Vähiravimite ostmise ühishange september 2021 - jaanuar 2022

Ühishanke „Vähiravimite ostmine“ tutvustus ja turu-uuring
 • Mis on ühishanke eesmärgiks?

Käesolev ühishange viiakse läbi koostöös haiglatega, mille juhtiv ühishankija on EHK ja mille peamiseks eesmärgiks on testida erinevate ravivaldkondade haiglaravimite ühishankimise plusse-miinuseid Eesti tervishoiusektoris (2020- bioloogilised ravimid, 2021- vähiravimid). Läbi ühishanke soovitakse tõsta hangete atraktiivsust potentsiaalsete pakkujate jaoks, laiendada konkurentsi ja saavutada hinnalangus suurendades mastaabiefekti ja muutes hankemenetlused strateegilisemaks. Samuti võimaldab see suurendada riigihangete efektiivsust, vähendades läbiviidavate hankemenetluste arvu ja sellega seonduvat töömahtu riigis tervikuna.

 • Kes osalevad ühishankes?

Ühishankes osaleb EHK koos järgmiste haiglatega: SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, AS Ida-Tallinna Keskhaigla ja SA Pärnu Haigla. Juhtiv ühishankija on EHK, kes viib haiglate nimel läbi kogu hankemenetluse protseduuri kuni raamlepingu allkirjastamiseni – st EHK allkirjastab haiglate nimel raamlepingu, müügilepingu sõlmib iga haigla iseseisvalt.

 • Mida hangitakse?

Projekti objektiks on vähiravimid, täpsemalt ravimid toimeainetega bevatsizumab ja paklitakseel albumiiniga seotud nanoosakestena. Igas vastavas hanke osas on liidetud kokku kõigi nelja haigla mahud. Hankimisele tuleb kokku 5  osa (mahud on indikatiivsed ja võivad muutuda vastavalt lõplikule hanke tehnilisele kirjeldusele):

 1. Bevatsizumab infusioonilahuse kontsentraat biosimilar või biooriginaal 25mg/ml 16ml N1, eeldatav maht kokku 2980 viaali /ühes aastas.
 2. Bevatsizumab infusioonilahuse kontsentraat biosimilar või biooriginaal 25mg/ml 4ml N1, eeldatav maht kokku 50 viaali /ühes aastas
 3. Bevatsizumab infusioonilahuse kontsentraat biooriginaal 25mg/ml 16ml N1, eeldatav maht kokku 200 viaali /ühes aastas
 4. Bevatsizumab infusioonilahuse kontsentraat biooriginaal 25mg/ml 4ml N1, eeldatav maht kokku 485 viaali /ühes aastas
 5. Paklitakseel albumiiniga seotud nanoosakestena infusioonidispersiooni pulber 100mg N1, eeldatav maht kokku 1250 viaali /ühes aastas.
 • Milline on ühishanke ajakava?

Projekt kestab september 2021 - jaanuar 2022. Riigihange planeeritakse välja kuulutada septembri lõpus/ okt alguses pärast turu-uuringute tulemuste laekumist, raamleping allkirjastada novembri teises pooles. Ravimite tarnimine algab 01.02.2022. aastal.

 • Kuidas hinnatakse projekti tulemusi?

Projekti tulemust planeeritakse hinnata kahes kategoorias:

1) ravimite hinnad

2) pakkujate arv

Vastavad täpsemad hindamiskriteeriumid ja võrdlusandmed lepitakse kokku riigihanke töörühmas.

 • Millised on olulisemad hankelepingu tingimused ühishankes?

Ühishankemenetluse strateegiaks on sõlmida raamleping mitme pakkujaga kolmeks aastaks. Iga-aastaselt korraldatakse minikonkursid (pärast  aasta möödumist korraldatakse minikonkurss ja selgitatakse välja uus võimalik edukas pakkuja järgnevaks  aastaks). Hangitav maht üheks aastaks on kõigi ühishankes osalevate haiglate maht kokku.

Küsimustik koos vastustega palume edastada riigihanke vastutavale isikule Eveli Bauerile e-mailile: eveli.bauer [at] haigekassa.ee (eveli[dot]bauer[at]haigekassa[dot]ee)Vastamise tähtaeg on 27.09.2021 kell 10:00.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.