Tervisekeskused

Tervisekassa peab oluliseks tugeva perearstikeskse süsteemi arengu toetamist. Selle eesmärk on, et kõigile kindlustatutele oleks kiirelt, tasuta ja elukoha lähedal kättesaadav esmane vajalik nõustamine ning arstiabi.

Uute tervisekeskuste töölehakkamisega laieneb inimeste jaoks perearsti pakutavate tervishoiuteenuste valik. Tervisekeskustes hakkavad lisaks perearstile ja -õele tööle ka füsioterapeudid ja ämmaemandad, samuti pakutakse koduõenduse teenuseid. Sõltuvalt kohapealsetest vajadustest võib seal töötada ka teisi spetsialiste.

Tervisekeskuste rajamine on oluline, kuna vananeva rahvastiku tõttu muutub esmatasandi tervishoiu ehk perearstide roll järjest suuremaks. Eakaid ja kroonilise haigusega inimesi tuleb aina juurde, mistõttu on järjest olulisem, et perearstil oleks suurem meeskond ja laialdasemad konsulteerimisvõimalused. See võimaldab senisest paremini arutada patsientide muresid, leida koos lahendusi ja tagada patsientidele vajalik ning kvaliteetne abi.

2023. aastaks on kavandatud rajada üle 60 tervisekeskuse üle Eesti. 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.