Tuhandete inimeste haigusrahade väljamakseks puuduvad andmed

Pildil on hoiupõrsas

Väljastatud töövõimetuslehtede (haigus- ja hooldusleht) arv on tänavu jätkuvalt suur, kuid töövõimetushüvitiste väljamaksete tegemiseks puuduvad Eesti Haigekassal endiselt tuhandete inimeste arvelduskonto andmed. Palun kontrollige riigiportaalis oma andmeid ja veenduge, et olete kõik teinud selleks, et oma hüvitis õigeaegselt kätte saada.

Töövõimetuslehe alusel maksavad tööandja ja Eesti Haigekassa inimesele töövõimetushüvitist, mille eesmärk on osaliselt kompenseerida töötajale haigestumise või hooldamise ajal saamata jäänud töötasu.

Väljastatud haiguslehtede hulk on viimastel aastatel olnud rekordiliselt suur eelkõige koroonapandeemia tõttu. Tänavu 9 kuuga on Eesti Haigekassa tasunud töövõimetushüvitisi ligi 296 000 inimesele 175,5 miljoni euro eest, sellest 121 miljonit eurot on kulunud haiguslehtedele.  

Töövõimetushüvitiste väljamaksmiseks puuduvad Eesti Haigekassal jätkuvalt paljude inimeste õiged pangakonto andmed, hüvitise ülekanne tehakse aga just sellele arvelduskontole, mis on Eesti Haigekassale edastatud.

Alates 2019. aastast on Eesti Haigekassal puudu peaaegu 8000 inimese arvelduskonto andmed, mille tõttu ei ole neile töövõimetushüvitisi saadud välja maksta. Neist ainuüksi 1000 inimest on lisandunud sel aastal. Kõigi nende välja maksmata hüvitiste peale kokku ulatub summa hinnanguliselt 700 000 euroni.  

„Oleme igal aastal aktiivselt selle probleemiga tegelnud - teinud meedias üleskutseid, saatnud inimestele teavitusi läbi riigiportaali, et õiged kontoandmed kätte saada ja maksed ära teha. Täname kõiki, kes on varasematele üleskutsetele reageerinud, kuid endiselt ootame tuhandete inimeste andmeid. Seetõttu palume riigiportaalis oma arvelduskonto andmete õigsust ja olemasolu kontrollida,” rääkis Eesti Haigekassa klienditeeninduse juht Maris Liitmäe.

Raha on ootel kolm aastat

Eesti Haigekassa makstavad rahalised hüvitised aeguvad kolme aasta jooksul. "See tähendab, et 2022. aastal saame tasuda veel 2019, 2020 ja 2021. aasta eest välja maksmata töövõimetushüvitisi.  Kui inimene ei ole kolme aasta jooksul oma andmeid meile edastanud või neid ise riigiportaalis uuendanud, siis kaob tal ka õigus ootel olnud rahale,“ rõhutas Liitmäe. 

Lisaks kontoandmetele palub Eesti Haigekassa riigiportaalis üle kontrollida ja vajadusel uuendada oma kontaktandmed nagu telefon ja e-post. „On oluline, et riigiportaalis on olemas kõik vajalikud ja õiged andmed, et riik saaks vajadusel inimestega ühendust võtta, dokumente saata või hüvitisi üle kanda,“ sõnas Liitmäe.