Hambaravihüvitis annab kõigile täiskasvanutele võimaluse vähemalt kord aastas hambaarsti külastada

hambaravi

Carmen-Kristiina Parik, Esmatasandi paketi arenduse talituse spetsialist

Möödunud aasta lõpus võttis EV Riigikogu vastu seaduse, mille kohaselt hakkab haigekassa alates käesoleva aasta 1. juulist hüvitama täiskasvanutele hambaravi kuni 30 euro ulatuses aastas. Eakatele, rasedatele, alla 1-aastaste laste emadele ja teistele juba hüvitist saavatele inimestele suureneb hambaravihüvitis kuni 85 euroni aastas.

Et muuta kõigile Eesti ravikindlustatud inimestele ning ka hambaraviteenuse pakkujatele teenuse osutamine ning hüvitise kasutamine võimalikult kiireks ja lihtsaks, hakkab hüvitise limiidi arvestus ning arveldamine toimuma haigekassa ja hambaraviteenuse osutaja vahel elektroonselt. Hüvitisega seotud täiendavate arendustega tegelevad juba täna hambaarstide tarkvarade arendajad. Mitterahalise hambaravihüvitise võimaldamiseks sõlmitakse haigekassa ja hambaraviteenuse pakkuja vahel teenuse osutamise lepingud kõikide soovijatega.. Saatsime veebruari esimesel nädalal välja ka esimese infokirja üle Eesti hambaarstidele ning meil on hea meel tõdeda, et mitmed hambaarstid on juba avaldanud soovi hetkel välja töötatava lepinguga tutvumiseks. Jätkame esimesel poolaastal iga kuu hambaarstide informeerimist uuest hüvitisest, veendumaks et kõigini jõuab täpne ja ajakohane info.

Tuleb rõhutada, et haigekassa lepingupartneriks astumine ei tähenda, et hambaarst peab kõiki teenuseid osutama tervishoiuteenuste loetelus sätestatud hinnakirja alusel. Meie lepingupartner saab hüvitise pakkumiseks kasutada hinnakirja konkreetselt hüvitise paketti kuulutavatele teenustele, mh diagnostika (sh röntgenülesvõtted), ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine, täidise paigaldamine, amputatsioon ja hamba eemaldamine, mädakolde avamine ja ravimenetlused, juureravi teenused, küretaaž, pinna- ja injektsioonanesteesia.

Rohkem infot hüvitise kohta leiad siit.

Kui patsient on saanud hüvitise paketis sisalduvaid hambaravi teenuseid kogu 30 eurose hüvitise ulatuses, siis aasta lõpuni on hambaarstil võimalus talle osutada teenuseid oma hinnakirja järgi. Sama põhimõte hakkab kehtima proteesihüvitisele järgmisest aastast, patsiendile hüvitatakse proteesi panek kuni 255 euro ulatuses kolme aasta jooksul ning ülejäänud tasub patsient. Inimesel on hambaarstiga kokkuleppel võimalik valida, millise hinnaklassi proteese tervishoiuteenuste loetelus nimetatutest patsient soovib ning loetelus toodud teenuse hinnast hüvitab haigekassa patsiendile proteesihüvitise summa piires.

Hindade kujundamisel lähtume tegevuspõhisest kuluarvestusest nagu kõigi teiste eriarsti erialade puhul, mille aluseks võetakse referentsraviasutused ehk hambaravi osutavad kliinikud, kes edastavad andmed tegelike kulude kohta (sh instrumentide ja seadmete maksumused, personali aja kulu, ruumide kulu). Täiendavalt on Eesti Hambaarstide Liit edastanud ettepanekud hindade muutmiseks. Töötasime need läbi ning põhjendatud ettepanekud aktsepteeriti. Hambaarstide Liiduga on arutatud ka koostöö punkte 2017. aastaks. Käesolev aasta on uue teenuste loetelu ja piirhindade rakendumise esimene aasta. Seetõttu jälgime kindlasti teisel poolaastal teenuste rakendumist ja kontrollime, kas uued teenuste kirjeldused ja hinnad vastavad tegelikele kuludele.

Seega, täiskasvanute hambaravihüvitis on tervitatav täiendus meie inimestele, et neid motiveerida hambaarsti külastama. Uue hüvitisega saame anda inimestele võimaluse vähemalt kord aastas käia hambaarsti juures, et kontrollida suu seisukorda ja hüvitise toetusel teha väiksemaid protseduure, mis hoiavad hammaste tervise ja üldise suuhügieeni heal tasemel. Nii ennetame me suuremate probleemide tekkimist, säästes nii inimeste tervist kui hammaste ravile kulutatavaid summasid. Me usume, et uus hüvitis toob hambaarsti juurde veelgi enam inimesi. Kui me täna pakume kuni 19-aastastele võimalust ravikindlustuse toel alustada elu tervete hammastega, siis nüüd on võimalik ka alates 20ndast eluaastast jätkata seda teed ning kujundada hambaarsti külastamisest endale regulaarne harjumus ka täiskasvanueaks.