Meditsiinseadmete ostmise puhul on nõustamine väga oluline

glükomeeter

Selle aasta algusest lisandus haigekassa meditsiiniseadmete loetellu ligi kolmsada erinevat seadet, mille müümisel on väga oluline anda patsiendile toote sobivuse ja kasutamise kohta õiget nõu.

Meditsiiniseadmete soetamiseks haigekassa soodustusega saab inimene arstilt digitaalse meditsiiniseadme kaardi, millega võib pöörduda apteeki või mõne teise seadmete müüja poole, kellega on haigekassal sõlmitud müügileping.

Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna peaspetsialist Kärt Veliste ütles, et haigekassa meditsiiniseadmete loetelu on väga lai: hetkel koosneb loetelu 75-st erinevast sarnase toime ja sihtotstarbega meditsiiniseadmete rühmast, kuhu kokku kuulub alatest jaanuarist 1612 erinevat tootepakendit. „Meie jaoks on apteekrid ja teised meditsiiniseadmete müüjad väga head ja hinnatud partnerid, kes asuvad  patsientidele lähedal ja on neile nõu ja jõuga abiks erinevate toodete hulgast sobivaima valiku tegemisel,“ rääkis Veliste.

Õige valik on oluline

Kuna tooteid, mis meditsiiniseadmete alla kuuluvad, on väga palju ja konkreetse seadme valik sõltub sageli inimesest ja tema terviseseisundist, on ostjale müüja nõu väga tarvilik. Veliste sõnul on väga tähtis leida toode, mis inimesele sobib, nii aitab see inimest kõige paremini. Näiteks venoosse puudulikkuse survesukad peavad olema õige suurusega. Samuti peab ortoos vajaliku toestuse pakkumiseks istuma väga hästi käe või jala ümber – see ei tohi olla ei liiga suur ega ka liiga väike, samal ajal peab toestus olema õige tugevusega. Või peab näiteks haavaside vastama patsiendi haava paranemise faasile. „Ehk müüjal tuleb erinevaid võimalusi koos patsiendiga kaaluda ja vajadusel proovida, siis saab inimene sobiva meditsiiniseadme ja müüja rõõmsa kliendi,“ soovitas Veliste.

Samuti on oluline seadmete hooldus ning ohutu ja õige kasutamine. Ka seadusandja on läbi meditsiiniseadme seaduse pannud edasimüüjale kohustuse inimest juhendada ja nõustada.

Sageli tekitab patsientides küsimusi ja segadust haigekassa seatud meditsiiniseadme piirhind ja selle arvutamine. Selle esmapilgul keerukana näiva põhimõtte selgitamisel on kindlasti suureks abiks müüjad. Haigekassa maksab suure osa meditsiiniseadmete puhul 90% piirhinnast ja inimese kanda jääb tagasihoidlikum summa.

Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna spetsialist Annika Põder selgitas, et haigekassa võtab seadmete piirhinna arvutamise aluseks meditsiiniseadmete loetellu kuuluvate sarnaste omadustega toodete hinnad ning kehtestab soodustuse arvestamise aluseks piirhinna selles tootegrupis odavuselt teisel kohal asuva toote hinna alusel.

„Sellise süsteemi plussiks on laiema toodete valiku võimaldamine, mis annab patsiendile vabaduse valida eri hinnaklassis toodete vahel. Samuti on praktika tõestanud, et selline lähenemine säilitab tootjate huvi tooteid müüa ja soodustab hinnakonkurentsi. See omakorda aitab meie kõigi ühist raviraha targalt kasutada ning seeläbi igal aastal hüvitatavate toodete valikut ja koguseid suurendada,“ täpsustas Põder. Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu on pidevas muutumises ja kasvamises. „Näiteks suurendas  haigekassa I tüüpi diabeediga ning hüpoglükeemiaga patsientidele veresuhkru jälgimiseks vajalike glükomeetri testribade ja lantsettide hüvitatavaid koguseid 2600-ni kalendriaastas. I tüüpi diabeeti põdevatele patsientidele tähendab see 800 täiendavat meie poolt hüvitatavat testriba ja lantsetti,“ lisas Põder.  

Inimene peab ka vastutama

Veliste paneb seetõttu ka müüjatele südamele, et nad tutvustaksid julgesti inimestele erinevaid tooteid ja hindu, siis on inimesel pakutavast parem ülevaade ning rohkem infot sobivaima valiku langetamiseks. „Enamus müüjaid on väga hea klienditeenindusega ja inimesi nõustatakse hästi. Hea meel on tõdeda, et paljud haigekassa poolt rahastatavad seadmed on patsientidele kättesaadavad ning loodame, et sarnaselt loetellu uute toodete lisandumisega kasvab ka nende toodete valik patsientidele,“ kiitis Veliste.

Põder rõhutas omakorda, et ükski meditsiiniseade ei aita inimest, kui inimene seda ei kasuta või kasutab valesti. Kahjuks leiavad mitmed meditsiiniseadmed, mida inimene peaks kasutama iga päev, oma koha kapi otsas tolmukogujana. „Kui arst on seadme välja kirjutanud, on selleks põhjendatud vajadus. Seega, siin on esmalt arsti roll selgitada inimesele, miks talle seadet on vaja ja seejärel müüja roll veelkord kasutamine üle selgitada. Ning lõpuks on inimese ülesanne soovitusi arvestada,“ tuletas Põder meelde.

Kui inimene tuleb sooviga osta meditsiiniseadet, mis pole veel ühes või teises müügikohas kättesaadav, leiab haigekassa kodulehelt  www.haigekassa.ee infot meditsiiniseadmete müüjate kohta. Haigekassa kodulehel on kirjas meditsiiniseadmeid müüvate partnerite nimekiri, mida saab lihtsuse huvides ka tootegruppide lõikes sorteerida.  Samuti on lisainfo otsimisel kindlasti abiks meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu, mida haldab Terviseamet. Andmekogus on toodud kõik haigekassa poolt rahastatavad meditsiiniseadmed koos kasutusjuhendite, levitajate ja muu vajaliku infoga.