Register 2014. menetletavate taotluste kohta

Loetelu muudatusettepanekud 2013. aastal (Tervishoiuteenuste loetelu muudatusteks alates 2014)

2014. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 93 ettepanekut, millest osaliselt või täielikult rahuldati 50. 
Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool.

Teenuse liik*

K - teenuse/tingimuse kustutamine
M - tingimuste jm muudatused

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

NRTaotluse nimetusTeenuse liikEsitajaLink taotlusele ja lisaleLisaandmed seisuga 1.04.2014Hinnangud taotlustele
929Müeloomi või plasmotsütoomi
ravikuur patsientidele, kellel ei ole
näidustatud
autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine,
1 ravikuur
uus teenusEesti
Hematoloogide
Selts
Taotlus 929  
929 lisaandmed

Hinnang taotlusele 929

 

934Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamineuus teenusEesti
Hematoloogide
Selts
Taotlus 934934 lisaandmedHinnang taotlusele 934
966Anesteesia
kestvusega
2 kuni 3 tundi
tingimuste jm muudatusedEesti
Hambaarstide
Liit
Taotlus 966Taotluse menetlemine lõpetatudHinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega
967Aminohapete ja atsüülkarnitiinide kvantitatiivne
määramine kuivatatud vereplekist tandem
MS meetodil
uus teenusEesti
Laborimeditsiini
Ühing
Taotlus 967

967 lisa 1
967 lisaandmed

Hinnang taotlusele 967
 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 967

917Šunt ExPressuus teenusEesti
Silmakirurgide
Selts
Taotlus 917

917 lisa 1
 Hinnang taotlusele 917
886Koduõendusteenus (teenuse kood
3026)
piirhinna muutmineKoduõdede
Seltsing
Taotlus 886

886 lisa 1
 Hinnang taotlusele 886
968Bioloogiline ravi omalizumabiga
raske püsiva
allergilise astma
korral
(RHK 10 kood J45)
tingimuste jm muudatusedEesti
Kopsuarstide
Selts
Taotlus 968968 lisaandmedHinnang taotlusele 968
969Ämmaemandusabi teenus, mis jaguneb: 
ämmaemanda esmane vastuvõtt;
ämmaemanda korduv vastuvõtt;
ämmaemanda koduvisiit
uus teenusEesti
Ämmaemandate Ühing
Taotlus 969969 lisaandmedHinnang taotlusele 969
933Neeruarterite denervatsioonuus teenusEesti
Radioloogia
Ühing,
Eesti
Hüpertensiooni
Ühing
Taotlus 933

933 lisa 1
933 lisaandmed

Hinnang taotlusele 933

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 933 

947Geriaatrilise profiiliga sisehaiguste
voodipäev
uus teenusEesti
Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon;
Eesti
Geriaatrite
Selts
Taotlus 947

947 lisa 1
 Hinnang taotlusele 947
970Levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga raviuus teenusL. Puusepa nim
Eesti
Neuroloogide ja 
Neurokirurgide
Selts
Taotlus 970 Hinnang taotlusele 970
971Bioloogiline ravi
Sclerosis multiplex´i korral,
4-nädalane kuur
tingimuste jm muudatusedL. Puusepa nim
Eesti
Neuroloogide ja Neurokirurgide
Selts
Taotlus 971

971 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 971

 

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 971

972Febriilse
neutropeenia
profülaktika pika toimeajaga hematopoeetilise kasvufaktoriga,
üks annus.
uus teenusEesti 
Onkoteraapia 
Ühing
Taotlus 972 

Hinnang taotlusele 972

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 972 

974Kopsukasvajate kemoteraapiakuur; Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshindapiirhinna muutmineEesti 
Onkoteraapia
Ühing
Taotlus 974 Hinnang taotlusele 974 
975Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuurpiirhinna muutmineEesti
Onkoteraapia
Ühing
Taotlus 975

975 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 975

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 975

976Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur,
ravimi nabpaklitakseel lisamine
komplekshinda
piirhinna muutmineEesti
Onkoteraapia
Ühing
Taotlus 976976 lisaandmed

Hinnang taotlusele 976

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 976

977Metotreksaadi toksilise plasma-
kontsentratsiooni
ravi glükarpidaasiga
1000 TÜ
uus teenusEesti
Hematoloogide
Selts
Taotlus 977 

Hinnang taotlusele 977

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 977

978Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord, piirhinna muutminepiirhinna muutmineEesti
Oftalmoloogide
Selts
Taotlus 978 Hinnang taotlusele 978
979Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, nimetuse ja rakendustingimuse muutminetingimuste jm muudatusedEesti
Oftalmoloogide
Selts
Taotlus 979 Hinnang taotlusele 979 
980Tsütomegalo-
viirusinfektsiooni
ennetav ravi ja ravi foskarnetiga
6000 mg
uus teenusEesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing
Taotlus 980

980 lisa 1

980 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 980

 

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 980

981Elundisiirdamise
ootelehele võtmise otsustamine
või otsuse
ülevaatamine multidistsiplinaarse ekspertkomisjoni
poolt
uus teenusEesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing

Taotlus 981

 

981 lisa 1

981 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 981

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 981

982Venooklusiivse 
haiguse
(sinusoidaalse
obstruktiivse
sündroomi)
ravi defibrotiidiga
200 mg (1 viaal)
uus teenusEesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing
Taotlus 982

982 lisa 1
982 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 982

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 982

896AUTO-CPAP-ravi
testimine -
rakendustingimuste laiendamine
tingimuste jm muudatusedEesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 896
 

896 lisa 1

 Hinnang taotlusele 896
338Koguöö
hingamise
polügraafiline
uuring
uus teenusEesti
Kopsuarstide
Selts;
Eesti
Unemeditsiini
Selts
Taotlus 338

338 lisa 1
 Hinnang taotlusele 338
339Koguöö
digitaliseeritud pulssoksümeetriline
uuring -
rakendustingimuste laiendamine
tingimuste jm muudatusedEesti
Kopsuarstide
Selts;
Eesti
Unemeditsiini
Selts
Taotlus 339

339 lisa 1
 Reile R, Võrno,
T, Pindmaa, M, Türnpuu,
P, Kiivet R. Polüsomnograafia
ja pulssoksümeetrilise uuringu kasutamise
näidustused ja kulud Eestis - http://rahvatervis.ut.ee/
handle/1/5704
950Polüsomnograafiline
uuring -
piirhinna muutmine
piirhinna muutmineEesti
Unemeditsiini
Selts
Taotlus 950 Hinnang taotlusele 950
983Ägeda müeloidse
leukeemia ravi
detsitabiiniga
eakatel patsientidel
(65aastat ja vanemad). Keskmise ja kõrge
riskiga müelodüsplastilise sündroomi ravi
patsientidel, kellel
pole võimalik
allogeenne tüvirakkude siirdamine
uus teenusEesti
Hematoloogide
Selts
Taotlus 983

983 lisaandmed
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 983

 

Meditsiiniline hinnang

taotlusele 984

984Hüperurikeemia
korrektsioon
rasburikaasiga (rekombinantne uraatoksüdaas)
1,5 mg (1 viaal)
uus teenusEesti
Hematoloogide
Selts
Taotlus 984 

984 lisa 1

984 lisaandmed
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 984

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 984

852Ravi intravenoosse
BLyS blokaatori belimumabiga
uus teenusEesti
Reumatoloogia
Selts
Taotlus 852

852 lisaandmed 
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 852

 

Meditsiinilise
tõenduspõhisuse
hinnang taotlusele 852

985Vedelikul
baseeruv
tsütoloogia
(1 klaas)
uus teenusEesti
Patoloogide
Selts
Taotlus 985 

Hinnang taotlusele 985

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 985

987Immunoadsorptsioonuus teenusEesti
Nefroloogide
Selts,
Eesti
Kardioloogide
Selts
Taotlus 987

987 lisa 1
987 lisaandmed

Hinnang taotlusele 987

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 987

784Patogeenide
inaktivatsioon
plasmas
uus teenusEesti Transfusioonimeditsiini SeltsTaotlus 784784 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)
Hinnang taotlusele 784
785Patogeenide
inaktivatsioon
trombotsüütide
kontsentraadis
uus teenusEesti Transfusioonimeditsiini SeltsTaotlus 785 Hinnang taotlusele 785
991Kolorektaalvähi
keemiaravi kuur.
Ravimite cetuximab
ja panitumumab
komponendi lisamine komplekshinda 322R“
piirhinna muutmineEesti
Onkoteraapia
Ühing
Taotlus 991991 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 991

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 991

870Pahaloomulise
kasvajaga seotud
luukoe kahjustuse ravi bisfosfonaatide või monoklonaalsete antikehadega;(ravimi denosumab lisamine teenusesse).
piirhinna muutmineEesti
Onkoteraapia
Ühing
Taotlus 870870 lisaandmedHinnang taotlusele 870
868Kopsukasvajate keemiaravikuur
kood 309R-
Ravimi
bevacizumab
lisamine
mitte-lamerakk
mitte-väikerakk
kopsuvähi esmase
ravi valikule.
piirhinna muutmineEesti
Onkoteraapia
Ühing
Taotlus 868 Hinnang taotlusele 868
916Bevacizumab ravi
lisatuna standardsele keemiaravile (karboplatiin/paklitakseel) järgneva bevacizumabi säilitusraviga kõrge
riskiga (III-IV staadium, suboptimaalselt
resetseeritud
(jääktuumor >1cm)
heas üldseisundis
(ECOG PS 0-1) kaugelearenenud munasarjavähiga patsientidel.
uus teenusEesti
Onkoloogide
Selts,
Eesti
Onkoteraapia
Selts
Taotlus 916 Hinnang taotlusele 916
993Psühhiaatri
konsultatsioon
muu eriaala
statsionaaris
uus teenusEesti
Psühhiaatrite
Selts
Taotlus 993 

993 lisa 1
993 lisaandmed

Hinnang taotlusele 993
 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 993

 

994Statsionaarne
hospiitsravi
uus teenusMTÜ Pallium

Taotlus 994 
 

994 lisa 1

 Menetletakse iseseisva
statsionaarse õendusabi
teenuste kaasajastamise
raames
995Ägeda
promüelotsütaarse
leukeemia ravi arseentrioksiidiga
uus teenusEesti
Hematoloogide
Selts
Taotlus 995995 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee)
või
katrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 995

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 995

996Perearsti nimistut
teenindava
täistööajaga
teise pereõe
rahastamine
piirhinna muutmineMTÜ Eesti 
Perearstide 
Selts
Taotlus 996 Hinnang taotlusele 996
997Kaugusetasupiirhinna muutmineMTÜ Eesti
Perearstide
Selts
Taotlus 997 Hinnang taotlusele 997
998Perearstide
kulumudelisse
arvestatud
ruumide kasutuse
kogukulus olev kommunaalteenuste
ja lisateenuste
rahaline kate
piirhinna muutmineMTÜ Eesti 
Perearstide 
Selts
Taotlus 998 Hinnang taotlusele 998
999Perearsti tööjõukulu
päevas tundides.
Perearsti asendaja
puhkuse ajal
tööjõukulu
päevas tundides
piirhinna muutmineMTÜ Eesti
Perearstide
Selts
Taotlus 999 Hinnang taotlusele 999
1000Uuringufondi
suurendamine
tingimuste jm muudatusedMTÜ Eesti
Perearstide
Selts
Taotlus 1000 Hinnang taotlusele 1000
1001Alkoholi liigtarvitamise varajane
avastamine
ja nõustamine perearstipraksises
uus teenusMTÜ Eesti
Perearstide
Selts
Taotlus 1001 Hinnang taotlusele 1001
1002Abilise töötasu
tunnihinnaga
3,20 eur,
kuutasu
537,60 eur
piirhinna muutmineMTÜ Eesti
Perearstide
Selts
Taotlus 1002 Hinnang taotlusele 1002
1003Raseduse tuvastamine
ja jälgimise plaani koostamine,
Raseduse kulu
jälgimine kuni
20. rasedusnädalani, Raseduse kulu
jälgimine 20.–36. rasedusnädalani,
Raseduse kulu
jälgimine 36.–40. rasedusnädalani
tingimuste jm muudatusedMTÜ Eesti
Perearstide
Selts
Taotlus1003 Hinnang taotlusele 1003
1004Neerubiopsia elektronmikroskoopiline uuringuus teenusEesti
Nefroloogide
Selts,
Eesti
Patoloogide
Selts

Taotlus 1004
 

1004 lisa 1


 

1004 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1004

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1004

 

1005Ravikuur pikatoimelise granulotsüütide
kolooniaid
stimuleeriva faktori- lipegfilgrastim`iga,
ühe päeva
raviannus
uus teenusEesti
Hematoloogide
Selts
Taotlus 10051005 lisaandmedHinnang taotlusele 1005
1006Bioloogiline ravi omalizumabiga
kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg
uus teenusEesti
Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
Taotlus 1006

1006 lisaandmed

 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 1006

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1006

1007Bioloogiline ravi
TNF alfa inhibiitoriga
Crohni tõve ja
haavandilise koliidi
korral, 4-nädalane
ravikuur
tingimuste jm muudatusedEesti Gastroenteroloogide SeltsTaotlus 1007 

Hinnang taotlusele 1007

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1007

1008Luumetastaaside
ravi 223-raadiumiga
uus teenusEesti Nukleaarmeditsiini SeltsTaotlus 10081008 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1008

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1008

1009TachoSil ravimkäsna kasutamine
täiendava
vahendina
torakaalkirurgias
hemostaasi
parandamiseks
ja õhulekke
peatamiseks ning ärahoidmiseks.
uus teenusEesti
Torakaalkirurgia
Selts
Taotlus 10091009 lisaandmedHinnang taotlusele 1009
775Endovaskulaarne
ultraheli
uus teenusEesti
Kardioloogide
Selts

Taotlus 775
 

775 lisa 1


 

775 lisaandmedHinnang taotlusele 775
776Fraktsioneeritud
voolureserv
uus teenusEesti 
Kardioloogide 
Selts
Taotlus 776 

776 lisa 1
776 lisaandmedHinnang taotlusele 776
855Biventrikulaarsete
resünkroniseerivate kardiostimulaatorite
ja implanteeritavate
kadioverter-
defibrillaatorite
automaatne
telemeetrliline
järelkontroll
uus teenusEesti 
Kardioloogide 
Selts
Taotlus 855 Hinnang taotlusele 855
1010PTK+Tcat PRK+CXL (fototerapeutiline keratektoomia +
topograafia aluseline fotorefraktiivne
keratektoomia +
sarvkesta kollageeni vitamiinne sildamine riboflaviini abil)
uus teenusEesti
Oftalmoloogide
Selts
Taotlus10101010 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1010

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1010

856Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe
dinaatrium)
uus teenusEesti
Radioloogia
Ühing
Taotlus 856856 lisaandmed 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)
Hinnang taotlusele 856
873Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäevuus teenusEesti
Onkoteraapia
Ühing
Taotlus 873

873 lisa 1
873 lisaandmedHinnang taotlusele 873
891Viirus-inaktiveeritud, standardiseeritud
koostisega
inimvereplasma,
1 doos
uus teenusEesti
Anestesioloogide
Selts
Taotlus 891891 lisaandmedHinnang taotlusele 891
992Lasteneuroloogia
voodipäeva
piirhinna muutmine
piirhinna muutmineEesti 
Haigekassa
Taotlus 992 Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega
1011Välisriigist kutsutud
eriarsti konsultatsioon
tingimuste jm muudatusedEesti
Haigekassa
Taotlus 1011 Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega
1012Digitaalse pildi
arhiveerimise
ressursi kustutamine teenusekirjeldustest
piirhinna muutmineEesti 
Haigekassa
Taotlus 10121012 lisaandmedHinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega
1013Hinnangu andmine tervishoiuteenuse vastavusele
RkS § 271 lg 1
kriteeriumidele
tingimuste jm muudatusedEesti 
Haigekassa
Taotlus 1013 Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega
1014Koolitervishoiu-
teenus. 
Erivajadustega õpilaste koolitervishoiuteenus.
piirhinna muutmineEesti 
Haigekassa
Taotlus 1014 Hinnang taotlusele 1014
1015Nukleaar-
meditsiinilise
uuringu planeerimine
tingimuste jm muudatusedEesti 
Haigekassa
Taotlus 1015 Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega
988Neuro-ortoosi
teraapia
uus teenusEesti
Taastusarstide
Selts
Taotlus 988988 lisaandmedHinnang taotlusele 988

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 988
1016Koe-tüüpi
plasminogeeni
aktivaator,
üks raviannus
tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine
Eesti 
Haigekassa
Taotlus 1016 Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega
1017Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe päeva raviannustingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine
Eesti 
Haigekassa
Taotlus 1017 Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega
1018Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 1 manustamiskordtingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine
Eesti
Haigekassa
Taotlus 1018 Hinnang taotlusele 1018
1019Aplastilise aneemia
ravi antitümotsüüt/
antilümfotsüüt-
globuliiniga (ATG),
100 mg
teenuse/tingimuse kustutamineEesti
Haigekassa
Taotlus 1019 Hinnang taotlusele 1019
1020Anti-VEGF ravim
silmasiseseks
süsteks, üks
manustamiskord
tingimuste jm muudatusedEesti
Haigekassa
Taotlus 1020 Taotlus on rahuldatud
alates 21.06.2014
1021Vereloome tüvirakkude
mobiliseerimis- ja konditsioneerimisskeemid
uus teenusEesti
Haigekassa
Taotlus 1021 Hinnang taotlusele 1021
1022„Ravi küüliku
anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga,
25 mg“ („Mono- või
polüklonaalsete
antikehadega
siirdatud neeru
äratõukereaktsiooni
puhul ühe päeva ravim“)
tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine
Eesti
Haigekassa
Taotlus 1022 Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega
1023Kopsusiirdamise järgsed ravimikomplektidpiirhinna muutmineEesti
Haigekassa
Taotlus 1023 Hinnang taotlusele 1023
1024Maksasiirdamise
järgsed
ravimikomplektid
piirhinna muutmineEesti
Haigekassa
Taotlus 1024 Hinnang taotlusele 1024
1025Neerusiirdamise
järgsed
ravimikomplektid
piirhinna muutmineEesti
Haigekassa
Taotlus 1025 Hinnang taotlusele 1025
1026Sepsise ravi
vankomütsiini,
karbapeneemi,
linesoliidi,
tsefepiimi või
piperatsilliiniga,
ühe päeva raviannus.
piirhinna muutmineEesti
Haigekassa
Taotlus 1026 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega1027Tsütomegalo-
viirusinfektsiooni
profülaktika ja ravi
tingimuste jm muudatusedEesti
Haigekassa
Taotlus 1027 Hinnang taotlusele 1027
973Lümfiteraapiatingimuste jm muudatusedEesti
Taastusarstide
Selts,
MTÜ Eesti Lümfiteraapia
Liit
Taotlus 973973 lisaandmedHinnang taotlusele 973
989Simultaanoperatsioonid rakendustingimuste
muutmine
tingimuste jm muudatusedEesti
Haigekassa
Taotlus 989 Koostamisel
990E-konsultatsioon
tervise infosüsteemi
vahendusel
tingimuste jm muudatusedEesti
Haigekassa
Taotlus 990 Hinnang taotlusele 990
1028Väliskiiritusravi
(üle 1 MV)
üks protseduur
tingimuste jm muudatusedEesti
Endokrinoloogia
Selts
Taotlus 10281028 lisaandmedHinnang taotlusele 1028
1029Luukoe
transplantatsiooniga
seotud teenuste
piirhindade muutmine
piirhinna muutmineEesti Traumatoloogide-Ortopeedide SeltsTaotlus 1029 Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega
779Polüsomnograafiline
uuring -
rakendustingimuste
laiendamine
tingimuste jm muudatusedEesti
Unemeditsiini
Selts
Taotlus 779 Reile R, Võrno,
T, Pindmaa M,
Türnpuu P, Kiivet R. Polüsomnograafia ja pulssoksümeetrilise
uuringu kasutamise
näidustused ja kulud
Eestis http://rahvatervis.ut.ee/
handle/1/5704
1030Surnud doonori
naha käitlus
siirdamiseks,
sh allogeensete
nahatransplantaatide
(edaspidi allonaha)
eemaldamine.
uus teenusEesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Taotlus 1030
 

1030 lisa 1


 

1030 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1030

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1030

1031Uus meditsiini
seade: Resorbeeruvad
Kraniofatsiaalse
Osteosünteesi
materjalid
uus teenusEesti
Näo-lõua-
luudekirurgia
Selts

Taotlus 1031
 

1031 lisa 1


 

1031 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1031

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1031

1032Ensüümasendusravi
1 TÜ või miglustaatravi
6 mg Gaucher'
haiguse 1. tüübi korral
tingimuste jm muudatusedEesti
Haigekassa
Taotlus 1032 

Hinnang taotlusele 1032

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1032

NB! Avalikustatud on 2014. a esitatud hinnangud

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.