Terviseminut: millest sõltub ravimi hind?

ravimikarp

Ravimid on kallid. Õnneks on ravimite ostmisel sageli abiks haigekassa, võimaldades paljusid ravimeid osta soodushinnaga. Kuidas kujuneb ravimite hind ja mille järgi valitakse, millistele ravimitele kehtib soodustus, selgitab terviseminuti loengus haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna peaspetsialist Argo Aug.

Ravimid on mõnes mõttes samasugune kaup nagu leib või pesupulber. Algab kõik sellest, millist hinda tootja küsib, ning lõpeb sellega, milles lõpuks ostjaga kokku lepitakse. Kipub olema nii, et mida raskem on haigus, seda rohkem selle ravimi eest ka küsitakse.

On raskeid geneetilisi haigusi, mille ühe patsiendi püsiv ravi väga spetsiifilise ravimiga maksab sadu tuhandeid eurosid aastas. On selge, et keegi peab aitama inimesel seda summat katta. Selleks on haigekassa soodusravimite loeteluga, kuhu kantakse konkreetsete haiguste raviks vajalikud retseptiravimid.

Mida raskem on haigus ning mida suurem oht on tüsistuste tekkeks, seda kõrgema soodusmääraga vastav ravim loetellu kantakse. Näiteks tüüpilisel juhul on tavalise valuvaigisti ostmine käsimüügist inimese enda kanda. Spetsiifiliste migreeniravimite ostu toetab haigekassa juba 50-protsendilise soodusmääraga.

Tugeva kroonilise valu diagnoosi puhul on aga ravimid ette nähtud 100-protsendilise soodusmääraga ning inimene peab ühe retsepti pealt maksma vaid retseptitasu 2.5 eurot.

Teise näitena võiks välja tuua diabeedi. Kui diabeedihaige katkestaks oma insuliiniravi, riskiks ta väga ränkade tüsistuste ning isegi surmaga. Seepärast on ülioluline, et inimene ei peaks raha pärast ravi katkestama ja nii on ka need ravimid maksimaalse soodusmääraga. Muidu üle 100 eurot maksev kahe kuu ravimivaru läheb patsiendile maksma vaid 2.5 eurot.

Ravimite jõudmine soodusravimite loetellu peab olema alati hästi läbi kaalutud otsus.  Nii nagu iga inimene peab tegema poes oma rahakotile vastavaid valikud, peab ka haigekassa valima, millise hinnaga ja milliseid ravimeid ta loetellu võtab. Põhilised küsimused on, kuivõrd efektiivne on uus ravim ning kas selle eest küsitav hind on sellest saadava kasuga tasakaalus.

Ravimite eest tasumise otsuseid ei tee haigekassa üksi. Sisuline arutelu ravimi väärtuse ja vajalikkuse üle toimub haigekassa ravimikomisjonis, kus on esindatud perearstid, eriarstid, patsiendid, Ravimiamet, Sotsiaalministeerium ning Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut. Selle komisjoni argumenteeritud otsused on soodusravimite loetelu täiendamise aluseks.

Kui haigekassa maksaks kõigi eelmisel aastal taotletud ravimite eest, oleks aastane lisakulu 34 miljonit eurot. Lisaraha oli haigekassal ravimite jaoks aga vaid 4 miljonit. Seepärast püüab haigekassa alati ravimite hinda madalamaks kaubelda, et olemasoleva raha eest saada nii palju kui võimalik. See raha peab olema hästi kasutatud.