Kus on ravimite rahastamise piir ja miks just seal?

ravimite piirid

Autor: Erki Laidmäe

Meditsiin areneb kiiresti ja igal aastal tuleb turule uusi kalleid ravimeid. Iga uus ravimitaotlus tähendab aga haigekassale kasvavaid kulusid. Aeg-ajalt kuuleme küsimusi, miks haigekassa vajaliku ravi eest ei maksa ja miks riik ei aita? Peamiselt tuleneb see tõsiasjast, et raha on piiratud hulk ja selle jagamisel tehtavad keerulised otsused peavad aitama võimalikult paljusid.

Meil kõigil on inimlik soov raskelt haigele inimesele abi pakkuda, olenemata sellest, kui palju tema ravi maksab. Haigekassale eraldatud raha on nagu suur tekk, mis on üle kõikide arstiabi vajavate haigete laotatud. Kui me tõmbame ühtedele tekki rohkem peale, sikutame teistelt selle maha. Tekk ei ole kunagi nii suur, et selle ühte otsa sikutades keegi kuskil katmata ei jääks.

Mitte ükski tervisesüsteem maailmas ei suuda kõigile tagada soovitud raviteenuseid ja ravimeid. Eesti pole erand. Kõiki ravimeid ei olegi võimalik meie ühise raviraha eest osta, vaid oluline on valida suurima kasuteguriga ravimid õiglase hinnaga.

Haigekassa eesmärk on olemasolevate vahenditega tagada kõikidele abi vajavatele patsientidele parim võimalik ravi.

 

Ravimid on kallid. Vahel väga kallid. Tänavu võtsime näiteks haigekassa rahastavate ravimite loetellu ühe harvaesineva haiguse ravimi, mille kulu ühele inimesele on sama suur kui ühe haigla lasteosakonna avatuna hoidmine poole aasta jooksul.

ravimite maksumuse pilt

On üsna tavapärane, et lõppstaadiumis vähihaigele mõeldud ravimi eest, mis pikendab patsiendi eluiga keskmiselt 3–6 kuud, küsib ravimitootja üle 100 000 euro. Praegu keskmist palka saaval maksumaksjal kuluks ravikindlustusmaksu võrra sääste kogudes sellise summa kokkusaamiseks umbes 50 aastat.

Ravimite rahastamine kõigi huvides

Haigekassa eesmärk on olemasolevate vahenditega tagada kõikidele abi vajavatele patsientidele parim võimalik ravi. Erinevate haiguste jaoks ravimite valimisel peavad olema üldtunnustatud põhimõtted kokku lepitud – need on haigekassas olemas. Me ei saa ega tohi arvestada ainult sellega, kui harvaesinev või raske diagnoos inimesel on. Me peame arvestama ka sellega, millised on teised ravivõimalused, kuidas on ravimi kasulikkus tõestatud ja kas me jaksame vajaliku summa maksta. See tähendab, et enne iga rahastamisotsust hinnatakse, kas ravimeetod on toimiv ja millised on ravi tulemused võrreldes olemasolevate raviviisidega. Lõpuks on oluline anda hinnang ka sellele, kas ravist saadav kasu on tasakaalus ravimi maksumusega. Kõik see vajab põhjalikke analüüse ja läbirääkimisi, mis võtavad aega.

17% moodustavad ravimid tervishoiu kuludest

Õiged ja õiglased otsused

Otsuseid, millised ravimid haigekassa rahastatavasse nimekirja panna, ei langeta haigekassa üksi. Keerulisi otsuseid aitab teha pädev ravimikomisjon, mis koosneb patsientidest, arstidest, valdkonna ekspertidest ja riigi esindajatest. Samuti kaasatakse ravimifirmasid ja peetakse nendega läbirääkimisi.

Haigekassa lahendab ravimite rahastamise küsimusi ka pikemalt ette mõeldes ehk kui palju ning millist ravi erinevad haigused vajavad nii praegu kui ka kümne aasta pärast. Samuti peame otsuste tegemisel arvestama maksude kaudu laekuvat ühist ravikindlustuse raha ja võtma uusi kohustusi nii, et suudame endiselt maksta hüvitisi, kompenseerida juba nimekirjas olevaid ravimeid, arstide vastuvõtte jne.

Meie tervishoiusüsteem teeb haigete inimeste aitamiseks palju ja ravimid on vaid osa sellest. Ravimite rahastamine on seejuures aastast aastasse suurenenud ehk ravimid moodustavad praegu ligikaudu 17% Eesti tervishoiu kuludest. Ravimikulu osakaal tervishoiu kogukuludest on Eestis OECD keskmisel tasemel.

Uusi ja väga häid ravimeid lisatakse ravimite ja tervishoiuteenuste loetellu pidevalt, aga need saavad sageli väärimatult vähe tähelepanu.

 

2019. aastast alustasime üle 20 uue ravimi hüvitamist (uued haiglaravimid ja apteegiravimid). Nende hulgas on kuus uut vähiravimit, mida vajab ligi 200 inimest. Näiteks on ravikindlustatud inimestele nüüd kättesaadavad mitmed uued ravimid kopsukasvaja, eesnäärmekasvaja, luuüdi kasvaja, mao- ja söögitoru kasvaja, neerukasvaja, lümfisüsteemi kasvaja ja leukeemia raviks. Samuti rahastame 2019. aastast kuut uut ravimit harvaesinevate haiguste raviks.

Ravimid on väga kallid. Mõnede hinnad küündivad ühele patsiendile poole miljoni euroni aastas. Haigekassa püüab alati ravimite maksumust alla kaubelda, et ühises kassas oleva raha eest saaksid abi võimalikult paljud inimesed, sõltumata diagnoosist või häälekusest. Ravimid, mille maksumus ja ravitulemus on meie eelarvet arvestades vastuvõetavas tasakaalus, saavad igal juhul kõikidele kindlustatutele kättesaadavaks.

ravimite rahastus kasvab