Haigekassa hüvitas mullu erandkorras ravimeid 1,9 miljoni euro eest

Möödunud aastal taotles Eesti Haigekassalt erandkorras ravimite hüvitamist 406 uut patsienti, kellest 355 said haigekassalt ravimite soetamiseks kas 90 või 100% soodustuse. Erandkorras hüvitati ravimeid 2021. aastal kokku 1,9 miljoni euro eest ning erandsoodustust kasutas ühtekokku 2447 inimest.

Aeg-ajalt tekivad ravimite kättesaadavusega probleemid, mis on põhjustatud ravimite tootmis- või tarnehäirete tõttu. „Selleks, et patsiendid ei peaks ravimi puudumise tõttu oma ravi katkestama või ostma sarnaseid ravimeid täishinnaga, tegi haigekassa eelmise aasta jooksul mitmeid erandlikke otsuseid, kuniks inimeseni jõudis talle vajalik põhiravim,“ rääkis haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna spetsialist Kaidi Rekker. Näiteks lahendati sellisel viisil depressiooniravimi Elontril kättesaadavusprobleemid, kui ravikindlustatud patsientidele anti haigekassa poolt võimalus soodustusega soetada tarneraskuse lõppemiseni alternatiivset sama toimeainet sisaldavat ravimit.

Haigekassa hüvitas eelmisel aastal soodusravimeid kokku 184 miljoni euro eest. See arv koondab endas arstide poolt välja kirjutatud retseptiravimeid, mida inimene ostab apteegist ja samuti ravimeid, mida inimesele antakse haiglas. Erandkorras hüvitatavatele ravimitele kulus 2021. aastal kokku 1,9 miljonit eurot. Erandsoodustust kasutas 2447 patsienti, välja kirjutati 9880 erandsoodustusega retsepti ning kokku väljastati 22 401 erandsoodustusega ravimipakendit.

Haigusseisundite järgi kulus erandkorras ravimite hüvitamisel kõige enam hormoonsüsteemi häirete ning erinevate ainevahetushaiguste raviks, millele kulus haigekassal 889 635 eurot ning ravimeid said kokku 692 inimest. Järgnesid kasvajate raviks mõeldud ravimid, millele kulus 353 602 eurot ning mida said ühtekokku 35 patsienti.

„Kõige kallimad ravimid kuulusid vere- ja vereloomeelundite haigustega patsientidele, kelle raviks kulus 2021. aastal ühe patsiendi kohta keskmiselt 11 000 eurot ning neid ravimeid vajasid viis inimest. Enim oli ravimite erandliku soodustuse kasutajate hulgas psüühika- ja käitumishäirete diagnoosiga patsiente, keda oli kokku 855,“ rääkis Rekker.

Eesti Haigekassa lähtub ravimite isikupõhisel hüvitamisel patsiendi erandlikust olukorrast, mis tähendab, et inimese ravi seniste soodusravimitega on ammendunud või need on talle vastunäidustatud. „Eelmisel aastal keeldusime 16 isiku ravimi erandkorras hüvitamisest, mis moodustab pea 4% esitatud taotlustest. Keeldumise põhjusteks on tihti soovitud ravimi kehv toime, kallis hind ning alternatiivsete ravimite või raviviiside olemasolu juba haigekassa poolt hüvitatud ravimite hulgas,“ lisas ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna peaspetsialist Mari Reiman. Keeldumise põhjuseks võib olla ka asjaolu, et soovitud ravim ei vastagi hüvitamise tingimustele.

Kuidas toimida?

Kui sulle tundub, et sinule vajalik ravim võiks samuti erandkorras hüvitatav olla, alusta haigekassa kodulehelt, kus asuv küsimustik aitab kontrollida, kas selle ravimi eest on võimalik haigekassal tasuda.

Kui jah, siis tuleb patsiendil või tema seaduslikul esindajal esitada haigekassale taotlus. Kindlasti peab sellele lisama ka raviarsti poolt koostatud ja allkirjastatud põhjenduse ravimi vajalikkuse kohta.

Taotluse laekumisel kontrollib haigekassa, kas ravim vastab hüvitamise tingimustele ning nende täitmise korral hindab ravimi efekti ja vajalikkust.

Reeglina saavad taotlused vastuse 30 päeva jooksul, kuid vahel võib kuluda rohkem aega, et esitada lisaküsimusi raviarstile või taotlejale.