Register 2016. a menetletavate taotluste kohta

2016. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2016. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 127 ettepanekut, mille sisu ning lisaandmetega on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutestsaab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool. 

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele:

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad hinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm nende taotluste kohta, mille osas peate oluliseks organisatsiooni arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee). Arvamusi ootame kuni 27. aprillini 2016. aastal. Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Oluline vaheinfo ettepanekute esitajatele

28. oktoobril 2016. a toimunud Eesti Haigekassa Nõukogu koosolekul tervishoiuteenuste loetelu (TTL) osas otsuseid ei langetatud, mistõttu ei ole võimalik TTL menetlemise ajakavakohaselt 21. novembriks 2016. a otsustest teada anda ega ka kokkuvõtte tabelit meie kodulehel avalikustada. Järgmine nõukogu koosolek toimub 9. detsemberil 2016. a.

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

Nr.Taotluse nimetusTeenuse liik ja taotluse esitajaLink taotluseleLisaandmedHinnangud_taotlustele
338Koguöö hingamise polügraafiline uuringuus teenus, Eesti Unemeditsiin Seltstaotlus 338lisaandmed 338Kulutõhususe hinnang 338
775Endovaskulaarne ultraheli uus teenus, Eesti Unemeditsiin Seltstaotlus 775lisaandmed 775 Kulutõhususe hinnang 755
776Fraktsioneeritud voolureservuus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 776lisaandmed 776Kulutõhususe hinnang 776
784Patogeenide inaktivatsioon plasmasuus teenus, Eesti Transfusioonmeditsiin Seltstaotlus 784 Kulutõhususe hinnang 784
785Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadisuus teenus Eesti Transfusioonmeditsiin Seltstaotlus 785 Kulutõhususe hinnang 785
855Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontrolluus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 855lisaandmed 855Kulutõhususe hinnang 855
856Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe dinaatrium)uus teenus, Eesti Radioloogia Ühingtaotlus 856 

Hinnang taotlusele 856

Kulutõhususe hinnang 856

873Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäevuus teenus, Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 873lisaandmed 873Kulutõhususe hinnang 873
896Rõhu testimine AUTO-CPAP aparatuurigatingimuste jm muudatused, Eesti Unemeditsiini Seltstaotlus 896lisaandmed 896Kulutõhususe hinnang 896
934Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamineuus teenus, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 934lisaandmed 934: lisa 1 / lisa 2

hinnang hinnangu lisa

Kulutõhususe hinnang 934

959Onkoloogilise ravi voodipäevpiirhinna muutmine, Eesti Onkoloogide Seltstaotlus 959 Kulutõhususe hinnang 959
974Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R - Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshindapiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 974lisaandmed 974: lisa 1 lisa 2Kulutõhususe hinnang 974
989Simultaanoperatsioonide rakendustingimuste muutminetingimuste jm muudatused, Haigekassataotlus 989 Kulutõhususe hinnang 989
994Statsionaarne hospiitsteenusuus teenus, MTÜ Palliumtaotlus 994  
1034Tervishoiuteenuste piirhindade muutminepiirhinna muutmine, Eesti Haiglate Liittaotlus 1034  
1041Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstiletingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1041  
1043Valitud ortopeedia operatsioonides sisalduvate ressursside ülevaataminepiirhinna muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1043 Kulutõhususe hinnang 1043
1045Alla 19-aastaste isikute diagnooside loendi laiendamine ortodontilise ravi tasumise korral ravikindlustus rahade eesttingimuste jm muudatused, Eesti Ortodontide Seltstaotlus 1045lisaandmed 1045Kulutõhususe hinnang 1045
1051Plastika koos naba siirdamisega/pannikulektoomia rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel)uus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Seltstaotlus 1051lisaandmed 1051Hinnang taotlusele 1051Kulutõhususe hinnang 1051
1053Autoloogse rasvkoe siirdamineuus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Seltstaotlus 1053lisaandmed 1053Hinnang taotlusele 1053Kulutõhususe hinnang 1053
1054Plastika- ja rekonstruktiivkirugia (plastiakirurgia) voodipäevtingimuste jm muudatused,Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Seltstaotlus 1054 Kulutõhususe hinnang 1054
1056Haigekassa poolt kompenseeritavate, alla 19-aastaste laste ortodontilise ravi diagnooside laiendamine: Raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe indeks (AHI ) on ≥30) ja keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29)tingimuste jm muudatused, Eesti Ortodontide Seltstaotlus 1056 Kulutõhususe hinnang 1056
1058Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuuruus teenus,Eesti Endokrinoloogia Seltstaotlus 1058lisaandmed 1058Kulutõhususe hinnang 1058
1059Luumetastaaside ravi 223-raadiumigauus teenus, Eesti Radioloogia Ühingtaotlus 1059 Kulutõhususe hinnang 1059
1061Polüsomnograafiapiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Unemeditsiini Seltstaotlus 1061lisaandmed 1061Kulutõhususe hinnang 1061
1063Dermatoskoopiauus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltstaotlus 1063lisaandmed 1063Kulutõhususe hinnang 1063
1064Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskordpiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Oftalmoloogide Seltstaotlus 1064 Kulutõhususe hinnang 1064
1065Ensüümasendusravi Pompe tõve korral ravimiga alglükosidaas alfa annuses 20 mg/kg üks kord iga kahe nädala järeluus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Seltstaotlus 1065lisaandmed 1065Kulutõhususe hinnang 1065
1066Füsioteraapia, tegevusteraapia, logopeediline teraapia, psühhoteraapiapiirhinna muutmine, Eesti Taastusarstide Selts MTÜtaotlus 1066 Kulutõhususe hinnang 1066
1067Kodusünnitusabi teenusuus teenus, Eesti Ämmaemandate Ühingtaotlus 1067 Kulutõhususe hinnang 1067
1068Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormigapiirhinna muutmine, Eesti Psühhiaatrite Seltstaotlus 1068 Kulutõhususe hinnang 1068
1069Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314Rpiirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 1069 Kulutõhususe hinnang 1069
1070Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314Rpiirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 1070 Kulutõhususe hinnang 1070
1071Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine - koodide 7415, 7416, 7417 muutminepiirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 1071lisaandmed 1071Kulutõhususe hinnang 1071
1073Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur 323R, ravimi ramucirumabi lisamine komplekshinda maovähi ravispiirhinna muutmine Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 1073 Kulutõhususe hinnang 1073
1074Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib)piirhinna muutmine,taotlus 1074 Kulutõhususe hinnang 1074
1087Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajaluus teenus, SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Seltstaotlus 1087 Kulutõhususe hinnang 1087
1091Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028tingimuste jm muudatused, Eesti Taastusarstide Selts MTÜtaotlus 1091lisaandmed 1091Kulutõhususe hinnang 1091
1094LDL-afereesuus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1094lisaandmed 1094

Hinnang taotlusele 1094

Kulutõhususe hinnang 1094

1095Loovteraapiauus teenus, Eesti Loovteraapiate Ühingtaotlus 1095lisaandmed 1095Kulutõhususe hinnang 1095
1096Prostatsükliini analoogi parenteraalne manustamine püsiinfusioonina pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviksuus teenus, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1096 Kulutõhususe hinnang 1096
1097Hamba transplantatsioonuus teenus, Eesti Näo- lõualuudekirurgia Seltstaotlus 1097 Kulutõhususe hinnang 1097
1098Suust mitte-eemaldatav funktsionaalne aparaatuus teenus, Eesti Ortodontide Seltstaotlus 1098lisaandmed 1098Kulutõhususe hinnang 1098
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigauus teenus, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1099 Kulutõhususe hinnang 1099
1102Suust mitte-eemaldatav ankurdusapaat (minikruvi)uus teenus, Eesti Ortodontide Seltstaotlus 1102 Kulutõhususe hinnang 1102
1103Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuuruus teenus, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1103 Hinnang taotlusele 1103hinnangu lisaKulutõhususe hinnang 1103
1104Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamiseluus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Seltstaotlus 1104lisaandmed 1104täiendavad lisaandmed 1104Kulutõhususe hinnang 1104
1107Müofunktsionaalne aparaat, traineruus teenus, Eesti Ortodontide Seltstaotlus 1107lisaandmed 1107Kulutõhususe hinnang 1107
1115Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioontingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1115 Kulutõhususe hinnang 1115
1116Robotmagnetnavigatsioonuus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1116 Kulutõhususe hinnang 1116
1118Rotablaatoruus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1118lisaandmed 1118

Hinnang taotlusele 1118

Kulutõhususe hinnang 1118

1119Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduuruus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1119lisaandmed 1119Kulutõhususe hinnang 1119
1120Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed) ; TandemHeart (CardiacAssist Inc.)uus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1120lisaandmed 1120

Hinnang taotlusele 1120

Kulutõhususe hinnang 1120

1121Septaalharu alkoholablatsioonuus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1121lisaandmed 1121Kulutõhususe hinnang 1120
1123Diabeediga lapse toetamine haridusasutusesuus teenus, Eesti Lastearstide Seltstaotlus 1123lisaandmed 1123Kulutõhususe hinnang 1123
1124Mehaaniline trombi eemaldamine ajuarterist (Ajuarteri trombektoomia)uus teenus, Eesti Radioloogia Ühingtaotlus 1124lisaandmed 1124

Hinnang taotlusele 1124

Kulutõhususe hinnang 1124

1125Taastusravi inter-distsiplinaarne meeskonnatööuus teenus, Eesti Taastusarstide Selts MTÜtaotlus 1125lisaandmed 1125Hinnang taotlusele 1125Kulutõhususe hinnang 1125
1126HIV-kiirtestuus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1126lisaandmed 1126

Hinnang taotlusele 1126

ELMÜ tagasiside

1127Transobturatoorne retroluminaalne lingtingimuste muutmine, Eesti Uroloogide Seltstaotlus 1127 Kulutõhususe hinnang 1127
1128Esmatasandi tervisekeskuse teenusuus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1128lisaandmed 1128 
1129Tervishoiu- ja sotsiaalabi teenuste vajaduse kontakthindamineuus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1129  
1130Gramnegatiivsete resistentsete bakterite (MDR sh. ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tseftolosaani/tasobaktaami või tseftasidiimi/avibaktaamiga või kolistiini pluss meropeneemiga või fosfomütsiiniga.uus teenus, Eesti Infektsioonhaiguste Seltstaotlus 1130lisaandmed 1130täiendavad lisaandmed 1130Hinnang taotlusele 1130Kulutõhususe hinnang 1130
1131Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravitingimuste jm muudatused, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltstaotlus 1131 Kulutõhususe hinnang 1131
1133Bioloogiline ravi α4β7 integriini antagonistiga Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 1 manustamiskorduus teenus, Eesti Gastroenteroloogide Seltstaotlus 1133 Kulutõhususe hinnang 1133
1134Dupuytreni kontraktuuri ravi Clostridium histolyticum’i kollagenaasiga 1 manustamiskorduus teenus, Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltstaotlus 1134lisaandmed 1134Hinnang taotlusele 1134lisa Kulutõhususe hinnang 1134
1135Bioloogiline ravi mepolizumabiga (Nucala®) raske püsiva eosinofiilse astma korral (RHK 10 kood J45).uus teenus, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1135lisaandmed 1135Hinnang taotlusele 1135lisa Kulutõhususe hinnang 1135
1136Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegisuus teenus, Eesti Haiglaapteekrite Seltstaotlus 1136lisaandmed 1136

Hinnang taotlusele 1136

Kulutõhususe hinnang 1136

1137EBV/IBV (Endobronchial Valve) Endobronhiaalne klapisüsteem raske kopsuemfüseemi raviksuus teenus, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1137lisaandmed 1137Hinnang taotlusele 1137 Kulutõhususe hinnang 1137
1138Galaktoseemia sõeluuringuus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Seltstaotlus 1138lisaandmed 1138Hinnang taotlusele 1138Kulutõhususe hinnang 1138
1139Lastepsühhiaatrilise vaimse tervise meeskonna ambulatoorne vastuvõtt alla 19-aastasele isikule(meeskonnas 2 liiget: vaimse tervise õde ja sotsiaaltöötaja või vaimse tervise õde ja psühholoog)uus teenus, Eesti Psühhiaatrite Seltstaotlus 1139lisaandmed 1139

Hinnang taotlusele 1139

Kulutõhususe hinnang 1139

1140Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuurtingimuste jm muudatused, Eesti Reumatoloogia Seltstaotlus 1140 Kulutõhususe hinnang 1140
1141Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuurpiirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 1141 Kulutõhususe hinnang 1141
1142Tegevusteraapia igapäevases keskkonnasuus teenus, Eesti Tegevusterapeutide Liit MTÜtaotlus 1142lisaandmed 1142Hinnang taotlusele 1142lisa Kulutõhususe hinnang 1142
1143Bioloogiline ravi sekukinumabiga anküloseeriva spondüliidi ja psoriaatilise artropaatia korral, 1 manustamiskorduus teenus, Eesti Reumatoloogia Seltstaotlus 1143lisaandmed 1143Kulutõhususe hinnang 1143
1144Rinnanäärme rekonstruktsioon proteesigauus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Seltstaotlus 1144lisaandmed 1144Hinnang taotlusele 1144Kulutõhususe hinnang 1144
1145Bronhoskoopiapiirhinna muutmine, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1145 Kulutõhususe hinnang 1145
1146Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega.uus teenus, Eesti Onkoloogide Seltstaotlus 1146 Hinnang taotlusele 1146lisa Kulutõhususe hinnang 1146
1147Süsteemne ravi PD-1 vastase antikehaga (pembrolisumab või nivolumab) mitteresetseeritava lokoregionaalselt levinud (staadium IIIc) või kaugelearenenud (staadium IV) melanoomiga haigetel, kelle sooritusvõime on vähemalt 2 (ECOG skaalal).uus teenus, Eesti Onkoloogide Seltstaotlus 1147 Hinnang taotlusele 1147lisa Kulutõhususe hinnang 1147
1148Bronhide hüperreaktiivsustest eukapnilise hüperventilatsioonigauus teenus, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1148lisaandmed 1148Hinnang taotlusele 1148Kulutõhususe hinnang 1148
1149Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine, Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani, Raseduse kulu jälgimine 20.–36. rasedusnädalani, Raseduse kulu jälgimine 36.–40. rasedusnädalani, Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega, Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendaminepiirhinna muutmine, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1149lisaandmed 1149 
1150Bronhide hüperreaktiivsustest mannitooligauus teenus, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1150lisaandmed 1150Hinnang taotlusele 1150 Kulutõhususe hinnang 1150
1151Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326Rpiirhinna muutmine, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Seltstaotlus 1151 Hinnang taotlusele 1151lisa Kulutõhususe hinnang 1151
1152Bioloogiline ravi adalimumabiga supuratiivse hidradeniidi korraluus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltstaotlus 1152 Hinnang taotlusele 1152lisa Kulutõhususe hinnang 1152
1153Bioloogiline ravi sekukinumabiga mõõduka kuni raske naastulise psoriaasiga täiskasvanuteluus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltstaotlus 1153lisaandmed 1153Hinnang taotlusele 1153 Kulutõhususe hinnang 1153
1154Bioloogiline ravi adalimumabiga täiskasvanute mitteinfektsioosse intermediaalse,-tagumise,- ja panuveiidi korral, 4-nädalane ravikuur.uus teenus, Eesti Oftalmoloogide Seltstaotlus 1154lisaandmed 1154

Hinnang taotlusele 1154

Kulutõhususe hinnang 1154

1155Lihasbiopsia võtmine pool-avatud meetodiluus teenus, L.Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltstaotlus 1155lisaandmed 1155

Hinnang taotlusele 1155

Kulutõhususe hinnang 1155

1156Teenused perearsti fondides ja hindade korrigeeriminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1156lisaandmed 1156 
1157Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 ravikuurtingimuste muutmine, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1157lisaandmed 1157Kulutõhususe hinnang 1157
1158Gaucher`tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1TÜ või miglustaatravi 4,78mg või eliglustaatravi 0,81mgtingimuste jm muudatused, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1158lisaandmed 1158Hinnang taotlusele 1158lisa Kulutõhususe hinnang 1158
1159Kroonilise lümfotsüütleukeemia keemiaravikuurpiirhinna muutmine, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1159lisaandmed 1159Hinnang taotlusele 1159 Kulutõhususe hinnang 1159
1160Mitte- Hodgkini lümfoomi keemiaravikuurpiirhinna muutmine, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1160lisaandmed 1160Hinnang taotlusele 1160 Kulutõhususe hinnang 1160
1161eVisiit - Kaugkonsultatsioon (ing.keeles remote consultation) (eestis võiks kasutada terminit e-visiit) – on teenus kus konsultatsiooni saaja ja konsultatsiooni andja on füüsiliselt erinevas kohasuus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1161  
1162Endoskoobipealse klipsi (OVESCO klipsi) asetamineuus teenus, Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühingtaotlus 1162lisaandmed 1162Hinnang taotlusele 1162 Kulutõhususe hinnang 1162
1163Lümfiteraapiatingimuste jm muudatused, MTÜ Eesti Lümfiteraapia Liit, Eesti Taastusarstide Seltstaotlus 1163 Kulutõhususe hinnang 1163
1164Levosimendaan 12,5mguus teenus, Eesti Kardioloogide Selts, Eesti Anestesioloogide Seltstaotlus 1164lisaandmed 1164Hinnang taotlusele 1164 Kulutõhususe hinnang 1164
1165Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi planeerimine Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi protseduurtingimuste jm muudatused, Eesti Onkoloogide Seltstaotlus 1165lisaandmed 1165

Hinnang taotlusele 1165

Kulutõhususe hinnang 1165

1166Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nivolumaab)piirhinna muutmine, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Seltstaotlus 1166 Hinnang taotlusele 1166lisa Kulutõhususe hinnang 1166
1167Nõustamine HIV-masstestimise korraluus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1167lisaandmed 1167Hinnang taotlusele 1167
1168Kolorektaal- ja rinnakasvaja kemoteraapiakuuride piirhinna muutminepiirhinna muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1168 Kulutõhususe hinnang 1168
1169Teenuse „Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuur“ piirhinna ja kohaldamise tingimuste muutminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1169 Kulutõhususe hinnang 1169
1170Reumatoidartriidi bioloogilise ravi kohaldamise tingimuste muutminetingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1170 Kulutõhususe hinnang 1170
1171Sclerosis multiplex’i bioloogilise ravi kohaldamise tingimuste muutminetingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1171 Kulutõhususe hinnang 1171
1172Suuremahulised resektsioonid ja revisioonoperatsioonid lülisambaltingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1172lisaandmed 1172Kulutõhususe hinnang 1172
1173Pehmekoe defekti parandamine koeekspandri abiluus teenus, teenuse/tingimuse kustutamine, Eesti Haigekassataotlus 1173lisaandmed 1173Kulutõhususe hinnang 1173
1174Anuse operatsioontingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1174lisaandmed 1174Kulutõhususe hinnang 1174
1175Eesti E-tervise Sihtasutuse tervise infosüsteemiga liidestumise kulupiirhinna muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1175  
1176Seoses teenusega 7583 "Endoskoopiline perkutaanse gastrostoomi rajamine" sondi lisamine lisavahendinauus teenus, Eesti Haigekassataotlus 1176lisaandmed 1176Kulutõhususe hinnang 1176
1177Sünnitusabi ja günekoloogia kaasajastaminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1177  
1178Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihistingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1178  
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastaminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1179  
1180Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnadpiirhinna muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1180lisaandmed 1180Kulutõhususe hinnang 1180
1181Väljaheite jämesoolevähi sõeluuring (peitveri)piirhinna muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1181  
1182Rinna taastamise operatsiooniduus teenus, tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1182lisaandmed 1182Hinnang taotlusele 1182 Kulutõhususe hinnang 1182
1183Transplantatsiooni teenuste ülevaataminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1183 Kulutõhususe hinnang 1183
1184Transporditeenuste ülevaataminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1184 Kulutõhususe hinnang 1184
1185Veretooted ja protseduurid veretoodetega kaasajastaminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1185  
1186Voodipäevade, eriarsti ja õe vastuvõttude üle vaataminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1186  
1187Kortitsisioonuus teenus, Eesti Näo- lõualuudekirurgia Seltstaotlus 1187lisaandmed 1187Hinnang taotlusele 1187 Kulutõhususe hinnang 1187
1188Pearaha arvelt osutatavate teenuste eest tasuminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1188  
1189E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahenduseltingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1189  
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)uus teenus, MTÜ Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Seltstaotlus 1190lisaandmed 1190

Hinnang taotlusele 1190

Kulutõhususe hinnang 1190

1191Koduse parenteraalse toitmise teenusuus teenus, Eesti Kliinilise Toitmise Seltstaotlus 1191lisaandmed 1191Kulutõhususe hinnang 1191
1192Enteraalne toitmisravi väljaspool intensiivraviuus teenus, Eesti Kliinilise Toitmise Seltstaotlus 1192lisaandmed 1192Kulutõhususe hinnang 1192
1193Spordimeditsiiniline tervisekontrolluus teenus, Eesti Haigekassataotlus 1193  
11943D stomatoloogiasuus teenus, Eesti Ortodontide Selts, Eesti Hambaarstide Liit, Eesti Näo-lõualuudekirurgia Seltstaotlus 1194 

Hinnang taotlusele 1194

Kulutõhususe hinnang 1194

1195Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verestuus teenus, Eesti Naistearstide Seltstaotlus 1195 Hinnang taotlusele 1195Kulutõhususe hinnang 1195
1196Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolttingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1196 Kulutõhususe hinnang 1196
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.