Loobu tubakast – tule tasuta nõustamisele

suits

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumine läheb sujuvamalt, kui tarvitaja saab nõu ja toetust professionaalselt nõustajalt. Uurime lähemalt, kust saab Tervisekassa toel tasuta vajalikku abi ja mida see endast kujutab?

Sageli vajatakse tuge, et tubaka- või nikotiinisõltuvusest vabaneda, kuid paljud ei tea, et neil on võimalik pöörduda tasuta nõustamisele.

„Tubakast või nikotiinist loobuda soovija võib märgata, et ainult tahtejõust jääb teinekord väheks, et saada tubakavabaks. Nikotiin on tugev sõltuvusaine ja tervisele kahjulik närvimürk,“ toonitab Tartu Ülikooli Kliinikumi kopsuarst ja loobujate nõustaja dr Ülle Ani, kelle sõnul võib professionaalse nõustaja toel loobumine osutuda palju lihtsamaks.

“Tervisekassa on üle võtnud tubakast ja nikotiinitoodetest loobumise nõustamise teenuse rahastamise ning arendamise, sh tegeleb aktiivselt nõustajate võrgustiku laiendamisega, et vajalik abi oleks inimestele paremini kättesaadav,“ kinnitas Tervisekassa sõltuvushäirete teenusejuht Anu Kivi.

Kust saab abi tubakast loobumiseks?

Praeguseks on tubakast ja nikotiinitoodetest loobumiseks inimesel võimalik nõustamist saada 16 haiglas üle Eesti. Abi saamiseks tuleb pöörduda nõustamiskabinetti, kus tervishoiutöötaja pakub tuge ja juhiseid nikotiinist loobumiseks.

Tubakast loobumise nõustamine on inimesele tasuta, sealhulgas ka ravikindlustuseta inimesele. Teenusele saamiseks ei pea olema saatekirja, küll aga on vajalik eelregistreerimine. Kui inimene soovib endale digiregistratuuri kaudu nõustamise aega broneerida, tuleb saatekirjata erialade alt valida teenuseks kopsuarsti vastuvõtt (tubakast loobumine).

Lisaks haiglatele on nõustamise teenust hakanud aina rohkem pakkuma ka perearstid, pereõed, kooliõed,  hambaarstid, günekoloogid ja ämmaemandad ning mitmed erakliinikud, kus tasub teenuse eest samuti Tervisekassa. Head teadmised ja nõuanded on olemas ka apteekritel.

Tervisekassa eesmärk on nõustamise teenus tuua inimesele lähemale. „Tubakast loobumise nõustamist saavad läbi viia erineva haridusega nõustajad, kes on läbinud nõustamiskoolituse. Koostöös raviarstiga saavad nõustamist pakkuda ka füsioterapeudid, logopeedid, psühholoogid, sh spetsialistid, kes ei tööta tervishoius, näiteks sotsiaal- või noorsootöötajad,“ selgitas Anu Kivi, kelle sõnul muutub sel moel nõustamisteenus inimestele nii palju kättesaadavamaks ja motiveerib sõltuvusest loobuma.

Millist abi saab nõustamisel?

Tasuta nõustamiskabinetti pöördudes on tubaka ja nikotiinitoodete maha jätmise võimalus kordades suurem. Nõustamisel saavad abi kõik tubaka-, e-sigareti ja kuumutatava sigareti tarvitajad või muul viisil nikotiini tarvitajad.

Nõustamise hulka kuuluvad nõuanded, individuaalse loobumis- ja raviplaani koostamine, juhised taasalustamise vältimiseks ja vajadusel kaasaaitav ravim sõltuvuse ületamiseks. Nõustamisel tehakse kindlaks tarvitaja sõltuvustase, kinnistatakse tubakast loobumise motivatsioon. Samuti arutatakse loobumisvõimaluse üle, pannakse paika raviplaan ning lepitakse kokku regulaarsed kohtumised, et patsienti järjepidevalt toetada.

Nõustamise protsess koosneb 5–6 seansist. Esmakordne nõustamine toimub kontaktvastuvõtuna ja kestab vähemalt 50 minutit. „Tubakast loobumise nõustamisel ei piisa vaid ühest nõustamisest ja vajalik on teha korduvnõustamisi, et toetada inimest kogu protsessi jooksul,“ rõhutab Anu Kivi.  Küll aga on järgnevad seansid lühemad ja võivad toimuda ka telefoni, e-maili või video vahendusel. Koostöö loobuja ja nõustaja vahel kestab 12 kuud, seejuures toimub aktiivne võõrutamine paar kuud.

Siiski peab dr Ülle Ani sõnul arvestama, et nõustaja ei võta suitsetamist ära, vaid täpsustab loobuda soovija eripära, arvestab seniste takistustega ja koos leitakse sobivad lahendused väljakutsete ületamiseks.  “Nikotiinist lühiajaline loobumine koos nõustamise ja ravimitega võib osutuda lihtsaks, aga oluline on saavutada pikaajaline tulemus. Võib juhtuda, et sellel eesmärgil tuleb teostada mitu katset,“ rõhutab dr Ani. „Arvestame, et iga loobumiskatse on alati positiivne tulemus – olgu see tulemus kasvõi ainult paaripäevane edu“. Järgmisele loobumiskatsele tulles saab arsti sõnul kaalutleda riskide täpsemat ära hoidmist. Oluline on, et loobuja jääb endale kindlaks esimese kuu jooksul, mis tõstab tõenäosust, et hiljem ei hakataks taas tarvitama.