Koostöö ja lepingupartnerid

Tervisekassa on Eesti suurim tervishoiuteenuste ostja, kelle koostööpartneriks on umbes 3000 teenusepakkujat üle Eesti.  Koostööpartnerite abil tagab Tervisekassa Eesti kindlustatutele tervishoiuteenused.

Lisaks peab Tervisekassa oluliseks koostööd ka Euroopa Liidu liikmesriikidega, samuti EL-i mittekuuluvate riikidega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Koos saame jagada ravikindlustuse korraldamist puudutavaid kogemusi ning seeläbi tugevdada ravikindlustust. Rahvusvahelisel tasandil teeb Tervisekassa tihedamat koostööd Maailma Terviseorganisatsiooniga ja Maailmapangaga ning on partner OECD tegemistes. Euroopa kindlustusseltside ühenduse (AIM) liikmena saame kaasa rääkida Euroopa tervishoidu puudutavates küsimustes.

Tervisekassa lepingupartnerid on leitavad siit.

Tervisekassa koostööpartnerid on veel:  

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.