Register 2015. a menetletavate taotluste kohta

2015. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2015. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 107 ettepanekut, millest osaliselt või täielikult rahuldati 32. 
Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool.

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

Taotluse nr.Taotluse nimetusTeenuse liik ja taotluse esitajaLink taotluseleLisaandmedHinnangud taotlustele
929Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuuruus teenus, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 929

929 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 929

Kulutõhususe hinnang 929

1122Direktne larüngoskoopiauus teenus, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Seltstaotlus 11221122 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1122

Kulutõhususe hinnang 1122

1121Septaalharu alkoholablatsioonuus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1121 

Hinnang taotlusele 1121

Kulutõhususe hinnang 1121

1120

Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni

abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist

device). Impella (Abiomed) ; TandemHeart (CardiacAssist Inc.)

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 11201120 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1120
1119Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur.uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 11191119 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1119

Kulutõhususe hinnang 1119

1118Rotablaatoruus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 11181118 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1118
1117Inimese protrombiini kompleks 500 toimeühikuttingimuste muutmine, Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Seltstaotlus 11171117 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1117
1116Robotmagnetnavigatsioon uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 11161116 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1116

Kulutõhususe hinnang 1116

1115Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioontingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1115 Kulutõhususe hinnang 1115
1114Ultrahelijuhitud -vahtskleroteraapiauus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Seltstaotlus 1114 

Hinnang taotlusele 1114

Kulutõhususe hinnang 1114

1113Distaalse embolisatsiooni protektsiooni vahenduus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Seltstaotlus 11131113 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1113

Kulutõhususe hinnang 1113

1112Transkutaanne oksümeetria TcPO2uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Seltstaotlus 11121112 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1112

Kulutõhususe hinnang 1112

1111TBI (toe -brachial index)uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Seltstaotlus 11111111 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1111

Kulutõhususe hinnang 1111

1110ABI (ankle-brachial index)uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Seltstaotlus 11101110 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1110

Kulutõhususe hinnang 1110

1057Akromegaalia ravi kasvuhormooni antagonistiga uus teenus,
Eesti Endokrinoloogia Selts
taotlus 10571057 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1057

Kulutõhususe hinnang 1057

1058Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuuruus teenus,
Eesti Endokrinoloogia Selts
taotlus 1058  1058 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1058

Kulutõhususe hinnang 1058

1060Füsioteraapia igapäevakeskkonnasuus teenus,
Eesti Füsioterapeutide Liit; Eesti Perearstide Selts,
Eesti Taastusarstide Selts
taotlus 10601060 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1060

Kulutõhususe hinnang 1060

947Geriaatrilise profiiliga sisehaiguste voodipäev  uus teenus,
Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon; Eesti Geriaatrite Selts
taotlus 947 Kulutõhususe hinnang 947
1039Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihasinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuurpiirhinna muutmine
Eesti Haigekassa
taotlus 1039  
1040Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polüklonaalsete antikehadega, üks raviannuspiirhinna muutmine, 
tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa
taotlus 1040 Hinnang taotlusele 1040
1041Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile - nimetus lahtinetingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa
taotlus 1041 Kulutõhususe hinnang 1041
1042E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahenduseltingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa
taotlus 1042 Kulutõhususe hinnang 1042
989Simultaanoperatsioonid rakendustingimuste muutminetingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa
taotlus 989  
1043Valitud ortopeedia operatsioonides sisalduvate ressursside ülevaataminepiirhinna muutmine
Eesti Haigekassa
taotlus 1043 Kulutõhususe hinnang 1043
1015Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeeriminetingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa
taotlus 1015  
1044Teenuste kustutamine tervishoiuteenuste loetelustteenuse/tingimuse kustutamine
Eesti Haigekassa
taotlus 1044  
1101Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, 1 manustamiskordpiirhinna muutmine
Eesti Haigekassa
taotlus 1101  
1034Tervishoiuteenuste piirhindade muutminepiirhinna muutmine
Eesti Haiglate Liit
taotlus 1034  
934Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamineuus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts
taotlus 934

934 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 934

Kulutõhususe hinnang

1078Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuurpiirhinna muutmine
Eesti Hematoloogide Selts
taotlus 10781078 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1078
1079Müeloomi ja plasmotsüstoomi kemoteraapiakuurpiirhinna muutmine
Eesti Hematoloogide Selts
taotlus 1079 

Hinnang taotlusele 1079

Kulutõhususe hinnangud

1080Implanteeritava reservuaariga tsentraalveenikateeteruus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts
taotlus 10801080 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1080

Kulutõhususe hinnang 1080

1081Elundi- ja vereloome tüvirakkude siirdamist vajavate patsientide siirdamiseelne ja –järgne vaktsineerimine (menetlemine lõpetatud)uus teenus,
Eesti Organite ja Kudede Transplantatsiooni Ühing
taotlus 1081  
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigauus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts
taotlus 1099

1099 lisaandmed

lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 1099

Kulutõhususe hinnangud

1103Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuurEesti Hematoloogide Seltstaotlus 1103

1103 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 1103

Kulutõhususe hinnangud

1062Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mguus teenus,
Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
taotlus 10621062 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1062

Kulutõhususe hinnang 1062

1083Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi, üks manustamiskorduus teenus,
Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
taotlus 1083lisaandmed 1083

Hinnang taotlusele 1083

Kulutõhususe hinnang 1083

1047Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi kaspofungiini, liposomaalse amfoteritsiini, anidulafungiini, vorikonasooli või mikafungiiniga, ühe päeva raviannus.tingimuste jm muudatused, 
Eesti Infektsioonhaiguste Selts
taotlus 10471047 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1047

Kulutõhususe hinnang 1047

1094LDL-afereesuus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts
taotlus 10941094 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1094
775Endovaskulaarne ultraheliuus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts
taotlus 775 Kulutõhususe hinnang 775
776Fraktsioneeritud voolureservuus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts
taotlus 776 Kulutõhususe hinnang 776
855Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts
taotlus 855 Kulutõhususe hinnang 885
1074Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib)piirhinna muutmine
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)
taotlus 10741074 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1074

Kulutõhususe hinnang 1074

1075Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nintedanib)piirhinna muutmine
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)
taotlus 10751075 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1075

Kulutõhususe hinnang 1075

1076Patsientide majutus ambulatoorse kiiritusravi ajal (menetlemine lõpetatud)uus teenus,
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)
taotlus 1076  
1077Sperma või munarakkude külmutamine noortel vähihaigetel enne onkospetsiifilise ravi algustuus teenus,
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)
taotlus 10771077 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1077
1082Bioloogiline ravi omalizumabiga raske püsiva allergilise astma korraltingimuste jm muudatused, 
Eesti Kopsuarstide Selts
taotlus 1082 Kulutõhususe hinnang 1082
1096Prostatsükliini analoogi parenteraalne manustamine püsiinfusioonina pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviksuus teenus,
Eesti Kopsuarstide Selts
taotlus 1096lisaandmed 1096

Hinnang taotlusele 1096

Kulutõhususe hinnang 1096

1036Logopeediline teraapia. Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile üks kord)piirhinna muutmine
Eesti Logopeedide Ühing
taotlus 1036 Kulutõhususe hinnang 1036
1095Loovteraapia uus teenus,
Eesti Loovteraapiate Ühing
taotlus 10951095 lisaandmed

Hinnang taotlustele 1095

Kulutõhususe hinnang 1095

1104Toitumisterapeudi nõustamine pärilike haiguste korral eriarsti suunamiseluus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts
taotlus 11041104 lisaandmedHinnang taotlusele 1104
1065Ensüümasendusravi Pompe tõve korral ravimiga alglükosidaas alfa annuses 20 mg/kg üks kord iga kahe nädala järeluus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts 
taotlus 1065 

Hinnang taotlusele 1065

Kulutõhususe hinnang 1065

1106Neerubiopsia elektronmikroskoopiline uuringuus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts 
taotlus 1106 Hinnang taotlusele 1106
1063DERMATOSKOOPIAuus teenus,
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts
taotlus 10631063 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1063

Kulutõhususe hinnang 1063

1048Günekoloogilised operatsiooniduus teenus,
Eesti Naistearstide Selts 
taotlus 10481048 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1048
1097Hamba transplantatsioonuus teenus,
Eesti Näo-lõualuudekirurgia Selts
taotlus 1097 

Hinnang taotlusele 1097

Kulutõhususe hinnang 1097

1064Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskordtingimuste jm muudatused, 
piirhinna muutmine
Eesti Oftalmoloogide Selts
taotlus 1064 

Hinnang taotlusele 1064

Kulutõhususe hinnangud

1084Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi planeerimine; Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi protseduurtingimuste jm muudatused, 
Eesti Onkoloogide Selts
taotlus 10841084 lisaandmed 
1085Transpordi kompensatsioon ambulatoorse kiiritusravi perioodil (menetlemine lõpetatud)uus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts
taotlus 1085  
1086Süsteemne ravi BRAF inhibiitoriga BRAF V600 mutatsioon positiivse mitteresetseeritava või metastaatilise melanoomiga täiskasvanud patsientide raviksuus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts
taotlus 1086 

Hinnang taotlusele 1086

Kulutõhususe hinnang 1086

893Hingamisfaasidega kohandatud kiiritusravi (planeerimine ja väliskiiritusravi protseduur)uus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts
taotlus 893893 lisaandmed

Hinnang taotlusele 893

Kulutõhususe hinnang 393

959Onkoloogilise ravi voodipäev piirhinna muutmine
Eesti Onkoloogide Selts
taotlus 959 Kulutõhususe hinnang 959
974Kopsukasvajate kemoteraapiakuur; Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshindauus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing
taotlus 974

974      lisaandmed 

lisaandmed II 

Hinnang taotlusele 974

Kulutõhususe hinnang 974

873Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäev uus teenus,
Eesti Onkoteraapia Ühing
taotlus 873 Kulutõhususe hinnang 873
1069Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuuruus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing
taotlus 10691069 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1069

Kulutõhususe hinnang 1069

1070Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuuruus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing
taotlus 10701070 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1070

Kulutõhususe hinnang 1070

1071Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine – koodide 7415, 7416, 7417 muutminepiirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing
taotlus 10711071 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1071
1072Kolorektaalvähi kemoteraapia kuuri piirhindpiirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing
taotlus 1072 

Hinnang taotlusele 1072

Kulutõhususe hinnang 1072 

1073Mao-ja söögitorukasvajate  kemoteraapiakuuri hinna tõstminepiirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing
taotlus 10731073 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1073

Kulutõhususe hinnang 1073

1045Alla 19-aastaste isikute diagnooside loendi laiendamine ortodontilise ravi tasumise korral ravikindlustus rahade eesttingimuste jm muudatused, 
Eesti Ortodontide Selts
taotlus 10451045 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1045
1098Suust mitte-eemaldatav funktsionaalne aparaatuus teenus,
Eesti Ortodontide Selts
taotlus 10981098 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1098

Kulutõhususe hinnang 1098

 

1102Suust - mitte-eemaldatav ankurdusaparaat (minikruvi)uus teenus,
Eesti Ortodontide Selts
taotlus 11021102 lisaandmedHinnang taotlusele 1102
1107Müofunktsionaalne aparaat, traineruus teenus,
Eesti Ortodontide Selts
taotlus 11071107 lisaandmedHinnang taotlusele 1107
1056Haigekassa poolt kompenseeritavate, alla 19-­‐aastaste laste ortodontilise ravi diagnooside laiendamine. Raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe tingimuste jm muudatused, 
Eesti Ortodontide Selts, Eesti Unemeditsiini Selts
taotlus 10561056 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1056

Kulutõhususe hinnang 1056

985Vedelikul baseeruv tsütoloogia (1 klaas)uus teenus,
Eesti Patoloogide Selts
taotlus 985 Kulutõhususe hinnang 985
1049Plastikakirurgia haige statsionaarne sidumine (Põletushaige statsionaarne sidumine ) tingimuste jm muudatused, 
Eesti plastika ja rekonstruktiivkirurgia selts 
taotlus 1049lisaandmed 1049Kulutõhususe hinnang 1049
1050Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga tingimuste jm muudatused, 
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 
taotlus 1050lisaandmed 1050

Hinnang taotlusele 1050

Kulutõhususe hinnang 1050

1051Plastika rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel)uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 
taotlus 1051lisaandmed 1051

Hinnang taotlusele 1051

Kulutõhususe hinnang 1051

1052Vaskulaarsel jalamil naha –lihaslapi siirdamine uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 
taotlus 1052lisaandmed 1052

Hinnang taotlusele 1052

Kulutõhususe hinnang 1052

1053Autoloogse rasvkoe siirdamineuus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 
taotlus 1053lisaandmed 1053

Hinnang taotlusele 1053

Kulutõhususe hinnang 1053

1054Plastika- ja rekonstruktiivkirugia (plastiakirurgia) voodipäevuus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 
taotlus 1054lisaandmed 1054Kulutõhususe hinnang 1054
1046Mobiilne lastepsühhiaatriline abiuus teenus,
Eesti Psühhiaatrite Selts
taotlus 1046lisaandmed 1046

Hinnangud taotlusele 1046

Kulutõhususe hinnang 1046

1068Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 1 manustamiskordpiirhinna muutmine
Eesti Psühhiaatrite Selts
taotlus 1068  
1100Isiksuse uuring. Kognitiivsete funktsioonide uuringtingimuste jm muudatused, 
Eesti Psühholoogide Liit
taotlus 11001100 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1100
1059Luumetastaaside ravi 223-raadiumigauus teenus,
Eesti Radioloogia Ühing
taotlus 1059 

Hinnang taotlusele 1059

Kulutõhususe hinnang 1059

856Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe dinaatrium)“ uus teenus,
Eesti Radioloogia Ühing
taotlus 856 Kulutõhususe hinnang 856
1066Füsioteraapia, tegevusteraapia, logopeediline teraapia, psühhoteraapiapiirhinna muutmine
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ
taotlus 1066 Kulutõhususe hinnang 1066
1088Statsionaarne taastusravi, kood 8030tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ
taotlus 10881088 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1088
1089Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028, 8030,8031tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ
taotlus 10891089 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1089

 

1090Füsioteraapia individuaalne piirhinna muutmine
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ
taotlus 10901090 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1090


 

1091Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ
taotlus 10911091 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1091
784Patogeenide  inaktivatsioon plasmasuus teenus,
Eesti Transfusioonimeditsiini Selts
taotlus 784784 lisaandmedKulutõhususe hinnang 784
785Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadisuus teenus,
Eesti Transfusioonimeditsiini Selts
taotlus 785785 lisaandmedKulutõhususe hinnang 785
896AUTO-CPAP-ravi testimine - rakendustingimuste laiendaminetingimuste jm muudatused, 
Eesti Unemeditsiini Selts
taotlus 896 Kulutõhususe hinnang 896
338Koguöö hingamise polügraafiline uuring uus teenus,
Eesti Unemeditsiini Selts
taotlus 338338 lisaandmedKulutõhususe hinnang 338
339Koguöö digitaliseeritud pulssoksümeetriline uuring - rakendustingimuste laiendaminetingimuste jm muudatused, 
Eesti Unemeditsiini Selts
taotlus 339  
1037Meeste lingusüsteem kerge ja mõõduka  stress-uriinipidamatuse raviksuus teenus,
Eesti Uroloogide Selts
taotlus 10371037 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1037

Kulutõhususe hinnang 1037

1038ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega)piirhinna muutmine
Eesti Uroloogide Selts
taotlus 10381038 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1038

Kulutõhususe hinnang 1038

1055Neeru primaarsete ja sekundaarsete tuumorite krüoablatsioonuus teenus,
Eesti Uroloogide Selts
taotlus 10551055 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1055

Kulutõhususe hinnang 1055

1105Ultraheli lõikur(edasi Uh-i lõikur)uus teenus,
Eesti Uroloogide Selts
taotlus 11051105 lisaandmed 
1067Kodusünnitusabi teenusuus teenus,
Eesti Ämmaemandate Ühing
taotlus 10671067 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1067

Kulutõhususe hinnang 1067

1092Parkinsoni tõve ravi apomorfiini lahusega subkutaanse püsiinfusiooni-pumba abiluus teenus,
Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts
taotlus 10921092 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1092

Kulutõhususe hinnang 1092

1093Refraktaarse myasthenia gravise (MG) ravi rituksimabigauus teenus,
Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts
taotlus 10931093 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1093

Kulutõhususe hinnang 1093

999Perearsti tööjõukulu päevas tundides. Perearsti asendaja puhkuse ajal tööjõukulu päevas tundidespiirhinna muutmine
MTÜ Eesti Perearstide Selts 
taotlus 999 Kulutõhususe hinnang 999
1061Polüsomnograafiatingimuste jm muudatused, 
piirhinna muutmine
MTÜ Eesti Unemeditsiini Selts
taotlus 10611061 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1061
994Statsionaarne hospiitsraviuus teenus,
MTÜ Pallium
taotlus 994 Kulutõhususe hinnang 994
1087Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajaluus teenus,
SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts
taotlus 10871087 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1087
1109Amnioni membraani käitlemine ja säilitamineuus teenus,
Eesti Oftalmoloogide Selts

taotlus 1109

 

1109 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1109

Kulutõhususe hinnang 1109

NB! Avalikustatud on 2015. a esitatud hinnangud

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.