Jaanuarist laieneb Tervisekassa rahastatavate ravimite nimekiri

ravimid

Alates 1. jaanuarist hakkab Tervisekassa rahastama mitmeid uusi haigla- ja retseptiravimeid. Lisaks tekib arstidel võimalus kasutada juba olemasolevaid ravimeid uute näidustuste ning rohkemate patsientide raviks. Muudatustega seoses laienevad aktiivsus- ja tähelepanuhäire, erinevate vähipaikmete (eesnäärme-, rinna-, kopsu-, söögitoru- ja kolorektaalvähi ning melanoomi), diabeedi, südamepuudulikkuse, neeruhaiguse ning toitmisravi võimalused.

Üheks oluliseks verstapostiks võib pidada aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks mõeldud ravimite soodustingimuste laiendamist. See on oluline nendele inimestele, kelle haigus on avaldunud või diagnoositud pärast 19-aastaseks saamist, sest alates 1. jaanuarist 2023 kehtivad Tervisekassa poolt hüvitatavate aktiivsus- ja tähelepanuhäire ravimite soodustused ka neile.

Järgmise aasta suurema muudatusena võib välja tuua ka eesnäärmekasvaja ravivõimaluste laiendamist kui positiivset uudist seda haigust põdevatele meespatsientidele. „Soodusravimite nimekirja lisandub apalutamiidi sisaldav eesnäärmevähi ravim, mis vähendab kasvajarakkude vohamist ning soodustab nende kärbumist. Toime on seotud mõjuga meessuguhormooni retseptoritele,” rääkis Tervisekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna peaspetsialist Mari Reiman. Tema sõnul diagnoositakse eesnäärmevähki elu jooksul igal viiendal kuni kuuendal mehel ning see on kogu maailma meeste seas levimuselt teisel kohal.

Lisaks sellele laiendatakse ka juba olemasolevate eesnäärmevähi raviks mõeldud,  abiraterooni sisaldavate preparaatide soodustingimusi. Väga oluline on see, et mehed jõuaksid arstile ja alustaksid raviga õigel ajal, mispuhul on rohkem abi nii uutest kui ka juba kasutusel olevatest ravimitest. „Viimastel aastatel on Eestis erinevaid eesnäärmevähi ravimeid kasutanud ligemale 2000 meest aastas ja näeme, et neist on abi nii meeste eluea tõstmisel kui ka nende elukvaliteedi parandamisel. Üks osa on ravi ehk tegeleda tagajärgedega, kuid oluline on ka suurendada meeste teadlikkust oma tervise hoidmisel ja raskete haiguste ennetamisel. Peab ka meelde tuletama, et 2023. aasta on kuulutatud meeste tervise toetamise aastaks,“ lisas Reiman.

Haiglaravimite nimekirja muudatus paneb rõhku ka naiste tervisele ning loetellu lisatakse kolmiknegatiivse rinnakasvaja raviks mõeldud ravim, mille toimeaine kannab nimetust atesolizumab. Tegemist on agressiivse ja haruldase rinnavähi vormiga, mida on keeruline ravida. Patsientidele pakutavad ravivõimalused on seni olnud piiratud, kuid alates uuest aastast need võimalused laienevad.

Uuest aastast laienevad toimeainete nivolumab ja pembrolizumab rahastustingimused. Nivolumab on soodustatud söögitoruvähi ning pembrolizumab kolorektaalvähi korral, parandades lisaks ka nende vähipaikmete ravivõimalusi.

Tulev aasta toob positiivseid muutusi ka melanoomi ravivõimalustes – uue ravimiteenusena lisandub nimekirja kombineeritud immuunravi ipilimumabi ja nivolumabiga.

Lisaks toimub uuel aastal oluline muudatus toitmisravis, sest Tervisekassa hakkab rahastama suukaudseid toitmisravi preparaate. „Esialgu rahastame preparaate päriliku ainevahetushaiguse, seedetrakti kaasasündinud või omandatud puudulikkuse ning põletikulise soolehaigusega patsientidele. Pärilike ainevahetushaiguste korral hüvitatakse toitmisravi preparaate 100% soodusmääraga, sest nende patsientide ravi on eluaegne. Teiste näidustuste korral on soodustus 75%, välja arvatud juhul, kui need patsiendid viibivad haiglaravil, sest siis on ka nende patsientide suukaudsed toitmisravi preparaadid tasuta kättesaadavad ” selgitas Reiman.

Kuna ravi põhimõtted ning arusaamad haigustest muutuvad ajas ning ravimvormide kasutamismugavus paraneb, tegeleb Tervisekassa juba mitmendat aastat bioloogiliste ravimite haiglatest apteegivõrku üle toomise ning nende väljakirjutamise tingimuste lihtsustamisega. Muudatuste eesmärgiks on nende ravimite mugavam kättesaadavus patsientidele ning mõned neist rakenduvad uuest aastast. „Näiteks mitmed psoriaatrilise artriidi ja anküloseeriva spondüliidi korral kodus süstitavad bioloogilised ravimid saavad patsientidele kättesaadavaks varasemas ravireas soodusretsepti kaudu, samuti lihtsustatakse oluliselt juba kehtivaid bioloogiliste ravimite tingimusi.“

Reimani sõnul on eelnev aasta olnud ka ravimite hinnaläbirääkimiste vaates igati tulemusrikas – uuel aastal on oodata mitmeid uusi ravimeid ja -võimalusi, mis panustavad inimeste elukvaliteedi parandamisse. „Tervisekassa  ekspertide üks iga-aastane ülesanne on jõuda läbirääkimiste kaudu soodsama hinnani, sest esmalt küsivad ravimitootjad ravimite eest hindasid, mis on raviraha võimalusi arvesse võttes liiga kõrged.“

Kokku investeerib Tervisekassa Eesti inimeste raviks 1. jaanuari haigla- ja retseptiravimite muudatustega ligikaudu 11 miljonit eurot.