1. juulil 2014 hakkab kehtima uus meditsiiniseadmete loetelu

13. juunil 2014 allkirjastas sotsiaalminister määruse nr 33 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord“. Määrus jõustub 1. juulil 2014.

Muudatuse tulemusena on uus loetelu nii arstide, patsientide kui ka meditsiiniseadmete müüjate jaoks selgem ja üheselt mõistetav. Võrreldes kehtiva loeteluga on uues meditsiiniseadmete loetelus tehtud järgmised muudatused:
  • kehtestatud meditsiiniseadmete uued piirhinnad vastavalt 01.04.2014 sõlmitud hinnakokkulepetele glükomeetri testribade, ravikontaktläätsede ning haavasidemete- ja plaastrite rühmas.
  • glükomeetri testribade rühmas rakendub alates 01.07.2014 piirhinnasüsteem. Piirhinnasüsteemi rakendatakse vastavalt haigekassa nõukogu 01.11.2013 vastuvõetud otsusele, mille kohaselt otsustati glükomeetri testribade rühmas piirhinnasüsteemile üleminekul rakendada 6 kuulist üleminekuaega.
Piirhinnasüsteemi rakendatakse, kui ühes meditsiiniseadme rühmas on enam kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet. Piirhinna korral arvutatakse soodustus meditsiiniseadme rühmas hinnalt teise seadme hinnast. Juhul kui kompenseeritava meditsiiniseadme tegelik hind on kallim kui rühmasisene piirhind, hüvitab haigekassa 90% või 50% piirhinnast. Patsiendi kanda jääb ülejäänud osa piirhinnast ning piirhinna ja tegeliku müügihinna vahe. Juhul kui meditsiiniseade on rühmasisesest piirhinnast odavam, arvutatakse soodustus meditsiiniseadme tegelikust müügihinnast. Konkreetsed piirhinnarühmad, nendes piirhinna aluseks oleva meditsiiniseadme pakendi nimetus ja hind ning meditsiiniseadmed, millede korral piirhinda rakendatakse, on toodud haigekassa meditsiiniseadmete loetelus vastavate meditsiiniseadmete rühmade juures.
  • lisatud uued meditsiiniseadmed alljärgnevatesse rühmadesse:
-        glükomeetri testribad;
-        haavasidemed venoossete, põletus- ja kiiritusjärgsete haavade, diabeetiliste ja lamatishaavandite ning Epidermolysis bullosa raviks;
  • alljärgnevates rühmades on senine üldine meditsiiniseadmete loetelu asendatud nõuetele vastava pakendipõhise loeteluga:
-        kolo-, ileo, uro- ja trahheostoomi hooldusvahendid;
-        ühekordsed põiekateetrid;
-        insuliinipumba infusioonivahendid.
  • venoossete, põletus- ja kiiritusjärgsete haavade, diabeetiliste ja lamatishaavandite raviks mõeldud haavasidemete rühmades on Eesti Haavaravi Liidu ettepanekust lähtuvalt korrigeeritud olemasolevate haavasidemete ja –plaastrite piirhinnarühmade nimetusi ning sinna kuuluvate haavasidemete pakendite loetelu. Täiendavalt loodi 4 uut piirhinnarühma.
  • Loetelust arvati välja meditsiiniseadmed, millede turustamine Eestis on lõpetatud.
Uus haigekassa meditsiiniseadmete loetelu on avaldatud 18.06.2014 ilmunud Riigi Teatajas.