01.01.2015 muutuvad soodusravimite loetelu ja ravimite piirhinnad

22.12.2014

19. detsembril k.a. allkirjastas tervise- ja tööminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused, mis jõustuvad alates 1. jaanuarist 2015.

Muudetakse loetelus olevate ravimite väljakirjutamistingimusi:
- muudetakse toimeainet tsüklopentolaat sisaldava ravimpreparaadi CYCLOGYL silmatilgad, lahus 10mg/ml 15ml N1 väljakirjutamise tingimusi 50% soodusmäära korral järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus silmahaiguste ambulatoorseks raviks;
- muudetakse toimeaineid amiloriid ja hüdroklorotiasiid sisaldava ravimpreparaadi MODURETIC tablett 50mg+5mg N30 väljakirjutamise tingimusi Eesti Haigekassa ravimite loetelus järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus 100% soodusmääraga nefrogeense magediabeedi (N25.1) raviks;
- muudetakse toimeainet imatiniib sisaldavate ravimipreparaatide MEAXIN õhukese polümeerikattega tablett 100mg N120, IMATINIB TEVA õhukese polümeerikattega tablett 100mg N120, IMATINIB ZENTIVA õhukese polümeerikattega tablett 100mg N120, MEAXIN õhukese polümeerikattega tablett 400mg N30, IMATINIB GRINDEKS kõvakapsel 100mg N120 ja IMATINIB ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 100mg N120 väljakirjutamise tingimusi diagnoosi C92.1 (krooniline müeloidleukeemia) osas järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus hematoloogil patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru;
- muudetakse toimeainet vorikonasool sisaldava ravimpreparaadi VFEND tablett 200mg N28 väljakirjutamise tingimusi Eesti Haigekassa ravimite loetelus järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus 100% soodusmääraga kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud (B37, B44, B45, B48.2, B48.8).
- muudetakse toimeainet risperidoon sisaldavate ravimipreparaatide RISPOLEPT tablett 1mg N60, RISPOLEPT tablett 2mg N60, RISPOLEPT tablett 3mg N60, RISPOLEPT tablett 4mg N60, RISPERIDON ACTAVIS 2MG õhukese polümeerikattega tablett 2mg N60 ja RISPERIDON ACTAVIS 4mg N60 õhukese polümeerikattega tablett 4mg N60 väljakirjutamise tingimusi Eesti Haigekassa ravimite loetelus 100% soodusmäära korral F20-29 (skisofreenia, skisotüüpsete ja luululiste häirete) osas muudetakse järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus psühhiaatril skisofreenia, skisotüüpsete ja luululiste häirete raviks.

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 100%:

 • toimeainet posakonasool sisaldav ravimpreparaat NOXAFIL gastroresistentsed tabletid 100mg N24, mille väljakirjutamise tingimused 100% soodusmääraga on järgmised: ravimi väljakirjutamise õigus vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaat-peremehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia, ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi (B45; B37; B44; B48.2; B48.8) profülaktikaks.

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 75%:

 • toimeainet alogliptiin sisaldav ravimpreparaat VIPIDIA õhukese polümeerikattega tablett 25mg N28, millele kehtestatakse 75% soodusmäär järgmistel väljakirjutamis tingimustel: ravimi väljakirjutamise õigus II tüüpi diabeedi (E11; E14) kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud;
 • toimeaineid alogliptiin ja metformiini sisaldav ravimpreparaat VIPDOMET õhukese polümeerikattega tablett 1000mg+12,5mg N56, millele kehtestatakse 75% soodusmäär järgmistel väljakirjutamis tingimustel: ravimi väljakirjutamise õigus II tüüpi diabeedi (E11; E14) kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea prepararaati, välja arvatud juhul kui sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud;
 • toimeaineid indakaterool ja glükopürrooniumbromiid sisaldav ravimpreparaat ULTIBRO BREEZHALER inhalatsioonipulber kõvakapslis 85mcg+43mcg N30, millele kehtestatakse 75% soodusmäär järgmistel väljakirjutamis tingimustel: ravimi esmase väljakirjutamise õigus pulmonoloogil kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse raviks (J43, J44);
 • toimeaineid amlodipiin ja kandesartaan sisaldav ravimpreparaat ZENICAMO 10MG/16MG tablett N28, millele kehtestatakse 75% soodusmäär järgmistel väljakirjutamistingimustel: ravimi väljakirjutamise õigus kõrgevererõhutõve raviks (I10-I13; I15);
 • toimeainet dapagliflosiin sisaldav ravimpreparaat FORXIGA 10mg õhukese polümeerikattega tabletid N28, millele kehtestatakse 75% soodusmäär järgmistel väljakirjutamis tingimustel: ravimi väljakirjutamise õigus II tüüpi diabeedi (E11; E14) kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI≥30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud.
 • toimeainet empagliflosiin sisaldavad ravimpreparaadid JARDIANCE 10mg õhukese polümeerikattega tabletid N30 ja JARDIANCE 25mg õhukese polümeerikattega tabletid N30, mille väljakirjutamise tingimused 75% soodusmääraga on järgmised: ravimi väljakirjutamise õigus II tüüpi diabeedi (E11, E14) kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI≥30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud.

Uued geneerilised ravimid, milliste toimeainetega ravimid on ka eelnevalt olnud soodusravimite loetellu kantud:

Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:
1. memantiin (Alzheimeri tõve ravim);
2. mometasoon (allergilise riniidi ravim).

Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

 1. dapagliflosiin (2. tüüpi suhkurtõve ravim);
 2. kandesartaan (kõrgvererõhutõve ravim);
 3. kandesartaan+hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ravim);
 4. simvastatiin (hüperkolesteroleemia ravim);
 5. telmisartaan (kõrgvererõhutõve ravim);
 6. telmisartaan+hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ravim);
 7. salmeterool+flutikasoonpropionaat (obstruktiivsete kopsuhaiguste ravim).

Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

 1. bosentaan (pulmonaalhüpertensiooni ravim);
 2. eksemestaan (rinnavähi ravim);
 3. imatiniib (mitmete pahaloomuliste kasvajate vastane ravim);
 4. latanoprost (glaukoomi ravim);
 5. letrosool (rinnavähi ravim);
 6. posakonasool (seennakkuste vastane ravim);
 7. risperidoon (mitmete psüühikahäirete ravim);
 8. travoprost (glaukoomi ravim);
 9. vorikonasool (seennakkuste vastane ravim).

Hinnamuutusest või uute ravimite lisandumisest tulenevalt on arvutatud uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides:

- alfadarbepoetiin ja metoksüpolüetüleenglükool-epoetiin beeta; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ARANESP süstelahus 10mcg/0,4ml 0,4ml N1, ARANESP süstelahus 20mcg/0,5ml 0,5ml N1, ARANESP süstelahus 30mcg/0,3ml 0,3ml N1, ARANESP süstelahus 40mcg/0,4ml 0,4ml N1, ARANESP süstelahus 50mcg/0,5ml 0,5ml N1, ARANESP süstelahus 60mcg/0,3ml 0,3ml N1, ARANESP süstelahus 80mcg/0,4ml 0,4ml N1, ARANESP süstelahus 100mcg/0,5ml 0,5ml N1 ja ARANESP süstelahus süstlis 150mcg/0,3ml N1;

- bosentaan; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on BOSENTAN NORAMEDA 125MG õhukese polümeerikattega tablett 125mg N56  ja TRACLEER  õhukese polümeerikattega tablett 125mg N56;

Erinevalt määruse eelnõust lükatakse piirhindade kehtestamine bosentaani sisaldavatele ravimpreparaatidele edasi kuni 1. aprillini 2015. a, jätmaks arstidele piisava teavituse aja patsiendi omaosaluse olulise tõusu kohta ning patsientidele erandkorras hüvitamise taotluse esitamiseks Eesti Haigekassale ravikindlustuse seaduse § 41 lõike 8 alusel

- kandesartaan; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PRESCANDEN 16MG tablett 16mg N30, PRESCANDEN 32MG tablett 32mg N30, CANTAR tablett 16mg N28, CANTAR tablett 32mg N28, CARZAN 16MG tablett 16mg N28, CARZAN 32MG tablett 32mg N28, CANDESARTAN ACTAVIS tablett 16mg N28, CANDESARTAN ACTAVIS tablett 32mg N28, CANOCORD 8MG tablett 8mg N30, CANOCORD 16MG tablett 16mg N30 ja CANOCORD 32MG tablett 32mg N30;

- kandesartaan + hüdroklorotiasiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PRESCANDEN HCT 16MG/12,5MG tablett 16mg/12,5mg N28, CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA tablett 16mg/12,5 mg N28, CARZAN HCT 16MG/12,5MG tablett 16mg/12,5mg N28 ja CANDESARTAN HCT ACTAVIS tablett 16mg/12,5mg N28;

Erinevalt määruse eelnõust ei kehtestata piirhinda toimeainele kapetsitabiin 1. jaanuarist 2015. a, tulenevalt seonduvast patendivaidlusest.

- mometasoon; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on NASOMETIN ninasprei 50mcg/annuses 140doosi;

- salmeterool+flutikasoonpropionaat; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AIRFLUSAL FORSPIRO 50mcg+250mcg/annuses 60 annust N1, AIRFLUSAL FORSPIRO 50mcg+500mcg/annuses 60 annust N1 ja SERETIDE DISKUS 500 inhalatsioonipulber 50μg+500μg/ annuses 60 annust N1;

- travoprost; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TRAVOPROST ZENTIVA 40mcg/ml silmatilgad 2,5ml N1 ja BONDULC 40mcg/ml silmatilgad 2,5ml N1;

- vorikonasool; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on VORICONAZOLE ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 200mg N28.

- eksemestaan; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on EXEMESTANE SANOSWISS õhukese polümeerikattega tablett 25mg N30 ja EXEMESTANE ALVOGEN õhukese polümeerikattega tablett 25mg N30;

- imatiniib; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on IMAKREBIN õhukese polümeerikattega tablett 100mg N120, IMAKREBIN õhukese polümeerikattega tablett 400mg N90 ja IMATINIB ZENTIVA õhukese polümeerikattega tablett 100mg N120;

- latanoprost; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LATANOPROST NTC silmatilgad 50mcg/ml 2,5ml N3, LATANOPROST-RATIOPHARM silmatilgad 50mcg/ml 2,5ml N1 ja LATANOPROST-RATIOPHARM silmatilgad 50mcg/ml 2,5ml N3;

- letrosool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LETROZOLE ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg N30 ja LETROZOLE SANOSWISS 2,5 MG tablett 2,5mg N30;

- memantiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MEMANTINE ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28, MEMANTINE ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 10mg N56, MEMANTINE ALVOGEN õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28 ja MEMANTINE ALVOGEN õhukese polümeerikattega tablett 20mg N28;

Erinevalt määruse eelnõust ei muudeta piirhindasid toimeaine olansapiin grupis, kuna ravimpreparaadid OLANZAPINE ACCORD 5 MG õhukese polümeerikattega tablett 5mg N28, OLANZAPINE ACCORD 10 MG õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28 ja OLANZAPINE ACCORD 15 MG õhukese polümeerikattega tablett 15mg N28 ei jõua turule 1. jaanuarist 2015.

- risperidoon; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on RISPERIDONE ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 1mg N20, RISPERIDONE ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 1mg N60, RISPERIDONE ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 2mg N60, RISPERIDONE ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 3mg N60 ja RISPERIDONE ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 4mg N60;

- simvastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on SIMVASTATIN ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 20mg N28, SIMVASTATIN ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 40mg N28, SIMVACOR õhukese polümeerikattega tablett 20mg N100, SIMVASTATIN ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30, SIMVASTATIN ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30 ja SIMVASTATIN ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 40mg N30;

- telmisartaan; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TELMISARTAN SANDOZ 40MG tablett 40mg N28, TELMISARTAN SANDOZ 80MG tablett 80mg N28, TELMISARTAN-RATIOPHARM 40MG tablett 40mg N28, TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG tablett 80mg N28, TOLURA tablett 40mg N30, TOLURA tablett 40mg N56, TOLURA tablett 80mg N30 ja TOLURA tablett 80mg N56;

NB! Erinevalt määruse eelnõust ei lisata toimeaine telmisartaan piirhinnagruppi ravimpreparaati TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG tablett 80mg N28, kuna nimetatud ravimipreparaat ei jõua turule 1. jaanuarist 2015.

- telmisartaan+hüdroklorotiasiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TELMISARTAN /HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ kaetud tablett 80mg/12,5mg N28, TELMISARTAN /HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ kaetud tablett 80mg/25mg N28, TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA tablett 80mg/12,5mg N28, TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA tablett 80mg/25mg N28, TEZEO HCT 80MG/12,5MG tablett 80mg/12,5mg N28, TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BILLEV tablett 80mg/12,5mg N30 ja TELMISARTAN/ HYDROCHLOROTHIAZIDE BILLEV tablett 80mg/25mg N30;

NB! Erinevalt määruse eelnõust ei lisata toimeaine telmisartaan+hüdroklorotiasiid piirhinnagruppi ravimpreparaati TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA tablett 80mg/25mg N28, kuna nimetatud ravimpreparaat ei jõua turule 1. jaanuarist 2015.

Erinevalt määruse eelnõust ei muudeta piirhindasid toimeaine temosolomiid grupis, kuna ravimpreparaadid BLASTOMAT 20 MG kõvakapsel 20mg N5, BLASTOMAT 100 MG kõvakapsel 100mg N5 ja BLASTOMAT 140 MG kõvakapsel 140mg N5 ei jõua turule 1. jaanuarist 2015.

- amoksitsilliin (suukaudne vedel ravimvorm); ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AMOXICILLIN-RATIOPHARM TS suspensioonigraanulid 50mg/ml 100ml N1;

- anastrosool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ANASTROZOLE SANOSWISS tablett 1mg N28 ja ANASTROZOLE-TEVA 1MG tablett 1mg N28;

- atorvastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TULIP tablett 20mg N30, TULIP õhukese polümeerikattega tablett 20mg N90 ja TULIP õhukese polümeerikattega tablett 40mg N30;

- fosinopriil+hüdroklorotiasiid; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on FOSINOPRIL HCT ACTAVIS tablett 20mg+12,5mg N30;

- gestodeen+etünüülöstradiool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on GESYTIL 75/30 MIKROGRAMMI kaetud tablett 75mcg+30mcg N63 ja GESYTIL 75/20 MIKROGRAMMI kaetud tablett 75mcg/20mcg N63;

- indapamiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PROINDAP kapsel 2,5mg N30 ja INDAMAX toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 1,5mg N30;

- itrakonasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PROKANAZOL kapslid 100mg N4 ja PROKANAZOL kapslid 100mg N28;

- karvedilool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CARVEDILOLHEXAL 25 tablett 25mg N30 ja CORYOL tablett 25mg N30;

- klaritromütsiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on KLERIMED 250MG tablett 250mg N14 ja KLERIMED 500MG tablett 500mg N14;

- klopidogreel; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CLOPIDOGREL SANOSWISS 75 MG tablett 75mg N28 ja CLOPIDOGREL ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 75mg N28;

- mesalasiin (suposiit); ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PENTASA suposiit 1g N28 ja SALOFALK suposiit 500mg N10;

- mükofenoolhape; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MYFORTIC tablett 360mg N120 ja MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 500mg N50;

- propafenoon; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on RYTMONORM tablett 300mg N50 ja PROPANORM 150 MG tablett 150mg N50;

- risedroonhape; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on RISONATE tablett 35mg N4 ja RISONATE tablett 35mg N12;

- terbinafiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TERBINAFINE SANDOZ 250 MG tabletid 250mg N30 ja TERBINAFIN ACTAVIS tablett 250mg N28

- trimetasidiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TRIMETAZIDINE ACTAVIS toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 35mg N60 ja TRIMETAZIDINE TEVA toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 35mg N60;

- tsiprofloksatsiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CIPROFLOXACIN SANDOZ 500mg tablett 500mg N10 ja CIPROFLOXACIN OLAINFARM tablett 500mg N10;

- tsüproteroon+östrogeen; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CYPRETIL tablett 2mg+0,035mg N21;

- valatsikloviir; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on VALACICLOVIR ACTAVIS 500MG tablett 500mg N10 ja VALACICLOVIR ACTAVIS 1000MG õhukese polümeerikattega tablett 1000mg N21;

- venlafaksiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on VENLAGAMMA kapsel 75mg N30 ja VENLAGAMMA kapsel 150mg N30;

- interferoon beeta-1b; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on EXTAVIA süstelahuse pulber ja lahusti 250mcg/ml 1,2ml N15.

Toimeaineid salmeterool ja flutikasoonpropionaat sisaldavatele ravimitele piirhinna kehtestamine lükatakse edasi kuni 1. juulini 2015. a, võimaldamaks arstidel vajadusel patsiendid üle viia soodsama ravimi kasutamisele koos uue inhalaatori kasutamise õpetamisega patsientidele.

Tuletame meelde, et toimeaineid budesoniid ja formoterool sisaldavatele ravimitele kehtestatakse piirhind 1. aprillil 2015. a.

Anname teada, et 1. jaanuarist 2015 a arvatakse Eesti Haigekassa ravimite loetelust välja toimeainet tropikamiid sisaldav ravimpreparaat MYDRIACYL silmatilgad, lahus 5mg/ml 15ml N1.

Anname teada, et 1. aprillist 2015 arvatakse Eesti Haigekassa ravimite loetelust välja toimeainet risperidoon sisaldavad ravimpreparaadid RISPOLEPT CONSTA toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti 25mg N1, RISPOLEPT CONSTA toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti 37,5mg N1 ja RISPOLEPT CONSTA toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti 50mg N1.

Soodusravimite loetelust arvatakse välja järgmised ravimipakendid, nende müügiloa või turustamise lõppemise tõttu, või käsimüügiravimite hulka arvamise tõttu:

1294657 ADVAGRAF prolong kapsel 5mg N30
1294703 ADVAGRAF prolong kapsel 1mg N100
1316551 APIDRA süstelahus 100 TÜ/ml 3ml OptiClick N5
1304402 AZIMEPHA 250 MG õhukese polümeerikattega tablett 250 mg N6
1304514 AZIMEPHA 500 MG õhukese polümeerikattega tablett 500 mg N3
1442933 ATORVASTATIN PORTFARMA 20MG õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30
1443057 ATORVASTATIN PORTFARMA 40MG õhukese polümeerikattega tablett 40mg N30
1431919 BICALUTAMIDE GRINDEKS 50MG kapsel 50mg N28
1070895 CIFLOXINAL tablett  250mg N20 
1020430 CILEST tablett 0,25/0,03mg N21
1234145 CINIE 50 tablett 50 mg N2
1234190 CINIE 100 tablett 100 mg N2
1102521 CIPRALEX tablett 10 mg N14
1005781 CISORDINOL õhukese polümeerikattega tablett 25mg N50
1018549 DAIVONEX kreem 50mcg/g 30g
1071964 DICLAC 75 ID retardtablett 75mg N20
1012307 DICLAC 100 MG retardtablett 100mg N20
1022218 DUROGESIC plaaster 25mcg/h N5
1028146 DUROGESIC plaaster 50mcg/h N5
1028168 DUROGESIC plaaster 100mcg/h N5
1129137 DUROGESIC plaaster 75mcg/h N5 
1178186 DUROGESIC plaaster 12mcg/h N5

1490206 ESCITALOPRAM PORTFARMA õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30
1490295 ESCITALOPRAM PORTFARMA õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30
1170199 ESPRITAL 45 tablett 45 mg N30
1122084 FEMINA-35 tablett 2 mg+35 mcg N21
1144831 FLUCONAZOLE SANDOZ 150 MG kapsel 150 mg N1
1328857 GABAPENTIN ACTAVIS 300 mg kõvakapsel N50
1364127 GESYTIL 75/30 MIKROGRAMMI kaetud tablett 75mcg+30mcg N21
1085712 GLIVEC kõvakapsel 100mg N120
1137068 GLUCADOL kaetud tablett 400 mg N60
1027718 HARMONET tablett  0,075mg+0,02mg N21
1516755 IMVEL tablett 50mg N50
1363531 KETIPINOR tablett 300 mg N100
1147733 LOFRAL tablett 10 mg N30
1189043 LORMED tablett 7,5 mg N20 
1189076 LORMED tablett 7,5 mg N50

1101542 LOSEPRAZOL kapsel 20 mg N14 
1101564 LOSEPRAZOL kapsel 20 mg N28

1005309 MINULET tablett  0,075mg+0,03mg N21
1370551 MIRCERA süstelahus 360mcg/0,6ml 0,6ml N1
1351752 MOFENSTRA tablett 10 mg N28
1360437 MONTELUKAST PORTFARMA tablett 10mg N28
1009718 MYCOSYST 150 MG kapsel 150mg N1
1247374 NEBISPES tablett 5mg N28
1247420 NEBISPES tablett 5mg N90
1319071 NEBIVOLOL PORTFARMA tablett 5mg N28
1398001 NEBIVOLOL-RATIOPHARM tablett 5mg N28
1247251 NEBIVOLOL-TEVA tablett 5mg N28
1066418 NEORECORMON süstelahus 5000TÜ 0,3ml N6
1035706 NIFEDIPIN-RATIOPHARM 20 retardtablett 20mg N30
1071548 ORUNGAL kapsel  100mg N28
1357961 PLAVOCORIN tablett 75mg N28
1121465 PRITORPLUS tablett 80/12,5 mg N28
1175914 RECOXA 7,5 tablett 7,5 mg N20
1040083 RELENZA inhalatsioonipulber 5mg N5
1018202 RETAFER toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 100 mg N30
1285703 RISENDROS 35 MG tablett 35mg N12
1115514 SEROXAT tablett  30mg N30
1110856 SERTRAL 50 tablett 50 mg N28
1121038 SIMVASTATIN NYCOMED 20 MG tablett 20mg N30
1271832 ZOLAFREN tablett 5 mg N28
1271854 ZOLAFREN tablett 10mg N28
1008009 TEGRETOL CR retardtablett 200mg N50
1303254 TEMODAL kapsel 180mg N5
1146552 TERBINAFIN NYCOMED tablett 250mg N14
1180257 TORVACARD 40 tablett 40mg N30
1239689 TOPIRAMATE SANDOZ 25 MG tablett 25 mg N60
1239757 TOPIRAMATE SANDOZ 50 MG tablett 50 mg N60
1239825 TOPIRAMATE SANDOZ 100 MG tablett 100 mg N60
1127797 TOT´HEMA suukaudne lahus 5mg+0,07mg+0,133mg/ml 10ml N20
1032680 TRAMADOL LANNACHER SOL. tilgad 100mg/ml 10ml N1
1015401 TRAMAL tilgad 100mg/ml 10ml N1
1319396 VENLAFAXINE ORION toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 75 mg N28
1393062 XALACOM silmatilgad 5mg/50mcg/ml 3 x 2,5ml
1024209 XEFO õhukese polümeerikattega tablett 4mg N20

Täiendav info sotsiaalministeeriumi kodulehel