1. jaanuarist kehtib uus tervishoiuteenuste loetelu

1. jaanuaril 2015 jõustus uus Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu määrus. Möödunud aastal võeti menetlusse 93 taotlust tervishoiuteenuste loetelu uuendamiseks. Neist loetellu lisati osaliselt või täielikult 50 teenust.

Uue tervishoiuteenuste loeteluga laienevad perearsti võimalused patsientide vajalikele uuringutele suunamisel – luuakse teraapia fond ning suurendatakse uuringufondi 5% võrra.

Muudatuste tulemusel laieneb e-konsultatsiooni erialade hulk hematoloogi, neuroloogi ning pediaatri juurde suunamise võimalusega. Alates 2015. aastast on  võimalik saada e-konsultatsiooni teenust lisaks veel 5 erialal – uroloogia, endokrinoloogia, kõrva-kurgu-ninahaigused, kopsuhaigused, reumatoloogia.

Teenuste loetellu lisati haiglaravimitena ka mitmed võimalused erinevate diagnoosidega inimeste raviks, muuhulgas näiteks kaugelearenenud Parkinsoni tõve, luupuse ning hematoloogiliste patsientide raviks. Lisati ka mitmeid kaasaegseid vähiravivõimalusi  kopsukasvajate, munasarjakasvajate ning teatud tüüpi leukeemia ravis. Uue võimalusena lisatakse teenuste loetellu biosimilarid.

Koostöös erialaseltside ja teenuse osutajatega on uuendatud iseseisva statsionaarse õendusabi ja koduõendusteenuse piirhinnad.

Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu lisandus käesoleval aastal ka kaks täiesti uut teenust -  sarvkesta sildamise operatsioon ning kraniofatsiaalse osteosünteesi resorbeerivate implantaatide komplekti eest.

Haigekassa tervishoiuteenuse loetelu on loetelu raviteenustest, protseduuridest, haiglaravimitest jm koos nende hindade ja tasumise tingimustega. Tervishoiuteenuste loetelus esitatud teenuste eest tasub haigekassa teenuse osutajale, kellel on haigekassaga sõlmitud leping, kui need on ravikindlustatud inimesele osutatud meditsiinilisel näidustusel. Tervishoiuteenuste loetelu uuendatakse koostöös haiglate ja erialaspetsialistidega. Kõik loetelu muutmiseks esitatud taotlused ning menetlusdokumendid on avalikustatud haigekassa kodulehel.

Uus haigekassa tervishoiuteenuste loetelu on avaldatud 29.12.2014 ilmunud Riigi Teataja I osas https://www.riigiteataja.ee/akt/129122014055