Haigekassa panustab konkursiga miljon eurot uuenduslikesse kaugteenustesse

9. novembril kuulutas haigekassa välja konkursi kaugteenuste näidisprojektide leidmiseks. Konkursi eesmärk on kiirendada kaugteenuste kasutuselevõttu tervisesüsteemis, toetades selleks lahendusi, mis on mugavad ja suure kasupotentsiaaliga nii patsientide kui ka spetsialistide jaoks. Näidisprojekte rahastatakse haigekassa innovatsioonifondist ja konkursi eelarve on orienteeruvalt üks miljon eurot. Näidisprojektid viiakse ellu aastatel 2021-2022. 

Kaugteenused ehk info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendusel distantsilt osutatud tervishoiuteenused on kõikjal maailmas kasvav trend. Kaugteenus tähendab nii inimese ja tervishoiutöötaja vahelist suhtlust hõlmavat teenust (kaugvastuvõtt, kaugteraapiad, kaugmonitooring), kui ka sellist lahendust, kus  inimene saab terviseabi tervishoiuspetsialisti osaluseta, näiteks eeltriaaž, patsiendi otsustustugi, meeldetuletused ja teavitused. Kaugteenuste laiem kasutuselevõtt tervishoius aitab paremini toime tulla rahvastiku vananemisest ja hajaasustusest tingitud väljakutsetega, sest teenuste osutamine distantsilt vähendab teenuste kulukust nii rahalises kui ajalises mõttes.

Kaugteenuste arendamise projektijuhi Jaarika Järviste sõnul otsib haigekassa terviklahendusi, mis aitaksid muuta terviseteenused inimestele mugavamalt ja õigeaegsemalt kättesaadavaks ning samas tõsta ka nende kasutegurit. „Me ei otsi üksikuid tehnoloogilisi lahendusi, vaid terviklikke teenusmudeleid,“ täpsustas Järviste.

Näidisprojektide konkurss keskendub tervisesüsteemi suurimatele arendusvajadustele: krooniliste haiguste ägenemise ennetamine, ravi järjepidevuse parandamine ja vaimset tervist toetavate teenuste kättesaadavuse parandamine. Haigekassa peab oluliseks, et taotluse esitaja on tervishoiuteenuse osutaja, kes tunnetab valdkonnas esinevaid arendusvajadusi kõige paremini.

„Lahenduste otsimisel on vaja vaadata tuttavast igapäevarutiinist väljapoole, vajadusel õppida ka välismaa praktikast. Ühes koostööpartneritega tuleb leida probleemile kõige parem lahendus. Projekti ellu viimine tähendab protsessi algusest lõpuni läbi töötamist kõigi kasutajate vaatest,“ lisas Järviste.

Näidisprojektide konkursil toetuse saajad selgitatakse välja kahes omavahel seotud taotlusvoorus. Esimese vooru taotluse esitamise tähtaeg on 30. november.

Haigekassa alustas kaugteenuste arendamisega 2020. aasta alguses. Eesmärk on parandada ravi kättesaadavust, järjepidevust ja -kvaliteeti ning toetada patsienti võtma enam vastutust oma tervise eest hoolitsemisel. Kaugvastuvõtt video-, veebi- ja telefonikontaktina võeti kasutusele haigekassa poolt rahastatuna ajutiselt tänavu kevadel COVID-19 puhangu ajal. Püsivalt hakkas haigekassa kaugvastuvõtte rahastama septembrist. Kaugteraapiad (psühhoteraapia, füsioteraapia, logopeedia, tegevusteraapia) lisanduvad tervishoiuteenuste loetellu 2021. aasta alguses.

Loe lisainfot näidisprojektide konkursi kodulehelt.