Haigekassa grand old lady Malle Vahtra

Malle Vahtra portree

Suur eeskuju ja haigekassa tõeline tegija Malle Vahtra on tervishoidu panustanud juba ligi 50 aastat. Malle kannab auga kõiki haigekassa väärtuseid – ta on hooliv, edumeelne ja koostööaldis. Lisaks lojaalsusele ja osavale tööle on Malles see miski, mis paneb naeratama nii tema kui ka teda ümbritsevad inimesed.

Pea pool sajandit tööd tervishoius

Väikese tüdrukuna oli Malle lemmikraamat „Malle tahab arstiks saada“. „See raamat oli mul peas ja andis indu saada arstiks,“ meenutab ta oma lapsepõlve.

Malle õppis ülikoolis raviarstiks ja töötas aastaid tohtrina, ravides kõrva-nina-kurguhaigusi nii lastel kui ka täiskasvanutel. Kaheksa aastat töötas Malle Eesti NSV tervishoiuministeeriumis tervishoiuametnikuna.

Tee haigekassasse leidis ta 1993. aastal, kui endine kolleeg dr Piel teda tööle kutsus. „Haarasin üsna entusiastlikult sellest pakkumisest kinni, liiati oli haigekassa uus ja põnev organisatsioon,” kinnitab ta.

Otsuse vastuvõtmisel sai Malle sõnul üsna oluliseks argumendiks tõsiasi, et ta oli paar aastat varem haigestunud tõsisesse kroonilisesse haigusesse. Arstina tuli tal paratamatult kokku puutuda infektsiooniga, see aga omakorda viis tema haiguse ägenemiseni. Nii saigi päris kiiresti töökohavahetus otsustatud.

Malle töö haigekassas on kahtlemata olnud väga vaheldusrikas.Ta on tegelnud soodusravimitega, digiretseptiga, partnerite koolitamisega, lepingute järelevalvega ning klientide nõustamisega. Viimastel aastatel on Malle kui haigekassa usaldusarsti südameasi olnud patsientide piiri taha ravile saatmine ehk välisravi.

Oi, ma ei osanud uneski ette näha, milline möll mind siin ees ootab.

 

Põnevad väljakutsed

Algusaastatel oli Malle Tallinna Haigekassa arst-nõunik ja tema vastutusvaldkonda kuulusid hüvitatavad ravimid. „Oi, ma ei osanud uneski ette näha, milline möll mind ees ootab. Eesti Vabariigi taasiseseisvumisega asusid Eestisse tööle ka paljude läänemaailma suurte ja tuntud ravimifirmade esindajad, kes jõuliselt reklaamisid arstide seas oma ravimeid. Haigekassa kulud ravimitele kasvasid sellel ajal kosmilise kiirusega, sest paljud arstid soovisid patsientide raviks kasutada uusi võimalusi, mis paraku olid ka väga kallid,“ räägib Malle.

Ta meenutab, et tollel ajal kasvasid Tallinna Haigekassa ravimikulud kuue aastaga kuus korda! „Üritasime palavikuliselt seda tormijooksu tõkestada, et kogu haigekassa raha ainult ravimitele ei kuluks. Tegime arstide seas selgitustööd, palusime välja kirjutada sama toimeainega odavamaid ravimeid ja kehtestasime apteekides limiite. 2002. aastal võeti vastu ravikindlustuse seadus, käiku läksid piirhinnad, edasi juba toimeainepõhine retsept ja digiretsept. Lõpuks olime võitnud sõja ulmeliste ravimihindade vastu,“ tõdeb Malle.

Just need 17–18 aastat tööd ravimitega olid Malle tööelus ühed väärtuslikumad. „Kindlasti teen oma tööd ka praegu südikalt ja vastutustundlikult, kuid just tollane aeg pakkus keerulisi olukordi, kus tuli osata lahendusi leida. Põnev oli!“ tunnistab ta tagantjärele. Meeldejääv aeg Malle töös oli ka digiretsepti käivitamine. „1993. aastal kõlas digiretsept üsna ulmeliselt. Hakkasime selleks kõiki retsepte ükshaaval arvutisse sisestama. See oli aeg, kus me töötasime kella vaatamata.“

auhind

Hea töötaja valem

Malle puhul on kahtlemata tegemist ühe kõige lojaalsema ja kirglikuma töötajaga. „Liialduseta, ma ei ole selle 26 aasta jooksul kordagi mõelnud, et tahan ära minna. Tänase päevani on see töö pakkunud mulle palju uut ja põnevat. Enesearendamine on hoidnud mind elevil ja teotahtelisena,“ leiab Malle.

Hea töötaja edu valem on Malle jaoks mitmekesine töö, hea sisekliima, arenev organisatsioon, ja mis kõige tähtsam – toetav meeskond, kes annab indu ja töötahet juurde. Ta lisab, et hea töötaja vajalik omadus on hoolivus, mis peegeldub nii töötaja kui ka tööandja maines. Hoolivust ja tähelepanu jätkub kolleegide hinnangul Mallel kõikidele, ka haigekassa klientidele ja partneritele. Lisaks hoiab ta väga oma kolleege ja annab neile head nõu.

Kui Malle räägib oma kolleegidest, tulevad tal suurest heldimusest pisarad silma. „Mind ümbritsevad erakordsed inimesed. Minu tugevus on see, et mul on toetav pere ja kolleegid, nemad on minu kindlus,“ on ta veendunud.

Mallet on korduvalt tunnustatud hea koostöö eest. „Positiivne üllatus oli minu jaoks 2000. aastate alguses perearstidelt saadud tiitel, millega mind tunnustati kui kõige perearstisõbralikumat ametnikku.“ Tunamullu valiti Malle ka haigekassa 2017. aasta tegijaks. Kolleegid tunnustasid teda särava olemuse, positiivse maailmavaate, suur töötahte ning uskumatu vastupidavuse eest.

„Kui sa südamest tunned, et oled pannud kogu hinge oma töösse ja sellega midagi paremaks muutnud, siis on need õnnelikud hetked,“ kinnitab Malle.

Igaühe mure loeb

Malle on pikka aega haigekassas nii kindlustatutele, partneritele kui ka kolleegidele suurepärast nõu ja abi andnud. Suur töö- ja elukogemus on aidanud tal toime tulla ka kõige keerulisemate klientide ja juhtumitega.

Malle armastab inimesi ning oma tööd selle võlus ja valus. „Püüan alati teha oma tööd südamega, hoolida ja arvestada inimeste heaoluga. Teinekord on see tõesti raske. Eriti siis, kui ravikindlustuse käed jäävad lühikeseks ja me kõikide abivajajateni ei jõua.“

Malle laual on olnud palju keerulisi haiguslugusid, kus südamlik suhtumine, mure kuulamine ja jagamine on raskes olukorras olnud suureks abiks. „Ma suudan samastuda. Ka minul on krooniline haigus ja ma pean iga päev ravimeid tarvitama. Teinekord räägin inimestele enda läbi elatut, siis tekib üksteisemõistmine ja arusaam, et nad ei ole oma murega üksi.“ Pikaaegse usaldusarstina kinnitab ta, et igaühe tervisemure loeb. „Tuleb võtta aega, kuulata, hoolida ja aidata, et koostöös leiaksid need mured lahenduse.“

Viimasel ajal on Mallet muserdanud see, kui negatiivse pildi on haigekassa rahastusest loonud avalikkus. „Meediast võib jääda mulje, et haigekassa ei aita ega rahasta ravi, mida inimesed soovivad. Need on üksikud ja põhjendatud juhtumid, mille taustal ei märgata, et ravikindlustus katab enamiku ravikulusid, mida inimesed ise ei oleks võimelised maksma.“ Samuti on tema meelest varju jäänud ülikallid ravijuhud, mida haigekassa on kindlustatutele pidevalt kinni maksnud nii Eestis kui ka välismaal ravi saades. „Veel hiljuti rahastasime ühe lapse välisravi, millele kulus ravikindlustuse rahast 1,3 miljonit, see on tohutult suur abi,“ toob Malle olulise näite.

Rõõm lastest ja klassikalisest muusikast

Peale tervishoiu kuulub Malle süda klassikalisele muusikale, mis annab talle energiat ja elujõudu. Ta kuulab kodus võimalikult palju klassikalist muusikat ja käib tihti kontserditel. „Selle aasta algusesse on jäänud pikk rida kontserte Estonia kontserdisaalis, nende hulgas tõeliselt hinge raputavad Tšaikovski klaverikontsert ja võimas „Carmina Burana“. Lisaks oli tõeline nauding kuulata ooperit „Tosca“ kuulsas Maria Teatris Peterburis,“ räägib Malle õhinal.

Malle suurimaks rõõmuallikaks on tema hambaarstist poja ja kunstnikust tütre lapsed. „Olen viimased 15 aastat oma suvepuhkused pühendanud lastelastega koosolemisele. Minu pojal on keset Läänemaa metsa maakodu, kus on suvel lastega imetore aega veeta. Ainuüksi mõte sellest annab mulle helge ja mõnusa tunde. Lapsed on imelised,“ tõdeb ta.

Parim ravi on oma tervise hoidmine!

 

Haigekassa tulevik

Kui küsida nii staažikalt kolleegilt ravikindlustuse tuleviku kohta, siis jääb kõlama, et haigekassa oli, on ja jääb, aga vajab kahtlemata innovatsiooni. „Inimeste raviteekond peab olema tervik ja siin aitab kaasa see, kui raviasutustele on terviseandmed ühtses süsteemis lihtsasti kättesaadavad ja loetavad,“ selgitab ta.

Tuleviku tervisekassa võtmesõna on Malle hinnangul haiguste ennetus. „Meie inimesed peavad oma tervise hoidmisest ja riigi pakutavatest võimalustest olema teadlikumad, see peab saama standardiks. Ravikindlustus ei rahasta ju ainult haiguste ravi, vaid pakub inimestele ka võimalusi haiguste ennetamiseks,“ kinnitab usaldusarst, pannes inimestele südamele, et parim ravi on oma tervise hoidmine!

hoia tervist