Lamatiste ennetamiseks ja raviks on kinnitatud ravijuhend

Ravijuhendite nõukoda kiitis sel aastal heaks ravijuhendi „Lamatiste ennetus ja konservatiivne ravi“, mille väljatöötamisel osalesid patsientide, õdede ja arstide esindajad. Ravijuhendi eesmärgiks on ühtlustada õendus- ja hooldustöötajate teadmisi lamatise ennetamisvõtetest, juba tekkinud lamatise esmast käsitlust ning teadmiste rakendamise kaudu vältida lamatiste teket, vähendada patsiendi vaevusi, samuti tervishoiukulusid. Peamiselt on ravijuhend suunatud kõigile tervishoiutöötajatele, kes puutuvad kokku pikalt voodihaige patsiendiga, aga ka arstiteaduskonna üliõpilastele.

Tavapäraseimad tegurid, mis mõjutavad inimesel lamatiste teket on seotud näiteks kõrge vanuse, üle- või alakaalulisusega, naha niiskusesisalduse vähenemisega, põetava diabeedi või muude veresoonkonna haigustega. Sageli pole võimalik kõiki lamatiste tekkeriske kõrvaldada, ent igal inimesel, kes on sunnitud terviseprobleemi tõttu pikemalt voodis lamama, on hea pöörduda nõu saamiseks oma perearsti, -õe või koduõe poole juba ennetavalt.

Eesti Haigekassa on üheks oluliseks lähieesmärgiks seadnud lamatiste ennetamise ja nende ravis kaasaegsete ja tõenduspõhiste raviviiside rakendamise. Peame oluliseks pakkuda pikaajalise voodihaige lähedastele lihtsaid ja praktilisi soovitusi lamatiste ennetuseks, samuti ravivõtteid juba tekkinud lamatiste puhuks. Need koonduvad patsiendijuhendisse, mille valmimine on planeeritud järgmise aasta jaanuari lõppu.  2016. aasta algusest planeerime ka tervishoiutöötajate koolitusi.

Ravijuhend on kättesaadav kõigile, kes abistavad lamatistega inimest, aadressil http://www.ravijuhend.ee/juhendid/ravijuhendid/lamatiste-ennetamine-ja-ravi