E-konsultatsioon ja perearsti nõuandeliin 1220 säästavad patsiendi aega

1220

Inimestele õigeaegse ja kvaliteetse arstiabi ning soovituste andmisel on väga oluline perearstide koostöö eriarstidega. Koostöö tõhustamiseks on perearstide jaoks loodud e-konsultatsiooni võimalus. See tähendab, et perearstil on võimalik konsulteerida eriarstidega oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ja ravi määramiseks. E-konsultatsioon säästab patsientide aega, sest patsient ei pea ise eriarsti poole pöörduma – eriarstiga konsulteerib perearst elektroonselt ning kogu ravi toimub perearsti koordineerimisel. Kui e-konsultatsiooni käigus siiski selgub, et patsient vajab eriarstiabi või täiendavaid uuringuid, kutsub eriarst patsiendi vastuvõtule. E-konsultatsioon parandab perearstide koostööd eriarstidega ning liikuva info kiirust ja kvaliteeti. Praeguseks toimib see juba 13 erialal. 2016 aastal lisandusid loetellu kardioloogia, gastroenteroloogia, ortopeedia, onkoloogia ja allergoloogia-immunoloogia erialad.

Kui patsiendil ilmneb terviserike ja tema perearst ei ole parajasti kättesaadav, tasub helistada perearsti nõuandetelefonile 1220. Sellel liinil nõustavad patsiente ööpäevaringselt nii eesti kui vene keeles praktiseerivad perearstid ja -õed. Nõustaja aitab selgitada välja terviserikke tõsiduse ning annab suuniseid, millest peaks tervisemure lahendamisel alustama. Kui patsiendi terviseseisund kõne ajal ootamatult halveneb või on tegemist vältimatut abi vajava patsiendiga, suunatakse kõne edasi häirekeskuse numbrile 112, kust saadetakse vajadusel välja kiirabi.

Tasub teada!

  • Ägeda haigusega patsient peab saama pereõe või –arsti vastuvõtule samal päeval. Kroonilise haiguse jt mitte nii kiiret sekkumist nõudvate murede puhul võtab perearst patsiendi vastu viie tööpäeva jooksul.
  • Perearsti visiit on kindlustatule tasuta. Ühe koduvisiidi kohta võib perearst küsida kuni viis eurot, olenemata kodus kontrollitud haigete arvust.
  • Oma perearsti nime saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee.
  • Kui perearsti ei ole kättesaadav, tasub helistada perearsti nõuandeliinile numbril 1220 või (+372) 6346630.