Uued võimalused ja muudatused eriarstiabis

Tiina Sats

Alates 2019. aastast tasub haigekassa 12 uue teenuse ja 13 haiglaravimi eest, mis lisati tervishoiuteenuste loetellu. Uued teenused aitavad muu hulgas laiendada võimalusi vähi, haruldaste haiguste ja lastehaiguste raviks. Uuendustest eriarstiabis räägib lähemalt haigekassa eriarstiabi teenuste osakonna juht Tiina Sats.

Mis on tervishoiuteenuste loetelu ja miks seda üldse vaja on?

See on nimekiri raviteenustest protseduuridest ja haiglaravimitest koos nende hindade ja tasumise tingimustega. Loetelus olevate raviteenuste eest tasub haigekassa. Kuna tervishoiuteenused arenevad, seadmed ja ravikorraldus muutuvad ning haigekassa saab tasuda ainult nende teenuste eest, mis sisalduvad tervishoiuteenuste loetelus, siis tuleb nende valikut ja hindu pidevalt uuendada. Tervishoiuteenuste loetelu uuendatakse igal aastal koostöös erialaühenduste ja haiglatega.

Tervishoiuteenuste loetelu uuendatakse igal aastal koostöös erialaühenduste ja haiglatega.

 

Kui palju esitati 2018. aastal haigekassale taotluseid uute teenuste rahastamiseks?

Möödunud aastal võeti tervishoiuteenuste loetelu uuendamiseks menetlusse 134 taotlust, millest rahuldati 40. Selle tulemusel maksab haigekassa paljude uute haiglaravimite ja raviteenuste eest.

taotluste piltMilliseid uusi teenuseid rahastatakse sellest aastast lastele?

Kahtlemata on haigekassa prioriteet lapsed ja nende ravi kättesaadavuse ning ravivõimaluste parandamine.

Oleme suurendanud lastearstide, kõrva-nina-kurguarstide, silmaarstide ja lastepsühhiaatrite vastuvõtte. Kokku suuname tänavu laste ravi kättesaadavuse parandamisse 2,3 miljonit eurot.

Uue teenusena lisasime lastearstide taotlusel loetellu võimaluse kaasata laste terviklikuks ravimiseks mitme eriala spetsialistidest koosneva meeskonna.

Samuti rahastame sellest aastast doonorpiima enneaegsetele vastsündinutele, kelle toitmine ema rinnapiimaga pole võimalik. 

Oleme suurendanud lastearstide, kõrva-nina-kurguarstide, silmaarstide ja lastepsühhiaatrite vastuvõtte.

 

Milliseid lisavõimalusi tekkis juurde eriarstiabis?

Lisasime loetellu mitmeid uusi eriarstiabi teenuseid nagu näiteks alalõualiigese totaalne endoprotees ning stoomi või sondiga toitmine ja toitesegu. Varem rahastasime toitesegusid ainult erandkorras, aga nüüd saame seda pakkuda kõigile, kes ei saa ise süüa ja vajavad stoomi või sondi. Samuti on hoolitsetud selle eest, et spetsiaalne toit inimestele koju kätte jõuaks.

Uuendasime ka verepreparaatide nimekirja, et tõsta veelgi toote ohutust ja kvaliteeti. Rahastame ka uusi meetodeid, mis tagavad, et veri oleks puhas haigustekitajatest ja parasiitidest.

Loetelus on ka uus psoriaasiravi fotokemoteraapilise seansi näol. Tegemist on efektiivse ja juba aastaid kasutuses oleva ravimeetodiga, mis pakub immuunpõletikuliste nahahaiguste ravis häid tulemusi.

Nüüdisajastasime ka mitmete olemasolevate teenuste hindu ning andsime raviasutustele lisaraha IT-arendusteks ja transporditeenusteks.

Lisaks uutele teenustele rahastame suuremas mahus onkoloogia ja hematoloogia, psühhiaatria, kardioloogia ja neuroloogia erialasid. Samuti jätkame endoproteeside ja katarakti operatsioonide järjekordade lühendamist.

Milliseid uusi haiglaravimeid haigekassa sellest aastast rahastab?

Kui 2018. aastal alustasime viie uue haiglaravimi rahastamist, siis sellel aastal tasume juba 13 uue haiglaravimi eest, lisaks on täiendatud uute ravimitega ka mitmeid olemasolevaid ravimiteenuseid.  Alates 2019. aastast rahastame uute näidustuste alusel bioloogilist ravi ja immuunravi. Samuti on nüüd loetelus kuus uut harvaesinevate haiguste ravimit, millest kolm on väga kallid. Loetellu lisatud uute haiglaravimite eeldatav kulu on sellel aastal neli miljonit eurot.

Vähiravimite eeldatav kulu ravikindlustusele on sellel aastal üle 50 miljoni euro.

 

Kas haigekassa rahastab ka mõnda uut vähiravimit?

1. jaanuarist 2019 lisasime kompenseeritavate ravimite (haigla ja apteek) nimekirja kuus uut vähiravimit. Neid vajab kokku pea 200 inimest ja nende eest maksame ligi 3,3 miljonit eurot aastas.

Nüüd on kättesaadavad mitmed uued ravimid kopsukasvaja, luuüdi kasvaja, mao- ja söögitoru kasvaja, neerukasvaja, lümfisüsteemi kasvaja ja leukeemia raviks. Sealhulgas on 2019. aastast haigekassa kulul kättesaadav ka immunoteraapiaks vajalik vähiravim, mille abil sai terveks väike Annabel. Vähiravimite eeldatav kulu ravikindlustusele on sellel aastal üle 50 miljoni euro.

Kui suur mõju on uute teenuste rahastamisel haigekassa eelarvele?

Tervishoiuteenuste loetelu muudatuste kogumõju on üle 15 miljoni euro, sh rahuldatud taotluste alusel kaasnev lisakulu on 6,3 miljonit eurot. Kokku kasvab eriarstiabi rahastamine 71 miljoni euro võrra.

Vastavalt arstide, õdede, tervishoiutöötajate kutseliidu, kiirabi liidu ja haiglate liidu vahel sõlmitud kollektiivlepingule suurenevad tervishoiuteenuste hinnad ligi 40 miljonit euro võrra. See tähendab, et arste, õdesid ja teisi tervishoiutöötajaid ootab ees palgatõus.

2019. aasta uuendused arstiabis