Projektiidee vorm

Seda vormi kasutades saab esitada Tervisekassale eelhindamiseks Tervisekassa innovatsioonitoetuse taotlemise idee. Eelhindamise käigus suhtleb Tervisekassa idee esitajaga, et välja selgitada idee vastavus innovatsioonitoetuse eesmärgile ja teha ettepanekuid idee edasiarendamiseks.

Eelhindamise tulemusena Tervisekassalt positiivse tagasiside saanud idee realiseerimiseks on idee esitajal või mõnel teisel taotlejaks kvalifitseeruval asutusel võimalik esitada Tervisekassale taotlus innovatsioonitoetuse saamiseks.

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.

1-2 lausega: Kellele, mida, kuidas soovite pakkuda?
Kes on teenuse sihtrühm? Milles nende vajadus seisneb? (max. 200 sõna)
Kirjelda lühidalt kuidas uuritav teenus töötab? (max. 200 sõna)
Mis muutub teenuse kasutuselevõtul paremaks? (max. 200 sõna)
Mis on uuringu oodatavad tulemused ning milliseid mõõdikuid kasutatakse? (max. 200 sõna)
Mis on juba olemas (teenusmudel sh tehnoloogiline lahendus, ärimudel, partnerid, kokkuleppe? (max. 200 sõna)
Mis on projekti läbiviimise suurimad kuluallikad? Hinnang kuludele. Mis allikatest on plaanis katta omaosalus? (max. 200 sõna)
Kirjelda meeskond, nende rollid ja kompetentsid. Milline teaduspartner hakkab mõju-uuringut läbi viima?
Kellele ja millal on ideed tutvustatud?
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.