Digilugu.ee keskkond uueneb- tule anna oma panus!

patsiendiportaali pilt

Kas oled väsinud googeldamisest ja otsimast oma sümptomitele põhjust? Kas oled tüdinenud sellest, et püüad pidevalt helistades ühendust saada oma perearstiga, et uuendada retsepti või vajad saatekirja, aga kuuled telefonist kinnist tooni? Samuti ei ole sulle võõras tunne, et lähed apteeki ja saad teada, et su retsept on aegunud või pole seda sulle üldse välja kirjutatudki, aga sinul polnud sellest aimugi ning bussisõit apteeki oli täiesti asjatu? Vahet pole, kas oled noor, keskealine või väärikas vanuses;  oled sa parima tervise juures või põed mitmeid kroonilisi haigusi;  esineb sul erivajadus või ei tule hästi toime arvuti kasutamisega- oluline on, et sa leiaksid digiloost kõik oma tervist puudutava info kiiresti üles ja virtuaalne keskkond aitaks sul olla oma tervise peremees.

Selleks, et nii sinule kui ka kõikidele teistele eesti inimestele seda kõike tagada on vaja patsiendiportaali uuendada. Esimesed sammud tehti juba mõne aasta eest, kui koostati Sotsiaalministeeriumi ja Riigikantselei Innovatsioonitiimi ühisprojektina loodavale portaalile eelanalüüs ning koguti kokku kõik murekohad, mis olemasoleva keskkonnaga seondusid. Lisaks koostas Nortal AS põhjaliku ülevaate, kuidas peaksime tänast digilugu.ee keskkonda muutma ning koondas kokku info sellest, millised on kõikide osapoolte ootused ja vajadused ning praegused tehnilised võimalused uuenduste elluviimiseks.

Analüüsi protsessi kaasati nii patsiente kui ka erinevaid teenuseosutajaid nii tervishoiu- kui ka sotsiaalsüsteemist. Läbi viidud intervjuudes toodi kitsakohana esmajoones välja portaali ebaselget nime, mis jätab mulje kahest eraldiseisvast keskkonnast, patsiendiportaal ja digilugu.ee. Üllatav oli ka see, et inimeste teadlikkus portaali olemasolust on vähene. Oli intervjueeritavaid, kes ei olnud kuulnudki võimalusest, et nende terviseinfo on interneti vahendusel kättesaadav. Seejuures ei joonistunud välja mingit selget vanuselist või sotsiaalset erisust – neid inimesi oli nii noorte kui vanade, nii maal kui linnas elavate hulgas. Koroonatõendi loomine oli nii mõnegi jaoks esimene kord elus portaaliga kokku puutuda. Samuti tõsteti esile erinevaid kasutusmugavusega seotud probleeme, nagu näiteks aegunud kujundus ja navigatsioon ning tavakasutajatele liiga keeruline keelekasutus, kus tarvitatakse sõnu nagu „epikriis“, „immuniseerimispass“ või „tervisedeklaratsioon“.

Analüüsist selgus, et väga palju inimest puudutavat terviseinfot liigub telefoni ja e-kirja teel, mis peaks kolima portaali keskkonda. Praegusel juhul kasutavad nii patsiendid kui tervishoiutöötajad e-kirju selleks, et teavitada retsepti või saatekirja soovist, haigestumisest või antakse teada patsiendi analüüsitulemustest. Samuti pakub väljakutset telefoni teel teineteisega ühenduse saamine. Ühelt poolt on tervishoiutöötajad hädas patsientide aegunud kontaktandmetega ja kulutatakse palju aega selleks, et otsida kehtivat telefoninumbrit ning teisalt on tervishoiutöötajate telefonid ülekoormatud  ning, et liinile pääseda, võib võtta arvestatava aja.

Samuti toodi välja,  kui oluline on saada keskse portaali kaudu meeldetuletusi retsepti aegumise või korduva vaktsineerimise kohta. Viimast eriti siis, kui mõne vaktsineerimise intervall on mitu aastat ning meeldetuletus hoiab ära selle, et vaktsineerimisskeemiga tuleb uuesti otsast alustada. Sama kehtib ka retseptide kohta, kus õigeaegne teavitus retsepti aegumisest aitab ära hoida inimeste asjatuid apteegikülastusi ja nädalavahetusel erakorralise meditsiini osakonda pöördumised, palvega uus ravimiretsept saada, kuna ravikuuri ei tohi pooleli jääda. 

Samuti on ebamõistlik, kui inimene peab igal visiidil erinevate teenuseosutajate juures sama terviseinfot korduvalt jagama. Tulevikus võiks saada portaali kaudu täita vastuvõtule eelnevaid seisundihindamise küsimustikke, sisestada ja edastada raviarstile näiteks kodus mõõdetud vererõhu ja veresuhkru väärtuseid ning täita toitumispäevikut, mis on vajadusel nähtavad kõikidele teenuseosutajatele nii tervishoiu- kui ka sotsiaalsüsteemis.

Portaali analüüsi käigus teostatud intervjuudest selgus kasutajatega suur ootus tõenduspõhise terviseinfo järele, kuna otsitakse alternatiivi guugeldamisele ja uuenevas patsiendiportaalis soovitakse näha kontrollitud teaduspõhist infot. Oodatakse, et uuenenud portaal sisaldaks spetsialistide koostatud infomaterjale konkreetsete terviseseisundite ja tervise edendamise kohta. Seda selleks, et ei peaks otsima infot foorumitest, sotsiaalmeediast ja muudest kontrollimata infoga kanalitest, kus vajaliku abi asemel võib asjatundmatu nõuanne tekitada hoopis tervisekahju.

Oma väärtusliku panuse on protsessi andnud nii Tervise Arengu Instituut (TAI), Tervisekassa, Sotsiaalministeerium ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK). Analüüsile lisaks valmis Nortalil ka digilugu.ee keskkonna arendamise etappide ülevaade, kus on kirjeldatud, milliste arendustega ja millal on võimalik alustada. Tervisekassa eestvedamisel oleme Euroopa Regionaalarengu Fondist eraldatud toetuse abil esimese etapiga poolel teel. Järgmise aasta augustiks valmivas esimeses etapis on oluline luua portaalile võimalused kõikide nende muudatuste realiseerimiseks ja erinevate teenuste lisamiseks, millega on TEHIK koos heade arenduspartnerite Iglu ja Industry62 juba alustanud. Osa sellest on portaali külastajatele küll nähtamatu osa, aga väga vajalik, et luua eeldused eelpoolkirjeldatu realiseerimiseks ning panna inimeste tervise heaks veelgi nutikamalt tööle erinevad tarkvaralahendused. Küll aga saavad portaali külastajad järgmisel aastal näha olemasolevate teenustega visuaalselt ilusamat, selgema sõnastusega, loogilisema ülesehitusega ja kasutajamugavamat portaali.

Aga selleks, et järgmisel aastal uueneval portaalil oleks ka uus ja arusaadav nimi, siis kutsume üles kõiki inimesi portaalile nime mõtlema. Nime pakkumisel palume arvestada tulevikuvaatega, kus keskkond ei ole mõeldud vaid haigetele (patsiendi staatuses) inimestele oma terviseandmetega tutvumiseks ning nende haldamiseks, vaid pigem igaühe tervise abimees, mis koondab kokku kõik tervist puudutava info, et inimesel oleks suurem võimalus oma raviprotsessis kaasa rääkida ning ise oma tervist juhtida.

Uue kõlava nime saad portaalile välja pakkuda, klikkides sellele lingile. Kõikide osalejate vahel loosime välja väikeseid auhindu. Otsuse teeme teatavaks hiljemalt selle aasta lõpuks ning uue nimega portaali on võimalik külastada juba järgmise aasta teisest poolest.

Anna uuenevale portaalile oma panus!