Haigekassa toob perearstideni kliiniliste otsuste tugisüsteemi

Eesti Haigekassa sõlmis avaliku hanke tulemusena lepingu tervisetehnoloogia ettevõttega OÜ Celsius Data, eesmärgiga tuua järgmisel aastal perearstideni tervishoiu otsustustoe infolahendus.

Eesti Haigekassa ja Maailmapanga Grupp analüüsisid mõne aasta eest krooniliste haiguste käsitlust Eesti tervishoiusüsteemi eri tasanditel. Tulemusena selgus, et patsiendikäsitlus ei vasta heale kliinilisele standardile mitmes vaates. Näiteks oli puudulik just ravijuhendite järgimine, sest seda takistas perearstide suur töökoormus ja ravijuhendites orienteerumisele kuluv aeg - perearstidel on patsiendi diagnoosimiseks vaja läbi töötada palju patsiendi varasemat terviseinfot, olgu selleks eelnevalt tehtud analüüsid, välja kirjutatud ravimid või varasemad diagnoosid.

Perearstide töö lihtsustamiseks  võetakse kasutusele otsustustoe rakendus, mis pakub arsti töövoogu integreeritult personaalseid inimesekeskseid soovitusi, viies kokku meditsiinilised teadmised ja elektroonses haigusloos olevad inimese terviseandmed.

Eesti Perearstide Seltsi juht Le Vallikivi ütles, et otsustustugi on tänase infokülluse ajajärgul perearstile hädavajalik digitaalne tööriist, mis aitab eelneva terviseajaloo ja -andmete põhjal teha otsuseid, millised võiks olla selle inimese puhul kõige sobivamad uuringud, analüüsid ja ravimid. „Samuti annab otsustustugi nõu, kui suur peaks olema tervishoiusüsteemi tähelepanu just selle patsiendi osas, selleks et tagada parimad tulemused tema tervisele,“ lisas Vallikivi.

Otsustustugi koondab kokku erineva info nagu näiteks viimase viie aasta diagnoosid, ravimid ja analüüsid, vererõhunäidud, elustiilinäitajad ja geneetilised riskiskoorid. Samuti arvestab otsustustugi ravijuhenditega ning lõpuks annab arstile diagnoosi- ja ravisoovituse.

Haigekassa juhatuse liige Karl-Henrik Peterson rääkis, et haigekassa aitab digitaalse otsustustoe soetamisega kaasa perearstide üldise töökvaliteedi ühtlustumisele, sest lahendus aitaks perearstidel teha kiiremaid ja veel paremaid otsuseid. „Tänapäeval muutuvad ka ravisuunised sedavõrd kiiresti, et arstil on vaja lahendust, mis teda tema töös toetaks. Otsustustugi peaks esialgse plaani kohaselt perearstide kasutusse jõudma järgmise aasta keskel ja lahenduse kasutamise eest tasub haigekassa“ sõnas Peterson. 

Eesti võtab kasutusele Skandinaavia juhtiva meditsiinikirjastuse Duodecim Medical Publications arendatud kliiniliste otsuste tugisüsteemi EBMEDS, mida kasutavad juba 20 riigi arstid. „EBMEDS sisaldab üle 1600 algoritmi ja 45 000 sõnumi, mis katavad suure osa kliiniliselt olulisi teemavaldkondi. Otsuste tugisüsteemiga kaasneb eestikeelne portaal, mis sisaldab üle 7000 arstitööks vajaliku tõenduspõhise dokumendi,“ ütles Celsius Data juhatuse esimees Siim Nahkur. 

Haigekassas mõeldakse otsustustuge arendades ka lahenduse  laiematele kasutusvõimalustele ehk tulevikus võiks lahendus olla kättesaadav ka haiglates töötavatele arstidele.eas

Kliinilise otsuste tugisüsteemi projekti rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti Haigekassa koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide keskusega (TEHIK). Projekti kogumaksumus on miljon eurot.