Meditsiiniseadmete loetelu täienes

med.seade

Haigekassa hüvitab kindlustatutele selliseid kodus iseseisvalt kasutatavaid meditsiiniseadmeid, mille abil saab ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise. Meditsiiniseadmete loetelu kaasajastatakse igal aastal, lisades sinna vastavalt vajadusele uusi tooteid ning uuendades hinnakirja lähtuvalt seadmete müü­ jatega sõlmitud kokkulepetest.

Hüvitatavate seadmete hulka kuuluvad näiteks diabeetikutele veresuhkru mõõtmiseks vajalikud glükomeetri testribad ja lantsetid, insuliininõelad, diabeeti põdevatele lastele insuliini pumpraviks ja veresuhkru pidevaks jälgimiseks vajalikud seadmed, stoomide hooldusvahendid, ortoosid, põiekateetrid, haavasidemed ja -plaastrid, samuti unehäirete raviks mõeldud seadmed ja nende maskid, kompressioontooted lümfitursetega patsientidele ning nahahooldusvahendid rasket ihtüoosi põdevatele patsientidele.

Haigekassa hüvitab meditsiiniseadmeid kas 90% või 50% soodusmääraga.

Patsient peab ise tasuma vastavalt 10% või 50% seadme hinnast. Meditsiiniseadme vajaduse mää­ rab raviarst ning väljastab soodustuse saamiseks digitaalse meditsiiniseadme kaardi. Seadme ostmiseks tuleb patsiendil pöörduda apteeki või haigekassaga lepingu sõlminud müüja poole ning esitada isikut tõendav dokument. Kui ostate seadmeid kellelegi teisele, siis on vajalik selle inimese isikukood, kellele seadet ostate.

Kehtiva meditsiiniseadmete loetelu leiate siit.

2017. aastal lisandus meditsiiniseadmete loetellu 139 uut seadet

Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu lisati 1. jaanuarist 2017 kaks uut meditsiiniseadmete rühma. Samuti laienesid loetellu kuuluvate seadmete hüvitamistingimused ja suurenesid hü­ vitatavad kogused.

2017. aastast laienesid soodustused insuliini pumpravi kasutavatele lastele. Loetellu lisatakse insuliinipumba saatja komplekt 50% soodustusega kõigile insuliini pumpravi kasutavatele lastele. Lisaks tõsteti 5–18-aastastele lastele hüvitatavate glükoosisensorite aastakogust neljakordselt: 12-lt 48-le. Sel aastal on hüvitatavate seadmete hulgas lisaks insuliinipumbale kõik veresuhkru jälgimiseks vajalikud seadmed, mis võimaldavad lastel pidevalt ilma pausideta oma veresuhkru taset jälgida.

2017. aastast lisandusid hüvitatavate meditsiiniseadmete hulka uue tootja Welland Medical stoomi hooldusvahendid. Parkinsoni tõvega patsientidele hüvitatakse edaspidi ka ravimi manustamiseks vajalikke süstlanõelu.

Trahheostoomiga patsientidele hüvitatavate trahheostoomiplaastrite kogus tõusis seniselt 60 plaastrilt 120 plaastrile poolaastas. Samuti laienes sellest aastast unehäirete ravis kasutatavate CPAP-seadmete ja nende maskide, lümfitursete ravis kasutatavate kompressioontoodete, ortopeediliste toodete, haavasidemete ja -plaastrite, glükomeetri testribade, insuliininõelte ja lantsettide valik.