Perearsti kvaliteedisüsteem motiveerib arste ja annab patsiendile turvatunnet

Perearst või -õde on inimese kõige esimene kontakt terviseküsimuses. Tema otsusest ja tegevusest sõltub ravi edasisel korraldamisel väga palju. Selleks, et olla veendunud perearsti oskustes ja teadmistes, on moodustatud perearsti kvaliteedisüsteem.

Perearstidel on tervishoiusüsteemis koordineeriv roll ja tuleb meeles pidada, et kõik perearstid on kvalifitseeritud eriarstid – nad on läbinud põhjaliku väljaõppe tegemaks asjakohaseid raviotsuseid. Kui meie tervisemure kiiret ja meie jaoks rahuldavat lahendust ei leia, võib aga tekkida küsimus kas minu perearst ravib mind ikka õigesti.

Haigekassa üks strateegiline eesmärk on esmatasandi ehk perearstide ja õdede tähtsuse järk-järguline suurendamine Eesti tervishoiusüsteemis. Selleks on oluline jälgida ka ravikvaliteeti perearstiabis. Üheks kvaliteedi arendamise ja kontrollimise osaks on 2006. aastal rakendatud perearstide kvaliteedisüsteem (PKS). Seda arendas haigekassa koostöös Eesti Perearstide Seltsiga ja selle eesmärk on parandada haiguste ennetamist ja kroonilisi haigusi põdevate patsientide jälgimist.

Motiveeritud arstid tagavad tõhusaima ravi

Eestis on kvaliteedisüsteemiga liitunud kõik perearstid. Neile on ette nähtud kvaliteeditasu kokku lepitud punktisüsteemi alusel. Lisaks patsientide seisukorra parandamisele motiveerib see ka arste. Eesmärk on, et arstid:

  • tegeleksid aktiivselt haiguste ennetustööga;
  • tõkestaksid nakkushaiguste levikut;
  • jälgiksid efektiivsemalt kroonilise haigusega patsiente.

Kvaliteedisüsteem võimaldab perearste tasustada sõltuvalt töö tulemuslikkusest, mida mõõdetakse vastavate indikaatorite alusel. Lisaks on süsteemis väga hea tulemuse saavutanud perearstil võimalik oma nimistu inimesi rohkem uuringutele saata, kuna tema n-ö uuringufond (ehk summa uuringute eest tasumiseks) on teisega võrreldes kõrgem (vastavalt 39% vs 42% pearaha summast). See võimaldab määrata vajalikke uuringuid kõigile oma nimistu kroonilistele haigetele. Selliselt on haigekassa perearstidele kvaliteeditasu maksnud juba üheksa aastat.

2015. aasta kvaliteeditasu makstakse perearstidele välja 2016. aasta kolmandas kvartalis ühekordse maksena. Kokku on väga hea tulemuse saavutanud perearstil, kellel on abiks 2 pereõde, võimalik tavapärasele rahastamisele lisaks saada kuni 6441 eurot.

Kroonilise haiguse pidev jälgimine aitab vältida tüsistusi

Kuna üks kvaliteedisüsteemi eesmärk on parandada kroonilisi haigusi põdevate patsientide jälgimist, on süsteemis määratletud teatud hõlmatus. See tähendab, et arst peab teatud hulgale oma nimistu patsientidest osutama indikaatoriga mõõdetavat tegevust (nt ravi, uuringut).

See näeb välja nii, et perearstid saadavad nimistus olevate sihtrühma kuuluvate inimeste info haigekassale (näiteks II tüüpi diabeedihaiged). Haigekassa jälgib esitatud raviarvete alusel, kui suurele osale sihtrühmast on tehtud indikaatoriga määratud ravi, vastuvõtt või uuring. Vastavalt sellele moodustub hõlmatus. Enamikule haigusi ennetava töö indikaatoritest on nõutavaks hõlmatuseks 90% nimistust. Krooniliste haiguste puhul nõutavad hõlmatused järk- järgult suurenevad, ca 10% eelneva aasta tasemest. See motiveerib arste igal aastal oma tulemust parandama ja selle poole püüdlema, et võimalikult paljud inimesed sihtrühmast oleksid jälgimise all.

Perearsti kvaliteedisüsteem Eestis on kahtlemata edukas ning perearstide ja -õdede töö haiguste ennetamisel ning krooniliste haigete jälgimisel tulemuslik ja tänuväärne. Kvaliteedisüsteemi tulemuste alusel on krooniliste haigete jälgimine aastast aastasse kasvanud. See on kahtlemata vähendanud haigusega kaasnevaid tüsistusi. Haigekassa koos Eesti Perearstide Seltsiga analüüsib põhjuseid, miks ühel või teisel perearstil tulemus saavutamata jäi – nii saab tulevikus ka sellele lahenduse leida. Soovitame kõigil ka inimestel perearstide ja -õdede tööd toetada. Kui perearst palub teid näiteks kroonilise haiguse puhul regulaarsele kontrollile, minge kindlasti! See on teie enda tervise hüvanguks – nii saate vältida haiguse süvenemist või komplikatsioonide tekkimist tulevikus.