5 müüti hambaravihüvitisest

hambaravi

1. müüt: hüvitis on kvaliteetse hambaravi pakkumiseks liiga väike.

Tegelikkus: hüvitise hinnakiri on välja töötatud koos hambaarstidega ja see lähtub reaalsest ravipraktikast ning raviasutuste tegelikest kuludest.

Täiskasvanute hambaraviks on lisatud haigekassa hüvitatavate teenuste loetellu esmavajalikud teenused, mis on vajalikud hammaste kontrolliks ning raviks.

Hambaraviteenustele, mida hüvitab haigekassa, on üle Eesti kehtestatud ühtne hinnakiri. See on loodud ja täiendatud koostöös hambaarstidega. Haigekassa on koostanud hinnakirja selliselt, et üle on vaadatud tegelikud kulud, mis on erinevate protseduuride tegemiseks vajalikud. Lisaks arvestatakse juurde nii raviks kuluv aeg, seadmete kulu kui ka inimeste aeg ja palk.

Esmavajalike hambaraviteenuste hinnakirja uuendatakse regulaarselt ja hindu kohandatakse vastavalt hambaarstide ettepanekutele ja patsientide vajadustele. Ühtne hinnakiri annab inimesele kindlustunde, et ta saab igal pool sama raha eest sama palju kvaliteetset hambaravi.

2. müüt: hambaravihüvitis ei käi patsiendiga kaasas.

Tegelikkus: hüvitis liigub patsiendiga kaasas eeldusel, et teenust kasutatakse  haigekassaga lepingu sõlminud hambaarsti juures.

Kõik täiskasvanud ravikindlustatud inimesed saavad kasutada hambaravihüvitist kõikides haigekassaga lepingu sõlminud kliinikutes. Hüvitatavatele hambaraviteenustele kehtib ühtne hinnakiri kõikide lepingupartnerite juures. Kui hüvitist saaks igal pool ja sellele ei kehtiks ühtne hinnakiri, siis ei saaks inimesed seda võrdselt kasutada, sest ühe ja sama teenuse hind võib kliinikutes olla väga erinev.

Haigekassaga on lepingu sõlminud ligikaudu 330 hambakliinikut, kus töötavate arstide seast saab hõlpsasti endale sobiva valida ja olla kindel, et makstakse õiglast hinda. Hüvitise summa arvestatakse patsiendi arvelt maha kohe hambaarsti juures ning hiljem ei pea inimene esitama ühtegi dokumenti või avaldust. See aitab kaitsta patsienti ebaõiglaselt kõrgete hindade eest ning teeb kogu asjaajamise lihtsamaks.

3. müüt: hüvitis piirab inimese vabadust hambaarsti valida. 

Tegelikkus: patsiendil on võimalik valida, millisesse hambakliinikusse ta läheb. Haigekassal on partnerid üle kogu Eesti, kelle juures saab hambaravihüvitist kasutada. 

Hüvitis on esimene samm õiges suunas, et hambaravi oleks erineva sissetulekuga inimestele sama kvaliteediga kättesaadav üle Eesti. Hambaravihüvitist võimaldavad kasutada ligikaudu 330 haigekassa partnerit ehk pooled Eestis tegutsevatest hambakliinikutest, kelle seast leiab patsient endale hõlpsasti sobivaima. Lepingu sõlmimine haigekassaga on tehtud väga lihtsaks, et iga hambaarst saaks soovi korral võimalikult mugavalt oma klientidele soodustust pakkuda.

Endale lähima hüvitist pakkuva arsti leiab haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/hambaravi.

4. Müüt: hüvitise eest peab saama kõik hambad korda.

Tegelikkus: hüvitise eesmärk on võimaldada inimestel vähemalt kord aastas hambaarsti juures käia ning eelkõige toetada neid, kes pole majanduslikel põhjustel tükk aega hambaarsti juures käinud.

Hambaravihüvitise eesmärk on parandada hambaravi kättesaadavust neile, kes seda kõige enam vajavad. Hüvitis ei kata kogu hambaraviks kuluvat summat, aga võimaldab üle vaadata suutervise olukorra, tuletada patsiendile meelde suuhoolduse põhitõdesid ja alustada vajadusel raviga.

Aina kasvav hambaarstide külastatavus näitab, et hambaravihüvitis on aidanud paljudel pöörduda kontrolli ja alustada vajadusel hambahaiguse ravi. Hüvitise kasutust on uuritud ka inimeste sissetulekute lõikes ja üle poolte hüvitiste kasutajatest on need, kes saavad miinimumpalka või kellel sissetulek puudub. See kinnitab, et hambaravihüvitis on inimestele abiks ja oluline samm parema suutervise poole.

Täiskasvanud ravikindlustatud inimene saab hambaravihüvitist 40 eurot aastas. Lisaks on ette nähtud suurem, 85-eurone hambaravi hüvitis lapseootel naistele, väikelaste emadele, pensionäridele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele. Sügava vaimse või füüsilise puudega inimese jaoks, kes ise ei suuda oma suutervise eest hoolt kanda, on hambaravi tasuta. Tasuta hambaravi saavad haigekassa abil ka kõik kuni 19-aastased lapsed ja inimesed, kes vajavad vältimatut hambaravi.

5. müüt: haigekassa ei panusta piisavalt hambahaiguste ennetusse.

Tegelikkus: haigekassa tegeleb nii hambaravi hüvitamise kui ka hambahaiguste ennetusega, mis on mõlemad ühtviisi olulised.

agamina

Haigekassa pakub kuni 19-aastastele lastele ja noortele tasuta hambaravi, et suuprobleeme varakult ennetada ning kasvatada üles põlvkond, kes astub täiskasvanuellu tervete hammastega.

Haigekassa on juba pea kümme aastat koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga ellu viinud laste hammaste tervise parandamisele suunatud projekte, mille käigus koolitatakse nii lapsi kui lapsevanemaid laste suutervise eest hoolt kandma.

Selleks, et suurendada inimeste teadlikkust suuhügieeni ja õigeaegse ravi olulisusest, korraldab haigekassa regulaarselt suutervise kampaaniaid ka täisealistele.

Lisaks peaksid patsiente suuhügieeni teemadel harima ja juhendama hambaarstid. Kui tänu hambaravihüvitisele tulevad arsti juurde ka need, kes ei ole aastaid oma suutervise eest hoolitsenud, saab hambaarst neile selgitada, kuidas ja kui sageli peaks hambaid puhastama ning mis hammaste tervise hoidmisel veel oluline on. Nii aitavad hambaarstid ka ise oma patsientide teadlikkust tõsta ja probleeme ennetada. 

Hambaravi 2018. aastal: 

  • 49 miljonit eurot tasus haigekassa inimeste hambaravi eest

  • 23,1 miljonit eurot suunas haigekassa laste hambahaiguste ennetusse ja 290 000 eurot suutervise edendusse
  • 62% 3–19-aastastest lastest käis hambaarsti juures
  • 85% elanikest jäi viimase hambaarsti külastusega rahule
  • Rohkem kui 310 hambaravikabinetis üle Eesti saab kasutada täiskasvanute hambaravihüvitist
  • 223 000 täiskasvanud inimese hambaravihüvitise eest tasus haigekassa kokku üle 11 miljoni euro