Riskipatsientide ravi juhtimise projekt

Riskipõhine ravijuhtimine on suunatud krooniliste haigustega patsientidele (II tüübi diabeet, kõrgvererõhktõbi), et jälgida tervist ning pakkuda parimat ravi. Tõhusama ja süsteemse jälgimisega saab vähendada tõenäosust, et Teie tervis halveneb või satute haiglasse või peate pöörduma erakorralise meditsiini osakonda. Saame Teid toetada haigusega kaasnevate sümptomite halvenemisel ning kohandame ravi plaane vastavalt vajadusele.

Kui osalete programmis, koostatakse esmalt Teile koostöös Teie enda ja Teie perearstiga raviplaan. Raviplaani koostamise eesmärk on aidata Teil tulla iseseisvalt toime oma krooniliste haigustega ja olla nii terve, kui võimalik. Selles seatakse ravile selged eesmärgid, mis leitakse just Teie vajadustest ning ootustest lähtuvalt. Raviplaani koostate koos perearstiga, tervise jälgimisse on aga kaasatud ka pereõde, kes toetab perearsti. Peamine kontakt on Teil edaspidi pereõega telefoni teel, kuid vastavalt kokkuleppele võib olla ka perearsti külastusi. Täpse plaani lepite kokku juba oma perearstiga. Teid ravitakse jätkuvalt Eestis kehtivate ravijuhendite kohaselt nagu siianigi. Programmiga ei kaasne täiendavaid uuringuid või protseduure, mis tuleneksid sellest programmist.

Programmi korraldab Tervisekassa koostöös rahvusvahelise organisatsiooni Maailmapangaga ning seda aitavad läbi viia perearstid koos oma meeskondadega üle Eesti. Programmi oodatakse aasta jooksul osalema ligi 7000 patsienti üle Eesti. Programmi tulemusel soovitakse leida parim võimalik viis, kuidas toetada perearste krooniliste haigete jälgimisel, et ennetada haiguse halvenemist ja tagada patsiendikeskne lähenemine. Uuringu tulemusi analüüsib Maailmapank, mille meeskonnal on lai kogemus erinevate projektide mõju hindamisest. Maailmapank on rahvusvaheline organisatsioon, kes aitab teistel riikidel uuendusi sisse viia ja neist kasu saada. Tulemuste hindamiseks analüüsitakse Teie raviga seotud andmeid, mida arstid oma igapäevatöö käigus Tervisekassale juba praegugi esitavad. Veel hinnatakse uuringu alg- ja lõppfaasis teatud analüüside ja uuringute tulemusi (kõrgvererõhktõve patsientidel vererõhu väärtus, diabeedipatsientidel HbA1c, paastuglükoos ning üldiselt kolesterool fraktsioonidega ja kehamassiindeks) – need näitajad on valitud vastavalt riiklikes ravijuhistes toodud eesmärkidele ning tulemused nende osas päritakse tervise infosüsteemist. Seda tehakse selleks, et mõista riskipõhise ravijuhtimise mõju haiguse halvenemise ennetamisel ning inimese tervisele laiemalt. Võrreldes tavapärase ravitööga uusi, olemasolevast erinevaid andmeid Teie kohta ei koguta. Kinnitame, et Teie isiku- ja terviseandmed on kaitstud ning nende avaldamisel järgitakse kõiki õigusakte, st et programmi tulemused avaldatakse ainult koondatud kujul ning ei pea kartma, et Teie terviseandmete kohta saab infot keegi kõrvaline isik.

Programmis osalemine on vabatahtlik. Osalemine ei too endaga kaasa riske tervise osas, kuna Teie ravi ning jälgimine toimub jätkuvalt vastavalt ekspertide poolt heaks kiidetud ravijuhistele. Võite oma osalemise igal ajal katkestada, ilma et seda tuleks põhjendada või et sel oleks Teile negatiivseid tagajärgi. Kui Teil on soov programmis osalemine katkestada, teavitage sellest kindlasti kohe oma perearsti.

Kui Teil tekib küsimusi või soovite saada tagasisidet projekti kohta, siis palun võtke ühendust oma perearsti või -õega.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.