Ravikvaliteedi indikaatorid

Ravikvaliteedi indikaatorite alla kuuluvad kliinilised ja tervishoiuteenuse osutajale tagasiside indikaatorid.

Kliinilised indikaatorid töötab välja indikaatorite nõukoda kaasates erialaseltsid. Indikaatorid arvutatakse välja Tervisekassa raviarvete andmebaasi, retseptikeskuse ning riiklike registrite andmete põhjal.

Tervishoiuteenuse osutajale tagasiside indikaatorid töötab välja Tervisekassa koostöös ravikvaliteedi töörühmaga. Indikaatorite tulemused arvutatakse välja samuti tuginedes Tervisekassa raviarvete ja retseptikeskuse andmetele. 

Indikaatorid mõõdavad ravitegevuse erinevaid aspekte ning hindavad esmatasandi ja eriarstiabi integreeritust ning koostööd. Indikaatorid on tööriistaks raviasutustele ja valdkonna ekspertidele, võimaldades märgata kitsaskohti ja analüüsida kvaliteedi ning efektiivsuse parandamise vajadusi ja võimalusi, samuti võrrelda tulemusi raviasutuste vahel.

Tulemused arvutatakse kord aastas ning koondatakse ravikvaliteedi aruandesse. Tervisekassa kodulehel avaldatakse nii ravikvaliteedi aruanne kui ka tabelid detailsema infoga (näiteks tulemused vanusrühmiti).   

Tulemuste tõlgendamisel on oluline meeles pidada, et üksnes indikaatorite tulemuste alusel ei saa anda hinnanguid raviasutuse tegevusele. Tulemused sõltuvad väga paljude erinevate asjaolude koosmõjudest nagu näiteks ravi rahastamise lepingud, kodeerimispraktika, haigla teeninduspiirkonnas arstiabi eri tasandite vaheline koostöö, patsientide käsitlus jne. Seega ei ole niivõrd oluline näitajate numbrilised väärtused, vaid just klinitsistide ja haiglajuhtide tõlgendus, arvestades oma raviasutuse konteksti ja kasutatavaid praktikaid. Selle tõttu on näiteks kliiniliste indikaatorite tulemustele lisanud oma kommentaarid vastavate erialade spetsialistid. 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.