Haigekassa avaldas haiglate ravitegevuse tagasiside aruande

Alates 2012. aastast koostab haigekassa haiglate raviarvete ja retseptide andmete põhjal aruande, milles analüüsitakse ja võrreldakse konkreetsete indikaatorite lõikes haiglavõrgu arengukava haiglate tegevust. Aruande eesmärk on anda haiglate juhtidele ja tervishoiutöötajatele informatsiooni enda tegevuse analüüsimiseks ja arendamiseks. 

Aruandes esitatud indikaatorid mõõdavad ravitegevuse erinevaid aspekte haiglates. Muuhulgas vaadeldakse haiglates päevakirurgia teenusena osutatud kubemesonga, sapipõie, mandlite ja adenoidide operatsioonide osakaalu; ravi kestust pimesoole ja sapipõie operatsioonide ning kopsupõletiku puhul; keisrilõigete osakaalu elussündidest; toimeainepõhiste retseptide väljakirjutamist jm. Kokku analüüsitakse 14 erinevat indikaatorit.  Regulaarse tagasiside andmine partneritele on üks haigekassa arengukava olulistest tegevustest, millega haigekassa aitab kaasa haiglate tegevuse ja kindlustatute ravitulemuste ühtlaselt hea taseme saavutamisele.   Oluline on silmas pidada, et kuna indikaatorite arvutamisel (välja arvatud ooteaeg ja ravimid) on kasutatud raviarvel ja retseptidel olevaid andmeid, siis indikaatorite väärtus sõltub otseselt sellest, kui korrektselt on toimunud raviarvete koostamine haiglates. Aruande lugejal tuleb ka meeles pidada, et üksnes käesolevas aruandes esitatud indikaatorite alusel ei saa anda hinnanguid haiglate tegevusele, kuna indikaatorite tulemused on sõltuvad väga paljude erinevate asjaolude koosmõjudest. Küll aga pakub aruanne haiglajuhtidele ja klinitsistidele võimaluse analüüsida oma haigla näitajaid võrreldes teiste HVA haiglatega, õppida teiste kogemusest ning seeläbi arendada oma haiglat.   HVA aruanne 2014. aasta raviarvete põhjal on leitav haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/et/partnerile/raviasutusele/tervishoiuteenuste...   Tagasiside aruande koostajad tänavad kõiki partnereid – haiglate ja erialaseltside esindajaid, kes on kaasa aidanud asjakohaste indikaatorite valimisel ja Eesti oludele kohandamisel. Kõik ettepanekud, kuidas tagasiside aruannet edaspidi täiendada, on oodatud aadressil maris.schryer [at] haigekassa.ee (maris[dot]schryer[at]haigekassa[dot]ee).