Arstiabi väljaspool Euroopat

Kui inimene viibib reisil väljaspool Euroopat ja vajab ootamatult arstiabi, siis tasub teada, et Tervisekassa ei hüvita vajamineva arstiabi kulusid väljaspool Euroopa Liidu (EL) liikmesriike, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riike (Norra, Island, Liechtenstein) ja Šveitsi.

Selleks, et ootamatu tervisehäda korral mitte arstiabita jääda, soovitab Tervisekassa enne reisile minekut sõlmida reisikindlustuse, mis kataks lisaks ravi-, haigla- ja esmaabikuludele vajadusel ka transpordikulud haigestunu kodumaale toimetamisel.

Plaaniline ravi väljaspool Euroopat

Teatud juhtudel hüvitab Tervisekassa inimese plaanilise ravi kulud, kui inimene läheb ravile riiki, mis ei ole EL-i või EMP liige ega Šveits. Selleks peab kindlustatud inimene taotlema Tervisekassalt eelluba vajalike ravikulude katmiseks.

Plaanilise ravi kulusid väljaspool eelmainitud riike hüvitab Tervisekassa vaid siis, kui taotletavat tervishoiuteenust (konsultatsioon, ravi, uuring) ei ole Eestis võimalik osutada, alternatiivsed tervishoiuteenused puuduvad ja taotletav teenus on patsiendile meditsiiniliselt näidustatud. Samuti peab välismaal osutataval tervishoiuteenusel olema tõendatud meditsiiniline efektiivsus ja eesmärgi saavutamise tõenäosus peab olema vähemalt 50 protsenti.

Selle kohta, kas konkreetse patsiendi ravijuhtum vastab eelnimetatud kriteeriumidele, annavad hinnangu vähemalt kaks eriarsti, kellest üks on patsiendi raviarst (eriarst, mitte perearst). Arstide konsiiliumi positiivse otsuse korral väljastab Tervisekassa tasu maksmise ülevõtmist kinnitava dokumendi (garantiikirja) ja tasub välisriigis tekkinud meditsiinilised kulud. Patsiendi enda kanda jäävad visiidi- ja omaosalustasud ning sõidukulud.

  • Hüvitamise tingimused on sätestatud ravikindlustuse seaduses (§ 271, lõige 1). Plaanilise ravi eelloa taotlemise kohta saab täpsemalt lugeda siit.
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.