1. juulil jõustuvad glükomeetri testribade uued hinnad ja rakendub piirhinnasüsteem

13. juunil allkirjastas sotsiaalminister uue haigekassa meditsiiniseadmete loetelu määruse, millega kehtestatakse glükomeetri testribade osas uute hinnakokkulepetega sõlmitud hinnad. Lisaks rakendub 1. juulist 2014 glükomeetri testribade osas piirhinnasüsteem.

Piirhinnasüsteemi rakendatakse, kui ühes meditsiiniseadmerühmas on enam kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet. Piirhinna rakendamisel lähtutakse seaduses sätestatust ehk haigekassa poolset soodustust arvutatakse meditsiiniseadme rühmas hinnalt odavuselt teise seadme hinnast. Kui kompenseeritava meditsiiniseadme tegelik hind on kallim kui rühmasisene piirhind, hüvitab haigekassa 90% piirhinnast ning patsiendi kanda jääb 10% piirhinnast ning piirhinna ja tegeliku müügihinna vahe.

Piirihinnasüsteemi eesmärk on motiveerida seadmete müüjaid hindu langetama ja vähendada nii patsientide kui ravikindlustuse kulu meditsiiniseadmetele. Piirhinna rakendamisega vabanev ressurss annab omakorda võimaluse laiendada hüvitatavate seadmete valikut ning suurendada kompenseeritavaid koguseid.

Haigekassa analüüs näitab, et testribade ostmine muutub alates 1. juulist seoses piirhinna kehtestamisele suuremale osale patsientidest senisest soodsamaks. Tehes glükomeetri soetamisel teadlikke valikuid on patsientidel võimalik kulutada senisest vähem raha.

Täiendavat infot alates 1. juulist jõustuva haigekassa meditsiiniseadmetele loetelu ja diabeetikutele hüvitatavate meditsiiniseadmete kohta saab haigekassa kodulehelt:

- Sotsiaalministri 13.06.2014 määrus nr 33 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord“.

Infovoldik diabeetikutele

Lisainfo: Kertu Eensaar Kommunikatsiooni peaspetsialist Eesti Haigekassa 6208 459 kertu.eensaar [at] haigekassa.ee (kertu[dot]eensaar[at]haigekassa[dot]ee)