Register 2022. a menetletavate taotluste kohta

2022. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2022. aastaks laekunud tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil kadri.popilenkov [at] tervisekassa.ee

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

  • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan
  • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord".

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] tervisekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 8. märts 2022. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja linkTaotluse nimetusTaotluse esitajaLisaandmedMeditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)Kulutõhususe hinnang (KTH)
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigaEesti Hematoloogide Selts   

1104

Lisa 1104

Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamiselEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1125Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatööEesti Taastusarstide Selts   
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineEesti Haigekassa   
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   
1197Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1198Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1199Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220Sõeluuringu koloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Selts   
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1253Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanssEesti Haigekassa   
1273HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritmeEesti Perearstide Selts   
1274E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks)Eesti Perearstide Selts   
1279Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringunaEesti Perearstide Selts   
13025q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseenigaEesti Lasteneuroloogide Selts   
1307Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1309Lisavahendite sisu defineerimineEesti Haigekassa   
1314Mammograafia lisaprojektsioonEesti Radioloogia Ühing   
1315Mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
13163D mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
1317Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli allEesti Radioloogia Ühing   
1318Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1319Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1320Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmineEesti Radioloogia Ühing   
1321Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamineEesti Radioloogia Ühing   
1353Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikordEesti Gastroenteroloogide Selts

Lisaandmed 1353

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 KTH 1353
1362Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade)Eesti Silmakirurgide Selts   
1382Atesolizumabi lisamine levinud väikerakk kopsuvähi raviskeemiEesti Onkoteraapia Ühing   
1383Kopsuvähi kemoteraapiakuur: pembrolizumab kombinatsioonis karboplatiini ja kas paklitakseeli või nab-paklitakseeliga metastaatilise lamerakk-NSCLC esimese rea raviks täiskasvanuteleEesti Onkoteraapia Ühing   
1387Ravikombinatsioon nivolumab+ipilimumabEesti Onkoteraapia Ühing   
1388Eriõe vastuvõttEesti Õdede Liit   
1389Suukaudsed täisväärtuslikud ja modulaarsed toitmisravi preparaadid (oral nutritional supplements)Eesti Kliinilise Toitmise Selts  KTH 1389
1394Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts   
1399Pisarapunkti ja pisarakanali sulguridEesti Oftalmoloogide Selts   
1400Silma eesmise segmendi topograafiline uuringEesti Oftalmoloogide Selts   
1401Bioloogiline ravi ninapolüpoosiga raske kroonilise rinosinusiidi korral, interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva antikehaga, 4-nädalane ravikuurEesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts  KTH 1401
1402Silma siserõhu mõõtmineEesti Oftalmoloogide Selts   
1404Raviotstarbeline pehme kontaktläätsEesti Oftalmoloogide Selts   
1408Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioonEesti Oftalmoloogide Selts   
1412Silma eesmise segmendi struktuuri uuringudEesti Oftalmoloogide Selts   
1413Nägemistaju testidEesti Oftalmoloogide Selts   
1415PahhümeetriaEesti Oftalmoloogide Selts   
1417Atesolizumab kombinatsioonis nab-paklitakseeliga PD-L1 positiivse mitteresetseeritava lokaalselt levinud või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnavähi esimese rea ravisEesti Onkoteraapia Ühing   
1419Kombineeritud immuunravi CTLA4 antikeha ipilimumab ja PD-1 antikeha nivolumab metastaatilise melanoomi ravis esimeses raviliinisEesti Onkoteraapia Ühing   
1425Refraktaarse/retsidiveerunud difuusse B-suurrakklümfoomi ravikuur polatuzumabi ja immuunkemoteraapiagaEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1425  
1426Ravikuur rekombinantse von Willebrandi faktori kontsentraadiga, 650 toimeühikut (TÜ)Eesti Hematoloogide Selts   
1427Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika letermovirigaEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   
1428Ravi kaplatsizumabiga omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpura (aTTP)  korralEesti Nefroloogide Selts  KTH 1428
1429Logopeediliste teenuste kaasajastamineEesti Logopeedide Ühing   
1437Durvalumab’i lisamine levinud väikerakulise kopsuvähi raviskeemiEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   
14405q spinaalse lihasatroofia ravi onasemnogeen abeparvovekigaEesti Lasteneuroloogide Selts   
1443PD-L1 biomarkeri määramine VENTANA SP142 kloonigaEesti Patoloogide Selts   
1444NTRK geenifusioonide määramine VENTANA pan-TRK testigaEesti Patoloogide Selts   
1453Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ravulizumabiga või ekulizumabiga, 1 viaalEesti Hematoloogide Selts  KTH 1453
1455Fiiberendoskoopiline (FEES) neelamisuuring neuroloogiliste haigustega inimestelLudvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1456Immunohistokeemiline uuring - ALK biomarkeri määramine VENTANA D5F3 kloonigaEesti Patoloogide Selts   
1457Immunohistokeemiline uuring - PD-L1 ekspressiooni määramine Eesti Patoloogide Selts   
1458B-rakulise ägeda lümfoblastleukeemia ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide Selts   
1459Diffuusse B-suurakklümfoomi ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide Selts   

1461

Lisa 1461

Gemtuzumabosogamitsiini kasutamine 1 kuu kuni 18-aastaste laste ravirefraktaarse või retsidiveerunud ägeda müeloidse leukeemia ravisEesti Hematoloogide Selts   
1463Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuurEesti Onkoteraapia Ühing   
1471Bioloogiline ravi ravulizumabiga (Ultomir) atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskordEesti Nefroloogide Selts   
1473Geeninõustaja vastuvõttEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1474Taastusravi teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1478Kõnni- ja vertikaliseerimise tehnoloogia taastusravisEesti Taastusarstide Selts MTH 1478KTH 1478
1479Ülajäsemete funktsiooni taastamist toetavad vahendidEesti Taastusarstide Selts MTH 1479KTH 1479
1480Invasiivkardioloogia teenuste rakendustingimuste muutmineEesti Kardioloogide Selts   
1481Kroonilise migreeni profülaktiline ravi eptinezumabigaL. Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Peavalu Selts MTH 1481KTH 1481
1482Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava rauapreparaadigaEesti Transfusioonmeditsiini Selts, Eesti Anestesioloogide Selts

Lisaandmed 1482

 KTH 1482
1483Endoskoobipealse klipsi (OVESCO klipsi) asetamineEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

Lisaandmed 1483

Lisaandmed 2 1483

MTH 1483KTH 1483
1484Fotodünaamiline teraapia verteporfiinigaEesti Oftalmoloogide SeltsLisaandmed 1484MTH 1484KTH 1484
1485Sakraalne neuromodulatsioon fekaalinkontinentsi ravisTallinna Kirurgide SeltsLisaandmed 1485MTH 1485KTH 1485
1486Ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 manustamiskordEesti Psühhiaatrite Selts MTH 1486KTH 1486
1487Süsteemse erütematoosse luupuse (SLE) ravi anifrolumabiga, 4-nädalane ravikuurEesti Reumatoloogia SeltsLisaandmed 1487MTH 1487KTH 1487
1488Ravi amivantamabiga, 1 manustamiskordEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1488 
1489Stressinkontinentsi ravi polüakrüülamiid hüdrogeeligaEesti Naistearstide Selts

Lisaandmed 1 1489

Lisaandmed 2 1489

Lisaandmed 3 1489

MTH 1489

MTH lisa 1489

KTH 1489
1490Pehmete kudede laserkoagulatsioon operatsioonitoasEesti Lastekirurgide SeltsLisaandmed 1490 KTH 1490
1491Peaajuarterite embolisatsiooni vältimise seadeEesti Kardioloogide Selts MTH 1491KTH 1491
1492GrupiloovteraapiaEesti Loovteraapiate Ühing, Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Psühhiaatrite Selts

Lisaandmed 1 1492

Lisaandmed 2 1492

  
1493Individuaalne loovteraapiaEesti Loovteraapiate Ühing, Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Psühhiaatrite Selts

Lisaandmed 1 1493

Lisaandmed 2 1493

  
1494Retsidiveerunud või refraktaarse hulgimüeloomi ravi isatuksimabi ja pomalidomiidigaEesti Hematoloogide Selts MTH 1494KTH 1494
1495Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskordEesti Hematoloogide SeltsPatsientide arvamus (ei ole esitatud organisatsiooni kaudu)MTH 1495 
1496Luumetastaaside ravi 223-raadiumigaEesti Radioloogia Ühing, Eesti Uroloogide Selts, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini SeltsLisaandmed 1496 KTH 1496
1497Retsidiveerunud või refraktaarse CMV vireemia ennetav ravi maribaviirigaEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni ÜhingLisaandmed 1497MTH 1497KTH 1497
1498Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuurEesti Reumatoloogia SeltsLisaandmed 1498 KTH 1498
1499Pembrolizumab kombinatsioonis lenvatiniibiga kaugelearenenud või retsidiveerunud endomeetriumi kartsinoomi ravis, kellel haigus progresseerub ravi ajal või pärast ravi mis tahes plaatinat sisaldava raviskeemiga ning kellele ei sobi kuratiivne kirurgiline ravi ega kiiritusraviEesti Onkoteraapia Ühing, Eesti Onkoloogide SeltsLisaandmed 1499MTH 1499KTH 1499
1500Pembrolizumab monoteraapiana mikrosatelliitide kõrge ebastabiilsusega (microsatellite instability-high, MSI-H) või valepaardumisreparatsiooni geeni  defektsusega (mismatch repair deficient, dMMR) metastaatilise kolorektaalvähi esimese rea raviks täiskasvanuteleEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1500 
1501Pembrolizumab kombinatsioonis plaatinat ja fluoropürimidiini sisaldava kemoteraapiaga 
esimese rea ravis lokaalselt kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise söögitoru kartsinoomiga või mao-söögitoru HER2-negatiivse adenokartsinoomiga patsientidel, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-iga ≥ 10
Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1501MTH 1501KTH 1501
1502Pembrolizumab kombinatsioonis kemoteraapiaga kõrge riskiga varajase kolmiknegatiivse rinnanäärmevähi neoadjuvantraviks ja monoteraapiana lõikusjärgses adjuvantraviksEesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1502

MTH 1502

MTH lisa 1502

KTH 1502
1503Rinnavähi koe geeniekspressioonanalüüs adjuvantse keemiaravi raviotsuseksEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1503KTH 1503
1504Immuunravi avelumabiga monoteraapiana esmavaliku säilitusraviks paikselt levinud või metastaatilise uroteliaalse kartsinoomiga täiskasvanud patsientidel, kes on progressioonivabad pärast plaatinapõhist keemiaraviEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1504KTH 1504
1505Trastuzumabderukstekaan (T-Dxd) monoteraapiana mitteresetseeritava või metastaatilise HER2-positiivse rinnavähi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt kaks raviliini  HER2-positiivse rinnavähigaEesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1505MTH 1505KTH 1505
1506Pembrolizumab kombinatsioonis kemoteraapiaga lokaalselt retsidiveerunud mitteresetseeritava
või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnanäärmevähi ravis patsientidel, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-iga ≥ 10 ja kes ei ole saanud eelnevalt kemoteraapiat metastaatilise haiguse raviks
Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1506MTH 1506KTH 1506
1507Isiksuse uuring. Kognitiivse funktsiooni uuring.Eesti Lastearstide Selts, Eesti Psühhiaatrite SeltsLisaandmed 1507 KTH 1507
1508Täiskasvanud patsientide Clostridioides difficile infektsiooni retsidiivide ravi ja ennetamineEesti Infektsioonhaiguste SeltsLisaandmed 1508MTH 1508KTH 1508
1509Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur (reumatoidartriit)Eesti Reumatoloogia SeltsLisaandmed 1509 KTH 1509
1510Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur (anküloseeriv spondüliit)Eesti Reumatoloogia SeltsLisaandmed 1510 KTH 1510
1511Bioloogiline ravi kroonilise urtikaaria korralEesti Immunoloogide ja Allergoloogide SeltsLisaandmed 1511 KTH 1511
1512Ühekordne mortsellaator ja mortsellatsioonikott. Ühekordsed põhi- ja lisatroakaarid.Eesti Naistearstide SeltsLisaandmed 1512  
15132. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, neljanädalane ravikuurEesti Haigekassa  KTH 1513
1514Alalõualiigese unilateraalne endoproteesEesti Näo-lõualuudekirurgia Selts, Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Ortopeedia Selts

Lisaandmed 1 1514

Lisaandmed 2 1514

 KTH 1514
1515Maliigse hüpertermia ravi dantroleeniga Eesti Haigekassa   
1516Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuurEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH 1516
1517Soolise ebakõlaga patsiendi arstliku ekspertiisikomisjoni konsiilium (AEK)Eesti Psühhiaatrite Selts   
1518Fenestreeritud ehk avadega ja harulise aordi stentproteesi kasutuselevõtmine (FEVAR ja BEVAR)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   
1519AnaalmanomeetriaTallinna Kirurgide Selts   
1520Kõrvalesta kirurgiline rekonstruktsioon mikrootia korralEesti Haigekassa   
1521Embrüote siirdamiseelne geneetiline analüüs ehk embrüodiagnostikaEesti Haigekassa   
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.