Kaasaegne otsusetugi aitab vältida ravivigu

Teabehalduse otsusetugi

Tervisekassa otsusetugede tootejuht Gerda Joa

2023. aasta kevadel tõi Tervisekassa koostöös ettevõttega Synbase Eesti tervishoiutöötajateni uue kliinilise otsusetoe teenuse nimega Teabehalduse otsusetugi. Teenuse eesmärk on pakkuda terviklahendust, mis ühendab erinevate sihtrühmade vajadused, aidates teha teaduspõhiseid otsuseid ja tagada terviklik patsiendikäsitlus.

Teabehalduse otsusetoe teenus pakub kasutajatele mitmeid väärtuslikke omadusi, aidates kokku hoida aega, pakkudes tervishoiutöötajale kiiret ligipääsu olulisele ja ajakohasele, sealhulgas ka kliinilisele teabele. Teisalt soodustab teenus patsiendikeskset käsitlust, toetades tervishoiusüsteemi koostööd ja ühtsust.

Lisaks võimaldab teenus tervishoiutöötajatel täita patsiendi haigusseisundiga seotud küsimustikke veebi vahendusel ja kopeerida vastused lihtsal viisil haiguslugudesse, mis tagab olulise teabe säilimise ning selle kasutamise võimaluse. Kokkuvõttes panustavad need omadused kaalutletud teaduspõhistesse raviotsustesse, aidates tervishoiutöötajatel vältida vigu ja seeläbi suurendada patsiendiohutust.

Teabehalduse otsusetoele pääsevad tervishoiutöötajad ligi Synbase portaali kaudu, kasutades isiklikku kasutajakontot või läbi haigla arvutivõrgu (IP-põhine juurdepääs). Kasutajakontot saab luua synbase.eu (https://app.synbase.eu/et/) portaalis Smart-ID, ID-kaardi või Mobiili-ID abil. Portaalis on kokku kolm erinevat andmebaasi, millest kaks asuvad portaalis sees – eestikeelne EBM-ravijuhendite andmebaas koos Eesti ravijuhenditega ja Medbase ravimite andmebaasid. Ravijuhendite andmebaasi uuendatakse pidevalt ning tänaseks sisaldab see üle tuhande eestikeelse ravijuhendi. Lisaks on andmebaasis tõendusmaterjalid, pildid, videod, helinäidised ja kalkulaatorid.

Kolmandana on portaalist leitav eraldi veebilehena avatav Ameerika Ühendriikide juhtiva teadusandmebaaside pakkuja EBSCO loodud inglisekeelne andmebaas DynaMed, mis on valitud maailma parimaks kliinilise otsusetoe süsteemiks kahel järjestikusel aastal. Andmebaas sisaldab 22 000 käsitlusjuhendit ja teavet kokku 39 eriala kohta, mis on omakorda kategoriseeritud kliiniliste teemade kaupa. Kõigile kasutajatele on Synbase portaalis kättesaadav ka laiendatud RHK-10 andmebaas, Eesti Ravimiameti pakendiinfo ning Meditsiinisõnastik. Kokkuvõttes tagab selline lahendus tervikliku patsiendikäsitluse eri tasanditel ning  vähendab tervishoiu killustatust.

Lisaks eeltoodule liideti augustis Synbase portaaliga McMaster+ tõendusmaterjali otsing, mis kuvab ravijuhendi pealkirja järgi konkreetse ravijuhendi teemaga seotud teaduskirjanduses avaldatud uuringud alates 2003. aastast. McMaster+ monitooringusse kuulub 120 maailma olulisemat meditsiiniajakirja ning igat avaldatud uuringut on hinnanud vähemalt kolm vastava eriala eksperti kliinilise praktilisuse ja usaldusväärsuse seisukohast.

Teabehalduse otsusetoe puhul on tegemist tulevikku suunatud agiilse arendusega, mida täiendatakse pidevalt uute funktsionaalsustega. Kasutajate tagasiside aitab tagada selle, et uuendused vastaksid tervishoiutöötajate tegelikele vajadustele ning aitaksid kokkuvõttes parandada tervishoiuteenuste kvaliteeti. Kasutajatel on võimalik küsida küsimusi ja anda tagasisidet Synbase portaalis asuva kasutajatoe rakenduse (chatbox) kaudu või e-kirja teel aadressil gerda.joa [at] tervisekassa.ee (gerda[dot]joa[at]tervisekassa[dot]ee) ja kasutajatugi [at] synbase.eu (kasutajatugi[at]synbase[dot]eu).

Kuigi teenus on kasutajatele olnud avatud  pisut üle poole aasta, kasutab seda juba 79 raviasutust, loodud on 3825 personaalset kontot ning kokku on teenuses avatud 469 362 dokumenti. Selleks, et tervishoiutöötajad mõistaksid teenust paremini ja oskaksid seda efektiivsemalt kasutada, jätkuvad vastavasisulised koolitused kõikides Eesti maakondades. Asutuses kohapeal või veebikoolitusena toimuva ürituse kokkuleppimiseks palume kirjutada kasutajatugi [at] synbase.eu (kasutajatugi[at]synbase[dot]eu).