Proteeside hüvitist saab 2018. aastast haigekassa partnerite juures

proteesid

Kaidi Kasenõmm, tervisedenduse ja kommunikatsiooni spetsialist

 

Alates 1. jaanuarist 2018 muutub proteeside hüvitamise kord ning soodustust saab kasutada ainult nende hambaarstide juures, kes on sõlminud haigekassaga vastava lepingu.

Proteesiteenuste hinnad määrab endiselt iga hambaarst ise. Proteeside jaoks saab kolme aasta jooksul hüvitist 260 eurot.

NB! Kuni 31. detsembrini 2017 saadud proteesiteenuste arveid saab avalduse alusel haigekassale esitada kuni 31.01.2018.

Alates jaanuari algusest arvestatakse soodustuse summa alati kohe maha hambaarsti juures maksmise hetkel. Kaob võimalus taotleda hüvitist tagantjärele haigekassast, sest kogu arveldus hakkab toimuma otse proteesitegija ja haigekassa vahel.

2018. aastasse hambaarstiaega kinni pannes tasub kindlasti arstilt üle küsida, kas tal on haigekassaga leping, mis annab õiguse proteeside eest hüvitist saada. Hambaarstid, kelle juures saab soodustust kasutada, leiab edaspidi ka haigekassa kodulehelt.

2017. aastal kasutatud teenuste eest saab avalduse esitada kuni 31. jaanuarini 2018

2017. aasta lõpuni saab tänavu kasutatud hambaproteeside teenuste eest hüvitist taotleda veel kahel viisil. Üks võimalus on esitada avaldus hambaproteesi tegijale ning sel juhul maksab inimene vaid selle summa, mis ületab 260 eurot ning proteesitegija taotleb ise hiljem haigekassalt hüvitise summa tagasi.

Kui inimene ei ole kasutanud soodustuse summat proteesitegija juures, saab ta 2017. aasta saadud teenuste eest esitada haigekassale avalduse ja proteesimistööde eest tasumist tõendava dokumendi kuni 31.01.2018. Haigekassa kannab hüvitise kindlustatu pangaarvele 90 päeva jooksul pärast nõutud dokumentide laekumist haigekassa piirkondlikku osakonda.

Ükski kehtiv hüvitise summa või jääk ei lähe inimese jaoks kaduma. Kui inimesel on 2017. aasta lõpus proteeside jaoks kehtiv hüvitise jääk näiteks 120 eurot, saab ta seda alates 2018. aasta algusest kasutada haigekassa lepingupartnerite juures.

Millal täitub kolm aastat ja saab uuesti taotleda hambaproteeside hüvitist?

Kui pensionärile pole varem hambaproteese valmistatud, algab kolmeaastane periood 260 euro kasutamiseks kuupäevast, kui hüvitist esimest korda kasutati. Uuesti tekib hüvitise taotlemise õigus, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ning inimene pöördub proteeside parandamiseks või uute tellimiseks hambaarsti juurde.

Hüvitise summast kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu. Kui kindlustatu ei tea täpselt, kui kaua eelmiste proteeside valmistamisest möödas on, soovitame seda täpsustada proteeside valmistajaga või uurida haigekassast enne hambaarsti juurde minemist. Seda saab kontrollida ka riigiportaalist www.eesti.ee „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“ kaudu või saates allkirjastatud küsimuse haigekassasse postiga, e-postiga või külastades meie klienditeenindusi.

NÄIDE

  • Marta esimesed hambaproteesid valmisid 195,78 euro eest 7. mail 2015. Marta esitas haigekassale kulutuse hüvitamiseks avalduse ja teenuse eest tasumist tõendavad dokumendid. Sellest päevas algas Martal kolmeaastane hüvitise periood. Haigekassa maksis 90 päeva jooksul avalduse saamisest Marta arveldusarvele proteesihüvitise 195,78 eurot.
  • 2016. aasta novembris pöördus Marta proteeside parandamiseks taaskord arsti poole ning esitas haigekassale uue avalduse ja arve 69,78 eurot. Haigekassa hüvitas 90 päeva jooksul Martale kasutamata hüvitise osa 59,87 eurot (255,65 eurot - 195,78 eurot = 59,87 eurot).
  • Alates 01.07.2017 tõusis proteesihüvitise summa 260 euroni. Kui Marta kasutab alates 01.07.2017 hambaproteesi teenuseid, on tal õigus täiendavale 4,35 eurole. Kuna nüüd on Marta kogu proteesihüvitise summa ära kasutanud, on tal uuesti võimalik hüvitist saada alates 2018. aasta 8. maist.
  • 2018. aastasse hambaarsti aega kinni pannes küsib Marta arstilt üle, kas tal on haigekassaga leping, mis annab õiguse proteeside eest hüvitist saada. Alates 2018. aasta algusest arvestatakse soodustuse summa alati raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ja Marta ei pea enam esitama selleks tagantjärele haigekassale avaldust.

Lisainfot proteeside hüvitise kohta saab haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee/hambaravi, klienditelefonilt 669 6630 (E-R 8.30-16.30), klienditeenindustest, saates allkirjastatud avalduse info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee), ning riigiportaalist www.eesti.ee rubriigist „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“.