1. aprillil muutuvad soodusravimite loetelu ja ravimite piirhinnad

25. märtsil k.a. allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused, mis jõustuvad alates 1. aprillist 2014.

Esmakordselt:

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 100%:

-           toimeainet parikaltsitool sisaldavate ravimitega ZEMPLAR pehmekapsel 1mcg N28 ja ZEMPLAR pehmekapsel 2mcg N28, millele kehtestatakse 100% soodusmäär järgmistel väljakirjutamistingimustel: ravimi väljakirjutamise õigus nefroloogil ja pediaatril kroonilise neerupuudulikkuse näidustusel (N18) hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi teiste vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust ≤300 pg/ml ei saavutata).

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 75%:

-           toimeainet liksisenatiid sisaldavate ravimitega LYXUMIA süstelahus 10mcg/0,2ml 3ml N1; 20mcg/0,2ml 3ml N1 ja LYXUMIA süstelahus 20mcg/0,2ml 3ml N2, väljakirjutamise õigusega 50% soodusmäära korral 2. tüüpi diabeedi (E11, E14) raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud ning väljakirjutamise õigusega 75% soodusmäära korral 2. tüüpi diabeedi (E11, E14) raviks rasvumusega patsientidel (KMI ≥35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes taluvates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud.

-           toimeainet apiksabaan sisaldavate ravimitega ELIQUIS õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg N20, ELIQUIS õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg N60 ja ELIQUIS õhukese polümeerikattega tablett 5mg N60:

·         ravimitele ELIQUIS õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg N20 ja ELIQUIS õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg N60 kehtestatakse 75% soodusmäär järgmistel väljakirjutamistingimustel: ravimi väljakirjutamise õigus venoosse trombemboolia profülaktikaks ortopeediliste operatsioonide järgselt kõrge riskiga patsientidel (M16-M17, S72.0-S72.1, S72.2, S72.7), kuni 30 päevaks;

·         ravimitele ELIQUIS õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg N60 ja ELIQUIS õhukese polümeerikattega tablett 5mg N60 kehtestatakse 75% soodusmäär järgmistel väljakirjutamistingimustel:   ravimi väljakirjutamise õigus kodade virvendusarütmia (I48) näidustusel patsientidele, kellele varfariin on kõrval- või koostoimete tõttu vastunäidustatud, kellel esineb varfariini toime ebastabiilsus (ravi on läbi viidud vähemalt 4 kuu jooksul, millest viimase 3 kuu jooksul on INRi mõõdetud vähemalt 10 korral ja INR on jäänud terapeutilisse vahemikku <60% mõõtmiskordadest) või resistentsus varfariinile (varfariini igapäevane annus >12mg);

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 50%:

-           toimeainet etonogestreel sisaldava ravimiga NEXPLANON implantaat 68mg N1;

-           toimeainet agomelatiin sisaldava ravimiga VALDOXAN õhukese polümeerikattega tablett 25mg N28.

Muudetakse loetelus olevate ravimite väljakirjutamistingimusi:

-           muudetakse toimeainet tsinakaltseet sisaldavate ravimite MIMPARA õhukese polümeerikattega tablett 30mg N28, MIMPARA õhukese polümeerikattega tablett 60mg N28 ja MIMPARA õhukese polümeerikattega tablett 90mg N28 väljakirjutamise tingimusi 100% soodusmäära korral järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus nefroloogil ja pediaatril kroonilise neerupuudulikkuse näidustusel (N18) hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust ≤300 pg/ml ei saavutata) või kellele vitamiin D analoogid on vastunäidustatud.

-           täiendatakse toimeainet naatriumbemipariin või naatriumdaltepariin sisaldavate ravimite ZIBOR süstelahus 25 000RÜ/0,3ml N2, ZIBOR süstelahus 25 000RÜ/0,4ml N2, FRAGMIN süstelahus 12 500TÜ/ml 0,2ml (2500TÜ/0,2ml) eeltäidetud süstal N10, FRAGMIN süstelahus 25 000TÜ/ml 0,2ml (5000TÜ/0,2ml) eeltäidetud süstal N10, FRAGMIN süstelahus 7500TÜ 0,3ml eeltäidetud süstal N10 ja FRAGMIN süstelahus 10 000TÜ 0,4ml eeltäidetud süstal N5 väljakirjutamise tingimusi 100% soodusmääraga järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus venoosse tromboosi ja trombemboolia näidustusel (I26; I80-82; I67.6) kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel (C00-D48).

-           täiendatakse Eesti Haigekassa ravimite loetelu 75% soodusmääraga  dabigatraani või rivaroksabaani sisaldavate ravimitega XARELTO õhukese polümeerikattega tablett 15mg N28, XARELTO õhukese polümeerikattega tablett 15mg N42, XARELTO õhukese polümeerikattega tablett 20mg N28, PRADAXA kõvakapsel 110mg N30, PRADAXA kõvakapsel 150mg N60, ravimi väljakirjutamise õigus kodade virvendusarütmia (I48) näidustusel patsientidele, kellele varfariin on kõrval- või koostoimete tõttu vastunäidustatud, kellel esineb varfariini toime ebastabiilsus (ravi on läbi viidud vähemalt 4 kuu jooksul, millest viimase 3 kuu jooksul on INRi mõõdetud vähemalt 10 korral ja INR on jäänud terapeutilisse vahemikku <60% mõõtmiskordadest) või resistentsus varfariinile (varfariini igapäevane annus >12mg).

-           lisatakse toimeaineid  estsitalopraam, tsitalopraam või sertraliin sisaldavatele ravimpreparaatidele 100% soodusmäär järgmistel väljakirjutamistingimustel: ravimi esmase väljakirjutamise õigus psühhiaatril raske depressiooni raviks (F32.2-3; F33.2-3).


Uued geneerilised ravimid, milliste toimeainetega ravimid on ka eelnevalt olnud soodusravimite loetellu kantud:

Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1)     levonorgestreel (rasestumisvastane ravim);

2)     levonorgestreel+etünüülöstradiool (rasestumisvastane ravim);

3)     memantiin (Alzheimeri tõve ravim);

4)     tsefuroksiim (antimikroobne ravim);

5)     tselekoksiib (valuvastane ravim);

6)     tsetirisiin (allergiavastane ravim);

 

Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1)     atomoksetiin (aktiivsus- ja tähelepanuhäire ravis kasutatav ravim).

2)     bisoprolool (kõrgvererõhutõve ravim);

3)     desogestreel+etünüülöstradiool (rasestumisvastane ravim);

4)     formoterool (astmaravim);,

5)     gliklasiid (suhkurtõve ravim);

6)     perindopriil+amlodipiin+indapamiid (kõrgvererõhutõve ravim);

 

Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1)     fluoksetiin (psüühikahäirete ravis kasutatav ravim);

2)     imatiniib (leukeemiaravim);

3)     oksükodoon (valuvastane ravim);

4)     somatropiin (kasvuhormoon);

5)     tsitalopraam (depressiooniravim).

 

Hinnamuutusest või uute ravimite lisandumisest tulenevalt on arvutatud uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides:

- bisoprolool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on SOBYCOR õhukese polümeerikattega tablett 5mg N30 ja SOBYCOR õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30;

- tselekoksiib; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ACLEXA kõvakapsel 100mg N30 ja ACLEXA kõvakapsel 200mg N30;

- desogestreel+etünüülöstradiool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on DESTELE tablett 150mcg+20mcg N63 ja DESTELE tablett 150mcg+30mcg N63;

- fluoksetiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on FLUOXETINE VITABALANS õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30 ja FLUOXETINE VITABALANS õhukese polümeerikattega tablett 20mg N60;

- formoterool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on GALIRON 12 MIKROGRAMMI inhalatsioonipulber kõvakapslis 12mcg N60 ja ATIMOS inhalatsiooniaerosool 12mcg/annuses 120 annust N1;

- gliklasiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on GLICLADA 60 MG toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 60mg N60, GLICLADA 30 MG toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 30mg N120 ja GLICLADA 60 MG toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 60mg N120;

- imatiniib; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on IMATINIB ZENTIVA 100 MG õhukese polümeerikattega tablett 100mg N120 ja IMATINIB GRINDEKS kõvakapsel 100mg N120;

- memantiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on XAPIMANT õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28, XAPIMANT õhukese polümeerikattega tablett 20mg N28 ja XAPIMANT õhukese polümeerikattega tablett 10mg N56;

- oksükodoon; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on OXYCODONE VITABALANS õhukese polümeerikattega tablett 5mg N30, OXYCODONE VITABALANS õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30, DOLOCODON 10 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 10mg N56, DOLOCODON 20 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 20mg N56 ja DOLOCODON 40 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 40mg N56;

- somatropiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on SAIZEN 5,83 MG/ML süstelahus 5,83mg 1ml N1; SAIZEN 8 MG/ML süstelahus 8mg/1ml 1,5ml N1, SAIZEN 8 MG/ML süstelahus 8mg/1ml 2,5ml N1, OMNITROPE süstelahus 6,7mg/1ml 1,5ml N1 ja OMNITROPE süstelahus 3,3mg/1ml 1,5ml N5;

- tsefuroksiim; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on XORIMAX kaetud tablett 250mg N14, XORIMAX kaetud tablett 500mg N10 ja XORIMAX kaetud tablett 500mg N14;

- tsetirisiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CETRIX 10 MG õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30 ja CETRIX 10 MG õhukese polümeerikattega tablett 10mg N100;

- tsitalopraam; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CITALOPRAM VITABALANS õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30 ja CITALOPRAM VITABALANS õhukese polümeerikattega tablett 40mg N30;

- moksonidiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MOXOGAMMA 0,2 MG õhukese polümeerikattega tablett 0,2mg N30, MOXOGAMMA 0,3 MG õhukese polümeerikattega tablett 0,3mg N30 ja MOXOGAMMA 0,4 MG õhukese polümeerikattega tablett 0,4mg N30.

Lisaks juhime tähelepanu, et toimeainet somatropiin sisaldavatele ravimitele uue piirhinna kehtestamine lükatakse edasi kuni 1. oktoobrini 2014. a võimaldamaks arstidel muudatusega kohanduda ja vältimaks patsiendi omaosaluse tõusu nimetatud toimeainega ravimite ostmisel.


Soodusravimite loetelust arvatakse välja järgmised ravimipakendid, nende müügiloa või turustamise lõppemise tõttu, või käsimüügiravimite hulka arvamise tõttu:

1436880 SIMVASTATIN PFIZER õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30

1436970 SIMVASTATIN PFIZER õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30

1437061 SIMVASTATIN PFIZER õhukese polümeerikattega tablett 40mg N30

1131815 ULTOP gastroresistentne kõvakapsel 20 mg N14

1283778 OLANZAPINE GSK õhukese polümeerikattega tablett 5mg N28          

1283824 OLANZAPINE GSK õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28         

1011979 DOLMEN õhukese polümeerikattega tablett 25mg N10

7002650 APTAMIL PREMATIL pulber 600g N1

1071357 NIZORAL tablett 200mg N30

1322952 ESCITALOPRAM SANDOZ 10 MG õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28

1125302 SERLIFT õhukese polümeerikattega tablett 50mg N30

1369931 QUETIAPINE POLPHARMA õhukese polümeerikattega tablett 25mg N30

1370001 QUETIAPINE POLPHARMA õhukese polümeerikattega tablett 200mg N60

1370023 QUETIAPINE POLPHARMA õhukese polümeerikattega tablett 300mg N60

1432695 LEFLUNOMIDE SANDOZ õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30

1432730 LEFLUNOMIDE SANDOZ õhukese polümeerikattega tablett 20mg N60

1011867 PEGINTRON süstelahuse pulber ja lahusti 120mcg N1

1209912 PEGINTRON süstelahuse pulber ja lahusti 150mcg N1

1011834 PEGINTRON süstelahuse pulber ja lahusti 50mcg N1

1011845 PEGINTRON süstelahuse pulber ja lahusti 80mcg N1 

1011856 PEGINTRON süstelahuse pulber ja lahusti 100mcg N1

 

Täiendav teave on sotsiaalministeeriumi kodulehel.