Perearstid: mentorlus õpetab endalt küsima, kuidas mul tegelikult läheb

Haigekassa poolt veetud perearstide mentorlusprogramm andis 15 perearstile üle Eesti neljaks kuuks kõrvale mentori, kelle nõu ja toe abil praksise tööd veelgi paremini juhtida.

Veebruaris alguse saanud mentorlusprogrammi eesmärk oli toetada arste enesearengul ning tõsta nende juhtimisalast kompetentsi. 15 perearsti mentoriteks oli nii nimekaid perearste kui ka haigekassa eksperte, kes läbisid eelnevalt coachingu alase väljaõppeprogrammi. Mentorlusprogrammi korraldas haigekassa koostöös talentide juhtimise ettevõtte Fontes ja Eesti Perearstide Seltsiga.

Haigekassa esmatasandi teenuste juht Külli Friedemann märkis, et selline koostöö aitab nii programmis osalejaid kui annab ka võimaluse arendada tugevamaks kogu perearstisüsteemi. „Näen, et see teekond toetab meie suurimat eesmärki – et Eestis oleksid maailma parimad perearstid, pereõed ja teised spetsialistid, kes oleksid inimesele tema tervisemure puhul esimesena abiks,“ sõnas Friedemann, kes ka ise programmis mentorirolli täitis.

15 mentee-mentor paari tegid neli kuud küll oma tavapärast tööd, kuid kohtusid omavahel regulaarselt, et siis nii jooksvaid ülesandeid kui ka pikemaajalisi plaane omavahel läbi arutada. Lisaks kohtumistele toimusid programmi vältel töötoad ning inspireerivad loengud. Mentori ülesanne oli keskenduda mentee toetamisele ning pöörata rõhku just juhendatava enda sõnastatud eesmärkidele – kuidas muuta töökorraldus oma praksises efektiivsemaks, motiveerida meeskonda või korraldada tööde jaotust nii, et patsiendid saaksid oma muredele võimalikult kiiresti abi. 

Friedemanni hinnangul oli programm oluline nii mentoritele kui ka nende menteedele. „Et meie töös areng toimuks, tuleb meil kõigil vahel aeg maha võtta ja analüüsida seda, kuidas minul läheb ja kas minu tänased tegevused toetavad ikka ka minu töö pikemaajalisi eesmärke,“ tõdes ta.

Üks 15 mentorist oli ka Perearstide Seltsi juhatuse esinaine Le Vallikivi, kelle hinnangul tundus programmi idee küll esiti abstraktne, kuid osutus keerulisel Covid-19 poolt haaratud kevadel hoopis igatsetud vahelduseks. „See oli üks paras pääsetee koroonakriisist,“ ütles Vallikivi. „Saime alati silmast silma kokku. Nägin, kui hullumeelselt töökas mu paariline on. Tema seadis ise oma sammud paika, minul tuli vaid vahel sõbralikult tagant nügida,“ sõnas Vallikivi.

Le Vallikivi menteeks olnud Mustamäe Perearstikeskuses praktiseeriv Irina Fomkina märkis, et mentorlusprogramm tähendas tema jaoks eeskätt toetust. „Pean oma töös iga päev palju otsuseid vastu võtma ja ise kõige majandamisega hakkama saama. Panin ka programmi käigus ise toimekalt paika, mis minu eesmärgid on, kuid mentori kõrvalpilk ja kinnitus oli väga suureks abiks,“ selgitas ta.

Haigekassa esmatasandi teenuste juht Külli Friedemanni sõnul tõestas pilootprojektina tehtud programm end igakülgselt ning mentorlusega plaanib haigekassa esmatasandil jätkata ka lähitulevikus.