Haigekassa toetab insuldipatsiendi raviteekonna arendusprojekte neljas haiglas

Haigekassa juhatus otsustas toetada insuldipatsiendi raviteekonna arendusprojektide algatusi Tartu Ülikooli Kliinikumis, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, Lääne-Tallinna Keskhaiglas ja Ida-Viru Keskhaiglas.

Esimeses voorus saab iga haigla haigekassa innovatsioonifondist 15 000 eurot arendusprojekti ettevalmistamiseks ja teiste insuldipatsiendi raviteekonna osapoolte kaasamiseks.

„On hea meel, et kõik kuus haiglat, mis täiskasvanutele insuldi akuutravi pakuvad, näitasid üles tahet insuldipatsiendi raviteekonna parandamisesse panustada ja tulid välja ideedega, kuidas nad seda koostöös esmatasandi ja sotsiaalteenuste pakkujatega teeksid. Hindamiskomisjoni ettepanekul toetame nelja haiglat selleks, et nad töötaksid ideedega edasi,“ selgitas haigekassa juhatuse liige ja hindamiskomisjoni esimees Maivi Parv.

Esimese vooru toetus on mõeldud esmaste lahendusideede edasiarendamiseks ja koostööpartnerite kaasamiseks, samuti lahenduste väljatöötamise ja testimise üksikasjaliku plaani koostamiseks. Toetuse saajatel on selleks aega järgmise aasta 16. jaanuarini.

„Uue aasta alguses avame teise taotlusvooru, kus loodame juba näha hästi läbimõeldud ja mõjusaid arendusprojekte ning nende elluviimiseks tugevaid meeskondi,“ lisas Parv.

Arendusprojektide oodatavaks tulemuseks on uudsed ravikorralduslikud lahendused, mis on kasutajatega testitud ja hinnatud ning mida on otstarbekuse korral võimalik kõigis insuldi aktiivravi pakkuvates haiglates kasutusele võtta. 

Arendusprojektide toetamine on üks osa haigekassa laiemast insuldi juhtprojektist, mille eesmärk on parandada inimeste insuldijärgset elukvaliteeti terviklikku raviteekonda arendades ja tervisetulemusi mõõtes.

Arendusprojektide toetamise esimesse vooru laekusid taotlused Põhja-Eesti Regionaalhaiglalt, Tartu Ülikooli Kliinikumilt, Ida-Tallinna Keskhaiglalt, Ida-Viru Keskhaiglalt, Lääne-Tallinna Keskhaiglalt ja Pärnu Haiglalt.

Taotluste hindamiseks moodustas haigekassa hindamiskomisjoni, kelle ettepanekul otsustas haigekassa juhatus toetada nelja haigla taotlusi.

Haigekassa innovatsioonifondist toetatakse arendusprojekte ühe miljoni euroga, arendusprojektid kestavad 2021. aasta lõpuni.