Haigekassa maksis mullu 49 inimese ülikalli ravi eest üle 6,6 miljoni euro

Eelmisel aastal tasus Eesti Haigekassa 49 inimese puhul nende ravi eest rohkem kui sada tuhat eurot, kõige kallimad raviarved esitati haigekassale laste eest.

Haigekassa loeb ülikalliteks ravijuhtudeks neid, kus ühe inimese ravi maksab piirkondlikus haiglas rohkem kui 104 000 eurot ja üld- või keskhaiglal rohkem kui 73 000 eurot. Ülikalleid ravijuhte arvestab haigekassa väljaspool haiglate tavapärast lepingumahtu, sest muul juhul vähendaksid sellised ravijuhud teiste inimeste ravivõimalusi.

Haigekassa finantsosakonna juht Riho Peek ütles, et mullu olid kõige kallimad ravid seotud väikeste lastega, keda raviti Tallinna Lastehaiglas. Kallimate ravide puhul ulatus ravi pikkus üle 200 päeva. Kolme kõige kallima lastega seotud ravi eest maksis haigekassa ühel juhul ligikaudu 242 000 eurot, teiste puhul ligikaudu 222 000 eurot ja 211 000 eurot.

„Üks ravijuht on ühe haiguse või haiglas olemise aja raviarve, kuid sageli lisandub hiljem veel arveid, mistõttu need summad, mida me meie kõigi ühisest ravirahakotist laste aitamiseks tasume, ei ole kindlasti veel lõplikud,“ kinnitas Peek. 

 Mullu oli täiskasvanute puhul Eestis kalleim ravijuht seotud vähiraviga, ravi eest tasus haigekassa ligi 240 000 eurot. 2020. aastal esitasid raviasutused haigekassale tasumiseks 49 ülikallist raviarvet, kokku ligi 6,6 miljonit euro eest. See on nelja võrra väiksem ravijuhtude arv kui 2019. aastal, mil ka summa oli suurem ehk kokku 7,2 miljonit eurot (2020. aastal 6,6).

Endiselt on väga kallid ravijuhud aasta aastalt seotud samade diagnoosidega nagu näiteks vähk, seedeelundite haigused ning vereringeelundite- või südamehaigused.

Ravijuhud muudab kalliks eelkõige intensiivravis oldud päevade arv ning kauakestev haiglaravi,  keerulised operatsioonid ja see, kui inimesel on peale põhihaiguse veel mitmeid kaasuvaid tervisehädasid.

"Inimestel võivad olla nii keerulised ja raskelt kulgevad haigused, et pole harv, kui ühe ravijuhu sees osutatakse inimesele kokku ligikaudu sadakond raviteenust või uuringut. Samuti võib inimene olla haiglas kaua, ka see tähendab haigekassale suuremat arvet,“ lisas Peek.

Haigekassale ülikalleid raviarveid esitanud haiglate seas on aasta aastalt samad nimed, sest keerukamaid ja pikemaid ravisid teevadki üldjuhul regionaalhaiglad. Mullu oli ülikalleid ravijuhte Põhja-Eesti Regionaalhaiglal (17 ravijuhtu) ning Tartu Ülikooli Kliinikumil (15 ravijuhtu), aga ka Tallinna Lastehaiglal (6) ning Lääne-Tallinna Keskhaiglal (4).