Täiendava ravimihüvitise saamise tingimused muutusid soodsamaks

Alates 01.01.2015 kehtib uus täiendava ravimihüvitise määr. Kui varem maksis haigekassa lisahüvitist patsientidele, kes omast taskust kulutasid soodusravimite ostuks aastas rohkem kui 384 eurot, siis nüüd rakendub lisahüvitis juba alates 300-st eurost aastas.

Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mida makstakse kindlustatud isikule rahalise hüvitisena lisaks kalendriaastas apteegis saadud ravimisoodustusele.

Täiendav ravimihüvitis aitab kompenseerida ravimitele tehtavaid kulutusi eelkõige neil kindlustatutel, kes kasutavad kalleid ravimeid, kes põevad kroonilisi haigusi ja peavad seetõttu manustama ravimeid pika aja vältel või kes peavad kasutama mitmeid erinevaid ravimeid. See, kui palju hüvitist makstakse, sõltub ravimitele kulutatud summast. Konkreetsete arvutuse näidetega saab tutvuda haigekassa kodulehel https://www.haigekassa.ee -> Inimesele -> Hüvitiste ja tasude määrad -> Täiendav ravimihüvitis.

Tuleb meeles pidada, et ravimitele kuluva raha arvestusse täiendava ravimihüvitise alussumma on alati madalam kui soodusretseptidele tegelikult kulutatud summa. Selle arvutamisel ei võeta arvesse kohustuslikku omaosalust retsepti kohta (100%, 90% ja 75% soodusretseptide korral 1,27 eurot; 50% soodustusretseptide korral 3,19 eurot ühe retsepti kohta) ja ravimite hinnaosa, mis ületab piir- või hinnakokkuleppe hinda. Antud hüvitise arvutamisel ei võeta arvesse ka käsimüügiravimitele ja soodustust mitteomavatele retseptiravimitele tehtud kulutusi.

Täiendavat ravimihüvitist on võimalik taotleda esitades haigekassale avalduse kas klienditeenindusbüroos või riigiportaalis www.eesti.ee. Avaldus tuleb esitada vaid üks kord. Seda võib teha juba enne ravimite ostmist. Edaspidi peab Haigekassa ise arvet retseptiravimitele kulutatud summa üle ja teeb riigiportaalis esitatud pangakontole väljamaksed. Hüvitist makstakse jaanuaris, aprillis, juulis ja oktoobris. Pärast avalduse esitamist kontrollib haigekassa, kas taotlejal on olnud hüvitisõigus ka kahel eelmisel aastal. Kui jah, saab kindlustatu hüvitist ka nende aastate eest.

Silmas tuleb pidada seda, et enne 01.01.15 ostetud ravimitel kehtib vana hüvitise arvutamise kord, millega saab tutvuda haigekassa kodulehel https://www.haigekassa.ee. Täpset informatsiooni oma isikliku täiendava ravimihüvitise arvutamise kohta saab kontrollida riigiportaalis www.eesti.ee - > E-teenused -> Kodanikule - > Tervis ja Tervisekaitse -> Ravimihüvitised.