESYTIL 75/20 MIKROGRAMMI kaetud tablett 75mcg +20mcg N21 1334090 MONTELUKAST-RATIOPHARM õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28 1333954 MONTELUKAST-RATIOPHARM närimistablett 5mg N28 1333819 MONTELUKAST-RATIOPHARM närimistablett 4mg N28 1026885 RANIBERL 300 MG õhukese polümeerikattega tablett 300mg N20 1061806 RANIBERL 150 õhukese polümeerikattega tablett 150mg N50 1296705 METOPROLOL POLPHARMA 200 toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 200mg N28  

Täiendav teave on sotsiaalministeeriumi kodulehel.