1. jaanuaril muutuvad soodusravimite loetelu ja ravimite piirhinnad

 

23. detsembril allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused, mis jõustuvad alates 1. jaanuarist 2014:   Esmakordselt: Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 100%: -           eritoiteseguga LIPISTART suukaudse lahuse pulber 400g N1, millele kehtestatakse 100% soodusmäär järgmistel väljakirjutamistingimustel: ravimi väljakirjutamise õigus pika ahelaga rasvhapete beeta-oksüdatsiooni defektide korral (E71.3). -              toimeainet everoliimus sisaldavate ravimpreparaatidega AFINITOR tablett 5mg N30 ja AFINITOR tablett 10mg N30, millele kehtestatakse 100% soodusmäär järgmistel väljakirjutamistingimustel: ravimi väljakirjutamise õigus onkoloogil patsientidele, kellel ravi alustamine everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks (C25). -           toimeainet telapreviir sisaldava ravimiga INCIVO tablett 375mg N168, millele kehtestatakse 100% soodusmäär järgmistel väljakirjutamistingimustel: ravimi väljakirjutamise õigus gastroenteroloogil ja infektsionistil 1. genotüübi kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi (B18.2) kombinatsioonraviks patsientidele, kellel esineb raske maksafibroos (F3-4) ja kompenseeritud maksahaigus ning eelneva 4-nädalase raviga on saavutatud HCV RNA taseme eesmärkväärtus. -           toimeainet botsepreviir sisaldava ravimiga VICTRELIS kõvakapsel 200mg N336, millele kehtestatakse 100% soodusmäär järgmistel väljakirjutamistingimustel: ravimi väljakirjutamise õigus gastroenteroloogil ja infektsionistil 1. genotüübi kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi (B18.2) kombinatsioonraviks patsientidele, kellel esineb raske maksafibroos (F3-4) ja kompenseeritud maksahaigus.   Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 75%: -           toimeainet aklidiin sisaldava ravimiga BRETARIS GENUAIR inhalatsioonipulber 322mcg N60, millele kehtestatakse 75% soodusmäär järgmistel väljakirjutamistingimustel: ravimi esmase väljakirjutamise õigus pulmonoloogil kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse raviks (J43-J44). -           toimeainet febuksostaat sisaldavate ravimpreparaatidega ADENURIC õhukese polümeerikattega tablett 80mg N28 ja ADENURIC õhukese polümeerikattega tablett 120mg N28, millele kehtestatakse 75% soodusmäär järgmistel väljakirjutamistingimustel: ravimi väljakirjutamise õigus podagra (M10) raviks juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid).   Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 50%: -           toimeainet dabigatraan sisaldava ravimiga PRADAXA kõvakapsel 150mg N60.   Uued geneerilised ravimid, milliste toimeainetega ravimid on ka eelnevalt olnud soodusravimite loetellu kantud: Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate: 1)     estsitalopraam (depressiooniravim); 2)     memantiin (Alzheimeri tõve ravim); 3)     metronidasool (antibakteriaalne ravim).   Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate: 1)     amoksitsilliin (antibakteriaalne ravim); 2)     eksenatiid (suhkurtõve ravim); 3)     enalapriil+hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ravim); 4)     esomeprasool (seedetrakti haavandtõve ravim); 5)     ramipriil (kõrgvererõhutõve ravim); 6)     trandolapriil (kõrgvererõhutõve ravim).   Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate: 1)     düdrogesteroon+östradiool (hormoonasendusravis kasutatav ravim); 2)     hüdroksükarbamiid (kasvajavastane ravim); 3)     ziprasidoon (psühhoosivastane ravim).   Hinnamuutusest või uute ravimite lisandumisest tulenevalt on arvutatud uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides: - esomeprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ESCADRA gastroresistentne tablett 20mg N14, ESCADRA gastroresistentne tablett 20mg N28, ESCADRA gastroresistentne tablett 40mg N14, ESCADRA gastroresistentne tablett 40mg N28; - hüdroksükarbamiid; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on HYDREA kõvakapsel 500mg N100 (First Pharma OÜ); - imatiniib; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on IMATINIB TEVA õhukese polümeerikattega tablett 100mg N120, IMATINIB ZENTIVA 100 MG õhukese polümeerikattega tablett 100mg N120 ja MEAXIN õhukese polümeerikattega tablett 400mg N30; - ziprasidoon; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on YPSILA 40 MG kõvakapsel 40mg N60, YPSILA 60 MG kõvakapsel 60mg N60 ja YPSILA 80 MG kõvakapsel 80mg N60; - amoksitsilliin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AMOXICILLIN- RATIOPHARM 500 MG  õhukese polümeerikattega tablett 500mg N20 ja AMOXICILLIN- RATIOPHARM 1000 MG  õhukese polümeerikattega tablett 1000mg N20; - enalapriil+hüdroklorotiasiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CO-RENITEC tablett 20mg+12,5mg N28 (First Pharma OÜ), ENAHEXAL COMP 20/12,5 MG tablett 20mg+12,5mg N30 ja ENAP-HL tablett  20mg+12,5mg N30; - estsitalopraam; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ELICEA Q-TAB 10MG suus dispergeeruv tablett 10 mg N28 ja ELICEA Q-TAB 20MG suus dispergeeruv tablett 20 mg N28; - memantiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MARIXINO õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28, NEMDATINE õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28 ja NEMDATINE õhukese polümeerikattega tablett 10mg N56; - ramipriil; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on RAMICOR 5 MG tablett 5mg N60 ja RAMICOR 10 MG tablett 10mg N60; - alendroonhape; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ALENOTOP tablett 70mg N4 ja ALENDRONIC ACID ACCORD 70MG tablett 70mg N4; - atorvastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ATORVASTATIN TEVA õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30, ATORVASTATIN TEVA õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30, ATORVASTATIN TEVA õhukese polümeerikattega tablett 40mg N30, TULIP õhukese polümeerikattega tablett 20mg N90 ja TULIP õhukese polümeerikattega tablett 40mg N30; - donepesiil; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on DONEPEZIL ORION  õhukese polümeerikattega tablett 5mg N28 ja DONEPEZIL ORION õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28; - eksemestaan; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on EXEMESTANE TEVA 25 MG õhukese polümeerikattega tablett 25 mg N30 ja ESCEPRAN õhukese polümeerikattega tablett 25 mg N30; - finasteriid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on FINASTERIDE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 5 mg N30 ja FINASTERIDE ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 5 mg N28; - klaritromütsiin (suukaudselt manustatavad vedelad vormid); ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LEKOKLAR suukaudse suspensiooni graanulid 125mg/5ml 100ml N1 ja KLACID 125 mg/5 ml suukaudse suspensiooni graanulid 125mg/5ml 100ml N1; - levetiratsetaam; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LEVETIRACETAM TEVA õhukese polümeerikattega tablett 250mg N30, LEVETIRACETAM TEVA õhukese polümeerikattega tablett 500mg N30 ja LEVETIRACETAM TEVA õhukese polümeerikattega tablett 1000mg N30; - meloksikaam; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MELOX 7,5MG tablett 7,5mg N60, MELOX 15MG tablett 15mg N60 ja MELOXICAM SANDOZ 7,5 MG tablett 7,5mg N50; - metformiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on METFOGAMMA 500 tablett 500mg N120, METFOGAMMA 850 tablett 850mg N120, METFOGAMMA 1000 tablett 1000mg N120 ja METFORMIN SANDOZ 850 MG õhukese polümeerikattega tablett 850mg N120; - perindopriil+indapamiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg+0,625mg N30, PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 5mg+1,25mg N30, PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg+0,625mg N90, PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 5mg+1,25mg N90; - rosuvastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ROSWERA 10 MG õhukese polümeerikattega tablett 10mg N60 ja ROSWERA 20 MG õhukese polümeerikattega tablett 20mg N60; - topiramaat; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TOPIRAMATE ORION tablett 25 mg N60, TOPIRAMATE ORION tablett 50 mg N60 ja TOPIRAMATE ORION tablett 100 mg N60; - venlafaksiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on VENLAGAMMA 75 MG toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 75mg N30, VENLAGAMMA 150 MG toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 150mg N30, ARGOFAN 75 SR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 75mg N30 ja ARGOFAN 150 SR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 150mg N30.   Soodusravimite loetelust arvatakse välja järgmised ravimipakendid, nende müügiloa või turustamise lõppemise tõttu, käsimüügiravimite hulka arvamise tõttu või müügiloa hoidja ettepanekul: 1341324 DOTIZOLIL silmatilgad, lahus 20 mg/ml+5 mg/ml 5 ml N1 1112342 PROTAPHANE FLEXPEN süstesuspensioon pen-süstlis 100RÜ/1ml 3ml N5 1429994 INSTANYL ninasprei, lahus 50mcg 1annust 2.9ml N1 1430020 INSTANYL ninasprei, lahus 100mcg 1annust 2.9ml N1 1430053 INSTANYL ninasprei, lahus 200mcg 1annust 2.9ml N1 1274554 SEROQUEL XR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 200mg N60   1288289 SEROQUEL XR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 50mg N60     1160828 VIDEX närimis-/dispergeeruv tablett 100mg N60 1336935 ESCITALOPRAM-RATIOPHARM 10 MG õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30 1337059 ESCITALOPRAM-RATIOPHARM 20 MG õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30 1309902 TOPIRAMATE ORION õhukese polümeerikattega tablett 200mg N60 1013858 ZYVOXID õhukese polümeerikattega tablett 600mg N10 1023332 NOOTROPIL tablett 1200mg N20 1023365 NOOTROPIL suukaudne lahus 333mg/1ml 125ml N1 1427228 ATORVASTATIN-RATIOPHARM õhukese polümeerikattega tablett10mg N30 1122635 MUCOFLUID lahustuv tablett 200mg N30 1358298 CLOPIDOGREL-RATIOPHARM 75 MG õhukese polümeerikattega tablett 75mg N28 1289213 LETROZOL-RATIOPHARM õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg N30 1343258 MYFENAX kõvakapsel 250mg N100 1343270 MYFENAX õhukese polümeerikattega tablett 500mg N50 1062199 GASEC GASTROCAPS 20 MG gastroresistentne kõvakapsel 20mg N14 1086667 CLARITINE tablett 10mg N100 1111723 RINOLAN tablett 10mg N30     Täiendav teave on sotsiaalministeeriumi kodulehel.